Brukerveiledning Avbryt

Samle inn og behandle PDF-skjemadata

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering


Du er på denne siden >
Samle inn og behandle skjema data

Dette dokumentet forklarer hvordan du samler inn og behandler data fra PDF-skjemaer. (Hvis du ønsker mer informasjon om PDF-skjemaer, klikker du på riktig kobling ovenfor.)
 

Når du distribuerer et skjema, oppretter Acrobat automatisk en PDF-portefølje for innsamling av data som brukerne sender inn. Denne filen lagres som standard i samme mappe som originalskjemaet og får navnet filnavn_responses.

Samle inn brukerdata

 1. Når en bruker sender inn skjema, åpner du det.
 2. Velg ett av følgende i dialogboksen Legg til utfylt skjema i svarfil:

  Legg til i en eksisterende svarfil

  Kompilerer dataene i svarfilen som ble opprettet i veiviseren for skjemadistribusjon da du sendte ut skjemaet. (Klikk om nødvendig Bla gjennom og finn svarfilen.)

  Opprett en ny svarfil

  Oppretter en ny svarfil med navnet og plasseringen du angir.

 3. Svarfilen åpnes når du klikker OK. Hvert returnerte skjema som er lagt til i svarfilen, vises som en komponentfil i en PDF-portefølje.

Legge til brukerdata i en eksisterende svarfil

 1. Åpne svarfilen i Acrobat.

 2. Klikk på Legg til på den sekundære verktøylinjen.

  Legg til brukerdata i en svarfil

 3. Klikk Legg til filer i dialogboksen Legg til returnerte skjemaer, og finn og velg deretter de returnerte skjemaene og klikk Åpne.

 4. Gjenta det foregående trinnet hvis du vil legge til returnerte skjemaer i andre mapper. Klikk OK når du er ferdig.

Når du er ferdig, vises hvert PDF-skjema som en komponentfil i PDF-porteføljen.

Eksportere brukerdata fra en svarfil

Følg fremgangsmåten nedenfor for å lagre alle oppføringene i en PDF-porteføljesvarfil i et regneark eller en XML-fil.

 1. Åpne svarfilen i Acrobat, og velg dataene du vil eksportere.

 2. Klikk på Eksporter på den sekundære verktøylinjen, og velg deretter Eksporter valgte.

  Eksporter data

 3. I dialogboksen Velg mappe for å lagre fil angir du navn, plassering og filformat (CSV eller XML) for skjemadataene, og deretter klikker du Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Behandle skjemadatafiler

Du kan flytte svarene i et PDF-skjema til og fra andre filformater som trenger mye mindre plass til å lagre dataene enn en fullstendig PDF-fil.

Importere skjemadata

I noen arbeidsflytprosesser sender brukerne utfylte skjemaer som rene datafiler i stedet for som fullstendige PDF-filer. Disse filene er ikke PDF-filer, men bruker et annet filformat, for eksempel FDF eller XML. Du kan vise de innsendte dataene fra en mottaker i sin rette sammenheng i PDF-filen ved å åpne originalfilen og importere informasjonen fra datafilen.

 1. Åpne PDF-skjemaet du vil importere dataene til, i Acrobat.

 2. Velg Verktøy > Klargjør skjema. Velg Mer > Tøm skjema i ruten til høyre.

  Merk:

  Når du importerer data fra en annen fil til et PDF-skjema, erstatter de importerte dataene eventuell informasjon i de enkelte skjemafeltene. Hvis imidlertid den importerte datafilen inneholder ett eller flere tomme skjemafelt, fjernes ikke de opprinnelige dataene under importen.

 3. Velg Mer > Importer data.

 4. Under Filtype i dialogboksen Merk fil som inneholder skjemadata velger du formatet til datafilen du vil importere. Deretter finner og velger du filen og klikker Åpne.

  Merk:

  Noen formater er bare tilgjengelige for bestemte typer PDF-skjemaer, avhengig av hvilket program skjemaet ble opprettet i, for eksempel Acrobat eller Designer ES2. Data du importerer fra en tekstfil (.txt), må formateres i tabulatordelte rader som danner kolonner.

Eksportere fildata

Du kan lagre informasjonen i et utfylt PDF-skjema som en datafil i et annet filformat. Senere kan du bruke dataene om igjen til å fylle ut det samme skjemaet eller et annet skjema med de samme feltene og feltnavnene.

 1. Åpne den utfylte skjemafilen i Acrobat.

 2. Velg Mer > Eksporter data i ruten til høyre.

 3. I dialogboksen Eksporter skjemadata som velger du formatet (FDF, XFDF, XML eller TXT) du vil lagre skjemadataene i. Deretter velger du plassering og filnavn og klikker Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac Os).

  Merk:

  Noen filformater er bare tilgjengelige for bestemte typer PDF-skjemaer, avhengig av hvordan skjemaet ble opprettet.

Slå sammen eksporterte datafiler i et regneark

Hvis du vil kompilere data fra skjemaer som ikke allerede finnes i et datasett, følger du fremgangsmåten nedenfor.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Rediger-menyen velger du Skjemaalternativer > Slå sammen datafiler i regneark
  • Velg Verktøy > Klargjør skjema. Velg Mer > Slå sammen datafiler i regneark i ruten til høyre.
 2. I dialogboksen Eksporter data fra flere skjema klikker du Legg til filer.

 3. Under Filtype i dialogboksen Merk fil som inneholder skjemadata velger du et filformat (Acrobat-skjema datafiler eller Alle filer). Deretter finner du skjemafilene du vil slå sammen i regnearket, merker dem og klikker Åpne.

 4. Gjenta det foregående trinnet hvis du vil legge til skjemadatafiler fra andre plasseringer.
 5. Klikk Eksporter. Velg deretter mappe og filnavn for regnearket, og klikk Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac Os).

 6. I dialogboksen Eksportfremdrift klikker du Vis fil nå for å åpne regnearkfilen, eller Lukk dialogboks for å gå tilbake til Acrobat.

Merk:

Når returnerte skjemaer er lagret i en svarfil, kan du ganske enkelt klikke Eksporter data-knappen i det venstre navigasjonsfeltet for PDF-porteføljesvarfilen for å eksportere informasjonen til et regneark.

Skjemasporing

Bruk Sporing til å styre skjemaer du har distribuert eller mottatt. Med Sporing kan du vise og redigere plasseringen til svarfilen, følge med på hvilke mottakere som har svart, legge til flere mottakere, sende e-post til alle mottakerne og vise svarene for et skjema.

 1. I Acrobat velger du Rediger > Skjemaalternativer > Spore eller Vis > Sporing.

 2. Vis Skjemaer i det navigasjonspanelet til venstre.

 3. Velg et skjema, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise alle svar for et skjema, klikker du Vis svar.

  • Hvis du vil endre plasseringen til svarfilen, klikker du Rediger filplassering under Plassering av svarfil.

  • Hvis du vil vise originalskjemaet, klikker du Åpne originalskjema.

  • Hvis du vil sende skjemaet til flere mottakere, klikker du Legg til mottakere.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din