Edytowanie zabezpieczonych plików PDF

Ten dokument wyjaśnia sposób edytowania zabezpieczonych plików PDF. (Jeśli szukasz informacji na temat edytowania tekstu lub obrazów w pliku PDF itp., kliknij odpowiednie łącze powyżej.)

Jeśli dokument PDF jest zabezpieczony, nie powinien go edytować nikt poza autorem. Skontaktuj się z autorem lub twórcą dokumentu PDF, aby go edytować.
 

Edytowanie plików PDF chronionych hasłem

Użytkownik może określić hasła i ograniczyć dostęp do pewnych funkcji, np. drukowania i edycji. Posiadając hasło do dokumentu, można usunąć zabezpieczenia z pliku PDF. Jeśli plik PDF jest zabezpieczony za pomocą zasad zabezpieczeń opartych na serwerze, tylko autor zasad lub administrator serwera może zmienić ten plik. Skontaktuj się z twórcą lub autorem dokumentu PDF, aby otrzymać hasło umożliwiające jego edycję

Podczas próby edytowania pliku PDF chronionego hasłem pojawi się następujący błąd.

Błąd podczas edytowania zabezpieczonego pliku PDF

Posiadając hasło do dokumentu, można usunąć zabezpieczenia z pliku PDF, wykonując poniższe czynności. 

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat DC.

 2. Wybierz kolejno Narzędzia Chroń Szyfruj Usuń zabezpieczenia.

 3. Dostępne opcje są różne w zależności od typu funkcji zabezpieczania hasłem dołączonej do dokumentu:

  • Jeśli dokument jest chroniony hasłem otwierania dokumentu, kliknij przycisk OK, aby usunąć je z dokumentu.
  • Jeśli dla dokumentu ustawiono hasło uprawnień, wpisz je w polu Wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij ponownie przycisk OK, aby potwierdzić operację.

  Teraz możesz edytować plik PDF.

 • Jeśli jesteś właścicielem pliku PDF i nie pamiętasz hasła wymaganego do jego otwarcia, musisz ponownie utworzyć plik PDF. Nie ma innej możliwości odzyskania hasła w programie Acrobat DC.
 • Jeśli jesteś właścicielem pliku PDF i nie pamiętasz hasła uprawnień do ograniczania niektórych funkcji w pliku PDF, postępuj zgodnie z poniższym obejściem, aby umożliwić edycję pliku PDF, drukując jego kopię.
Uwaga:

Drukowanie pliku w formacie PDF za pomocą drukarki Adobe PDF powoduje usunięcie elementów interaktywnych w wydrukowanym pliku, takich jak zakładki, hiperłącza i przyciski.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat DC.

 2. Przejdź do opcji Plik > Drukuj lub kliknij ikonę drukarki na pasku narzędzi.

 3. W oknie dialogowym Drukuj wybierz Adobe PDF jako drukarkę i kliknij przycisk Drukuj.

 4. Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Plik PDF zostanie utworzony i otwarty w programie Acrobat.

  Teraz możesz edytować plik PDF.

Edytowanie podpisanych lub certyfikowanych plików PDF

Zatwierdzenie dokumentu daje odbiorcom pewność, że dokument jest autentyczny. Plik PDF podpisany za pomocą identyfikatora lub certyfikatu elektronicznego jest zablokowany, aby zapobiec wprowadzaniu zmian. Identyfikatory lub certyfikaty elektroniczne używane do podpisywania plików PDF są wykorzystywane w celach komercyjnych lub prawnych i w wielu krajach są regulowane przepisami.

Podczas próby edytowania podpisanego lub certyfikowanego pliku PDF pojawi się następujący błąd.

Błąd podczas edytowania podpisanego pliku PDF

Więcej informacji na temat edytowania podpisanego lub certyfikowanego pliku PDF można znaleźć w punkcie Edycja podpisanego pliku PDF | Często zadawane pytania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto