Feilsøkingstips for vanlige problemer i utfyllbare skjemaer

Feilsøkingstips for Reader-aktivering av skjemaer

Kontroller det følgende dersom du har problemer med å aktivere skjemaer for Reader-brukere:

Alternativet Reader-aktivering av skjemaer er ikke tilgjengelig i menyen Avansert

 • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Adobe Reader. Du må ha Acrobat 9 Pro, Pro Extended eller Standard, Acrobat 8 Professional eller Acrobat 3D versjon 8.
 • Hvis du redigerer skjemaet, klikker du på Avslutt skjemaredigering øverst i høyre hjørne på skjemaet.
 • Kontroller at sikkerhetsinnstillingene tillater skjemautfylling. (Se Fil > Egenskaper > Sikkerhet).
 • Kontroller at PDF/A-standarden ikke ble brukt til å opprette filen. (Se etter Standarder-knappen i navigeringsvinduet.) Hvis PDF/A ble brukt oppretter du PDF-filen på nytt uten PDF/A-innstillingen for å tillate Reader-aktivering.

Reader-brukere kan ikke fylle ut eller lagre skjemaet

 • Reader-brukere må ha Reader 8 eller nyere.
 • Når du velger alternativet Reader-aktivering lagrer du skjemaet med et annet filnavn, og sender deretter kopien til mottakerne.

Feilsøkingstips for utfylling av skjemaer

Kontroller det følgende dersom du har problemer med å fylle ut og sende inn skjemaer:

 • Kontroller at sikkerhetsinnstillingene tillater skjemautfylling. (Se Fil > Egenskaper > Sikkerhet).
 • Kontroller at PDF-filen har interaktive, eller utfyllbare, skjemafelter. Noen ganger glemmer skjemaopprettere å konvertere PDF-filene til interaktive skjemaer, eller så har de med hensikt designet et skjema som kun kan fylles ut for hånd. Hvis du ikke kan skrive i skjemafeltene, så er det sannsynlig at feltene ikke er interaktive. 
 • Se etter flere egenskaper og begrensninger i den lilla meldingslinjen for dokumentet, rett under Verktøy. 

Flere skjematips for Acrobat-brukere

Flere skjematips for Acrobat-brukere 

 • Hvis skjemaet ikke har interaktive skjemafelter, åpner du skjemaet i Acrobat 9 (hvilken som helst versjon) og velger Skjemaer > Legg til eller endre felt. Kontroller om følgende melding dukker opp: «Det er ingen skjemafelt i denne PDF-filen. Vil du at Acrobat skal finne skjemafeltene for deg?». Du kan klikke på Ja for å kjøre verktøyet for gjenkjenning av skjemafelt, eller bruke Typewriter til å opprette skjemafelt.
 • Hvis meldingen «Denne operasjonen er ikke tillatt» vises når man åpner eller sender inn skjemaet ditt, ser du etter ikke-inkluderte fonter eller skjulte objekter. Kontroller også at fonter er inkludert i PDF-filen før du importere den som illustrasjonselement i skjemaet. For å se etter ikke-inkluderte fonter velger du File > Egenskaper > Font. For å inkludere fonter velger du Verktøy > Avansert redigering > Retusjeringsverktøy. For å finne og fjerne innhold du ikke vil ha velger du Dokument > Undersøk dokument i Acrobat. Du finner mer informasjon i foruminnlegget Operasjon ikke tillatt.
 • Hvis du har sjekket alle disse tilstandene og fremdeles ikke kan fylle ut og sende inn skjemaet, legger du ut spørsmålet ditt i Acrobat-forumet.

Flere skjematips for Reader-brukere

 • Hvis skjemaet ikke har interaktive skjemafelt, kan du be skjemaforfatteren om å plassere skjemafelter i dokumentet. Du kan også laste ned en gratis prøveversjon av Acrobat 9 (kun Windows). I Acrobat kan du enten bruke verktøyet for gjenkjenning av skjemafelt eller Typewriter til å opprette skjemafelt.
 • Hvis skjemaforfatteren har aktivert ytterligere egenskaper, så er panelet Dokumentutvidelser (Vis > Navigeringspaneler > Dokumentutvidelser) tilgjengelig. Du kan åpne panelet for å se andre ting du kan gjøre med skjemaet. Du kan for eksempel være i stand til å lagre og skrive ut data, legge til kommentarer og signere digitalt. 

Hvis andre funksjoner, som redigering av dokumentinnhold og å sette inn og slette sider, er begrenset, og du har sjekket alle disse tilstandene og fremdeles ikke kan fylle ut og sende inn skjemaet, legger du ut spørsmålet ditt i Acrobat-forumet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din