Adobe Sign-autentisering omdirigerer til Adobe Identity Management

Oversikt

For Adobe Sign-brukere som har en Adobe-identitetstype knyttet til e-postadressen sin, har Adobe Sign standardisert godkjenningsprosessen slik at disse brukerne alltid vil godkjenne seg i Adobe Sign med denne Adobe-identitetstypen og tilhørende passord. Dette forbedrer brukerens påloggingsopplevelse og sikkerhet. 

Tidligere kunne et delsett av Adobe Sign-brukere godkjenne seg i Adobe Sign gjennom både den offentlige påloggingssiden (med et Adobe Sign-spesifikt passord) og Adobe-identitetstypen.

Berørte brukere er de som har kjøpt sin Adobe Sign-konto via de vanlige Adobe-kjøpsprogrammene (inkludert Adobe.com-butikken samt VIP- og ETLA-kjøpsprogrammer), og som administrerer Adobe Sign-kontoen sin via Adobe Admin Console

Adobe-identitetstyper inkluderer personlige kontoer (Adobe ID) samt firma-/skolekontoer (Enterprise ID eller Federated ID). 

Berørte brukere vil oppleve følgende virkemåte:

 • Viderekobling til Adobe-identitetstype fra Adobe Sign-påloggingssiden

  Når brukerne går til Adobe Sign-påloggingssiden (f.eks https://secure.adobesign.com/public/login, bilde 1) og legger inn e-postadressen sin, blir de automatisk dirigert til godkjenningen for Adobe-identitetstypen (bilde 2) for å fullføre påloggingsprosessen.

  Hvis brukerens administrator har konfigurert kontoen til godkjenning med Federated ID (dvs. enkeltpålogging), blir de dirigert til firmaets påloggingsside.

  Bilde 1
  Bilde 1

  Bilde 2
  Bilde 2

  Merk:

  Hvis brukerne ikke husker passordet til Adobe-identiteten, kan de velge enten “Jeg har glemt passordet” (bilde 1) ELLER “Tilbakestill passord” (bilde 2).

  I begge tilfeller blir brukeren bedt om å tilbakestille passordet.

 • Omdirigere til Adobe-identitetstype fra tilpasset vertsnavn

  Hvis en Adobe Sign-organisasjon har satt opp en “tilpasset” Adobe Sign-påloggingsside som inkluderer et tilpasset vertsnavn (f.eks. https://AcmeCorp.adobesign.com/public/login), blir brukeren umiddelbart omdirigert til godkjenning med Adobe-identitetstype når de bruker den tilpassede påloggings-URLen for Adobe Sign.

 • Omdirigere til Adobe-identitetstype under signering med godkjenning

  Hvis en Adobe Sign-organisasjon har angitt at underskrivere må godkjennes med “Adobe Sign-godkjenning” (før signering), vil underskriveren bli bedt om å godkjenne seg via Adobe-identitetstypen.

Ytterligere hensyn

 • Når brukerne logger på via sin Adobe-identitetstype, kan de bli bedt om å velge enten sin personlige konto eller arbeids-/skolekontoen. Det er mulig at brukeren velger én kontotype, mens Adobe Sign er knyttet til den andre kontotypen. I så fall veileder Adobe Sign brukeren i å “bytte” kontotype (for eksempel fra den personlige kontoen til arbeids-/skolekontoen, eller omvendt).

 • Når en bruker logger på med Adobe-identitetstypen for første gang, kan de i sjeldne tilfeller bli bedt om å enten angi passordet eller bekrefte e-postadressen.

  Dette er en oppsetthandling som brukeren ikke trenger å gjenta i fremtiden.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp med denne nye påloggingsopplevelsen, kan du kontakte kundeansvarlig eller åpne en sak hos kundestøtte.   

Merk:

Bare administratorer har myndighet til å åpne en støttesak. Hvis du ikke er administrator, kan du be den interne administratoren om å åpne saken på dine vegne.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?