Feilsøk skrifttyper | Mac OS X

Feilsøk skrifttypeproblemer i Adobe-programmer på Mac OS X

Dette dokumentet kan hjelpe deg med å løse problemer som oppstår når du installerer skrifttyper eller bruker skrifttyper med Adobe-programmer på Mac OS X. Problemer med skrifttyper kan fortone seg på mange forskjellige måter, inkludert (men ikke begrenset til) følgende:

 • Skrifttyper vises ikke i programmenes skriftmeny.
 • Skrifttypene skrives ikke ut på riktig måte.
 • Skrifttyper i menyer og dialogbokser inneholder feil bokstaver eller tegn.
 • Skrifttyper vises ikke på riktig måte på skjermen.
 • Det oppstår feil eller krasj etter skrifttypeinstallering.
 • Skrifttyper er bare tilgjengelige for noen brukere.

Utfør følgende oppgaver i rekkefølge for å få mest mulig ut av dette dokumentet.

1. Kontroller om skrifttypeformatet støttes.

Hvis du bruker et skrifttypeformat som ikke støttes, kan ikke systemet vise eller skrive ut skrifttypene i programmer.

Mac OS X støtter følgende skrifttypeformater:

 • .dfont
 • Multiple Master (bare Mac OS X 10.2 og nyere versjoner)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • TrueType Collection (.ttc)
 • Type 1 (PostScript)

2. Påse at skrifttypen installeres i riktig mappe.

Mac OS X har fem skrifttypemapper som lar deg bruker skrifttyper på forskjellige måter. Du kan installere skrifttyper i så mange mapper som nødvendig, siden Mac OS X tillater flere kopier av en skrifttype på systemet. Mac OS X bruker skrifttyper – uansett skriftformat – fra følgende plasseringer i følgende rekkefølge, dersom skrifttypene har flere navn:

 1. Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Fonts
 2. Library/Fonts
 3. Nettverk/Bibliotek/Skrifttyper
 4. System/Bibliotek/Skrifttyper (unngå å endre denne mappen. Den inneholder .dfont-skifter som Mac OS X trenger til bruk av systemet og visning. For mer informasjon se Mac OS X: Plassering av og formålet med skrifttyper.)
 5. Systemmappe/Skrifttyper

Merk: Skrifttyper som er installert i Systemmappe/Skrifttyper er tilgjengelige i alle Classic-, Carbon- og Cocoa-programmer.

For å installere en skrifttype på Mac OS X, kan du gjøre følgende:

 1. Avslutt alle programmer (for å bruker skrifttypen i de programmene).
 2. Logg på:
  • Logg på med brukernavnet ditt hvis du skal installere skrifttyper i Skrifttyper-mappen i Brukere/[brukernavn]/Bibliotek.
  • Logg på som administrator hvis du skal installere skrifttyper i Skrifttyper-mappen i Bibliotek.
  • Kontakt systemadministratoren hvis du skal installere skrifttypene i Skrifttyper-mappen i Nettverk/Bibliotek på en nettverkstilkoblet server.
 3. Dra skrifttypefilene fra det opprinnelige mediet (f.eks. en CD) til en eller flere av følgende mapper på harddisken:

  Merk: Når du skal installere PostScript-skrifter, må du dra både filen med skalerbare skrifter og bitmap-skriftmappen til riktig mappe. (Skiftfilser i Mac OS X ligner på og oppfører seg som andre skriftfiler. Du kan ikke åpne dem ved å dobbeltklikke filen, slik du kan gjøre i Mac OS 9.)

  • Systemmappe/Skrifttyper, for å få tilgang til skrifttypen i programmer som kjører på Mac OS X og i Classic-modus (Mac OS 9)
  • Bibliotek/Skrifttyper, slik at alle brukere kan få tilgang til skrifttypen i alle programmer på Mac OS X. (Skrifttypen er ikke tilgjengelig i programmer som kjører i Classic-modus.)
  • Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Skrifttyper – brukes av en spesifikk bruker på Mac OS X. (Skrifttypen er bare tilgjengelig i alle programmer på Mac OS X når den angitte brukeren logger seg på.)
  • Nettverk/Bibliotek/Skrifttyper – åpnes av eksterne brukere på en nettverkstilkoblet filserver som bruker Mac OS X over et lokalt nettverk (LAN)

3. Kontroller at begge skjerm- og utskriftsfiler er installert. (PostScript-skrifter)

For å bruke PostScript-skrifter på Mac OS X må du installere bitmap (skjerm)-filen eller mappen som inneholder bitmap-skriftene, samt skalerbare (utskrifts-) skrifter i samme mappe. (Adobes bitmap-skriftfiler bruker navnet på skrifttypen. De skalerbare skiftfilene bruker en forkortet PostScript-versjon av navnet på skrifttypen (f.eks. «Isabe» for Isabella-skriften).) Hvis en skalderbar skriftfil ikke er installert, kan ikke skriften skrives ut på riktig måte. Hvis bitmap-skriftfilen ikke er installert, vil ikke skriften være tilgjengelig i skrifttypemenyen.

4. Bruk Adobe Type Manager (ATM) med Classic-programmer.

ATM hindrer at skrifttypene blir taggete på skjermen, og bidrar derfor også til at PostScript-skrifter skrives ut jevnere på ikke-PostScript-skrivere ved kjøring av programmer i Classic-modus. Du kan laste ned en gratisversjon av ATM Light 4.6 på Adobes webområde.

5. Feilsøk tredjeparts skriftbehandlingsprogrammer.

Deaktiver alle skriftbehandlingsverktøy, slik som Exstensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro eller Linotype FontExplorer X. Forsøk å utføre handlingen som fremkalte problemet tidligere (ved å starte programmet, åpne skrifttypemenyen osv.). Gjør deretter ett av følgende:

 • Flytt til neste avsnitt nedenfor dersom problemet vedvarer.
 • Hvis problemet ikke vedvarer, kan du reaktivere skriftbehandlingsverktøyet ditt. Bruk det til å utføre en binær isolasjon av skrifttypene ved å deaktivere 50 % av skriftene og sammenligne resultatene med begge halvdelene. Fortsett deretter prosessen for den halvdelen som reproduserer problemet.

6. Fjern skriftfilene.

Flytt skriftfiler fra skriftmappene i Brukere, Bibliotek og Nettverk til skrivebordet eller en annen plassering, og start datamaskinen på nytt. Hvis problemet ikke vedvarer, er det en eller flere av skriftfilene du flyttet som forårsaker problemet. Flytt skriftfilene tilbake igjen få om gangen for å finne skrifttypen som forårsaker problemet. (Flytt f.eks. skriftfilene som begynner med A–E til System/Bibliotek/Skriftfiler-mappen, og start datamaskinen på nytt. Hvis problemet ikke vedvarer, kan du legge til en annen liten skriftfilgruppe. Hvis problemet oppstår igjen, kan det hende at en av skriftfilene du akkurat la til, er årsaken til problemet. Fjern skriftfilene og flytt dem tilbake igjen én om gangen. Start datamaskinen på nytt hver gang til du finner skriftfilen som forårsaker problemet.) Når du finner skriftfilen som forårsaker problemet, kan du reinstallere skrifttypen fra det opprinnelige mediet.

7. Bruk den nyeste skrifttypeversjonen.

Sørg for at du bruker den nyeste skrifttypeversjonen.

For å sjekke en skrifttype i Adobe Type-biblioteket, velger du skriftfilen og deretter Fil > Vis info > Generelt for å kontrollere opprettelsesdatoen. (Hvis du bruker PostScript-skrifter, kontrollerer du opprettelsesdatoen til alle skalerbare skrift- og mappefiler.) En nyere versjon av skriften kan være tilgjengelig dersom opprettelsesdatoen er før 1992. Kontakt Adobes kundeservice på 1-800-833-6687 for informasjon om oppgradering.

8. Tøm systemets skriftbuffer.

Ødelagte skriftbufferfiler får skrifttyper til å virke skadet selv om de ikke er det. Et vanlig sympton er uleselig tekst på skjermen. En ødelagt skriftbuffer kan elimineres som mulig årsak til problemet når bufferen er tømt. 

9. Feilsøk med henblikk på skadede skrifttyper.

Det kan oppstå en systemfeil hvis et program får tilgang til en skadet skrifttype. 

 1. Dra innholdet i Bibliotek/Skrifttyper-mappen til en ny mappe på skrivebordet. (Du må også dra skrifter som er blitt lagt til manuelt i Bibliotek/Programstøtte/Adobe/Skrifttyper-mappen til den nye mappen.)
 2. Velg Fil > Finn i Finder.
 3. Skriv inn AdobeFnt.lst, velg systemdriver og trykk deretter på returtasten.
 4. Slett alle AdobeFnt.lst-filene som blir funnet (f.eks. AdobeFnt10.lst).
 5. Start datamaskinen på nytt.
 6. Start InDesign på nytt. InDesign oppretter nye AdobeFnt.lst-filer.
 7. Prøv deretter å gjenskape problemet. Gjør deretter ett av følgende:
  • Hvis problemet ikke vedvarer, flytter du én av skriftene tilbake til Bibliotek/Skrifttyper-mappen og gjentar deretter trinn 5–6 til du finner den skrifttypen som forårsaker problemet.
  • Hvis du har et skriftbehandlingsverktøy, må du starte den på nytt og aktivere skrifter i små grupper eller enkeltvis for å finne den skrifttypen som forårsaker problemet.
  • Hvis problemet vedvarer, flytter du innholdet i den nye mappen på skrivebordet tilbake til Bibliotek/Skrifttyper-mappen.

Merk: Hvis det ikke blir funnet noen adobefnt.lst-filer i søket, må du sørge for at søkekriteriene er stilt til «alle» i Finn-dialogboksen.

Gjør følgende for å feilsøke skrifttyper om du bruker Font Book:

Viktig: Papirkurven må ikke tømmes før siste trinn i denne prosessen.

 1. Avslutt Font Book og alle andre åpne programmer.
 2. Gå til Hjem/Bibliotek/Innstillinger og fjern følgende filer:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Merk: Den første filen er innstillinger-filen for Font Book. Den andre filen angir skrifttypene du har deaktivert i Font Book. Alle tidligere deaktiverte skrifttyper lastes inn når du logger deg på etter at du har slettet com.apple.ATS.plist. Hvis du har installert hundrevis eller tusenvis av skrifttyper, kan systemets ytelse bli treg når alle tidligere deaktiverte skrifttyper lastes inn.

 3. Slett skriftbufferen. Gjør følgende for å slette skriftbufferen:
  1. Åpne Bibliotek/Buffere/ATS-mappen.
  2. Finn og slett skriftbuffermappen. Hvis du for eksempel er den første brukeren som er definert på Mac-en din, heter mappen 501. Mappen heter 502 hvis du er den andre brukeren.

   Merk: ATS-mappen kan inneholde flere 501.xxx, 502.xxx-mapper dersom du bruker Raskt brukerbytte. Flytt dem til papirkurven.

 4. Oppgi administratorpassordet ditt dersom det er nødvendig for å godkjenne sletting av disse mappene.
 5. Start datamaskinen på nytt.
 6. Logg på kontoen din og tøm papirkurven.

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?