Podręcznik użytkownika Anuluj

Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Zanim zaczniesz

Wprowadzamy nową i bardziej intuicyjną obsługę produktu. Jeśli wyświetlony tutaj ekran nie jest zgodny z interfejsem produktu, wybierz opcję pomoc dla bieżącego środowiska.

W nowym środowisku narzędzia są wyświetlane po lewej stronie ekranu.

Program Adobe Acrobat zapewnia wydajne narzędzia i możliwości edytowania obrazów i tekstu w formacie PDF. Jednak funkcje edycji są ograniczone w porównaniu z dedykowanym edytorem tekstów.

Edytowanie formatowanego tekstu może być czasami trudniejsze, ponieważ układ może się zmieniać w niewłaściwy sposób. W takim przypadku użytkownicy muszą ręcznie dostosować formatowanie. 

Ponadto program Acrobat jest przeznaczony głównie do pracy z plikami PDF i ma ograniczone możliwości edycji obrazów. Aby poprawić obrazy przed wstawieniem ich do pliku PDF, może być konieczne inne narzędzia obróbki obrazów. Edytowanie i dodawanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości może zwiększyć rozmiar pliku PDF, powodując zmniejszenie wydajności lub problemy związane z udostępnianiem pliku innym osobom.

Podczas edycji tekstu można również napotkać problemy z czcionkami. Jeśli oryginalna czcionka nie jest dostępna w systemie, program Acrobat zastępuje ją podobną. Może to wpłynąć na wygląd tekstu. Przed wstawieniem obrazów do pliku PDF zoptymalizuj je pod kątem rozmiaru i rozdzielczości, aby ułatwić zmniejszanie rozmiaru pliku i poprawianie wydajności.

Podczas edycji tekstu trzymaj się dostępnych czcionek lub osadź czcionki w pliku PDF, aby zapewnić spójny wygląd na różnych urządzeniach i systemach. Program Adobe Acrobat udostępnia narzędzia do tworzenia dostępnych plików PDF, takie jak dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, poprawne znakowanie zawartości i zapewnianie poprawnej kolejności odczytu. Skorzystaj z funkcji zwiększających dostępność dokumentów.

W tym dokumencie krok po kroku opisano sposób dodawania, zmiany rozmiaru, przenoszenia i zastępowania obrazów oraz obiektów w pliku PDF za pomocą programu Acrobat.

Dodawanie i modyfikowanie obrazów

 1. Otwórz plik w programie Acrobat, a następnie wybierz opcję Edytuj PDF > Obraz.

  Dodawanie obrazu do pliku PDF

 2. W oknie dialogowym wybierz plik obrazu, który chcesz wstawić.

 3. Wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić obraz, lub wybierz opcję przeciągnij, aby zmienić rozmiar podczas wstawiania.

  Na stronie pojawi się kopia obrazu o tej samej rozdzielczości, co obraz źródłowy.

 4. Po dodaniu obrazu można wykonać jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść obraz, zatrzymaj nad nim kursor myszy, naciśnij i przytrzymaj ikonę przesuwania, a następnie przeciągnij obraz w żądane miejsce. 
  • Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz obraz, przytrzymaj uchwyty narożne zmiany rozmiaru, a następnie przeciągnij uchwyty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub powiększyć rozmiar obrazu. 
  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz wiele obiektów, możesz je przenieść lub zmienić ich rozmiar jednocześnie. Aby wybrać kilka obiektów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie wybieraj pojedyncze obiekty.

 5. Aby jeszcze bardziej dopasować obraz, wybierz Obraz z panelu po lewej stronie, a następnie w sekcji Dostosuj obiekty w panelu Edycja wybierz jedno z następujących narzędzi:

  •  Odbij w pionie: pozwala odwrócić obrazek w pionie względem osi poziomej.
  •  Odbij w poziomie: pozwala odwrócić obrazek w poziomie względem osi pionowej.
  •  Obróć w lewo: obraca zaznaczony obraz o 90 stopni w lewo.
  •  Obróć w prawo: obraca zaznaczony obraz o 90 stopni w prawo.
  •  Kadruj obraz: kadruje lub przycina zaznaczony obraz. Przeciągnij uchwyt zaznaczenia, aby wykadrować obraz.
  •  Zastąp obraz: zastępuje zaznaczony obraz obrazem wybranym przez użytkownika.
  •  Wyrównywanie obiektów: umożliwia wyrównanie wielu obiektów na stronie ‒ do lewej, pionowo do środka, do prawej, do góry, poziomo, do środka oraz do dołu.
   Podczas wyrównywania obiektów względem siebie według ich krawędzi jeden z obiektów nie zostaje przemieszczony. Na przykład opcja Wyrównanie do lewej wyrównuje lewe krawędzie zaznaczonych obiektów do obiektu znajdującego się najdalej po lewej.
  •  Układanie obiektów: pozwala przesuwać obraz lub obiekt przed lub za inne elementy. Element można wypchnąć przed lub za tylko o jeden poziom. Można również wysłać go przed lub za elementy stosu na danej stronie.
  Uwaga:

  Umieść wskaźnik tuż poza uchwytem zaznaczenia, aby obrócić wybrany obraz ręcznie. Gdy kursor zmieni się we wskaźnik obrotu, przeciągnij mysz w kierunku, w którym chcesz, aby się obrócił.

Dodawanie obiektów do pliku PDF

 1. Otwórz dokument PDF, a następnie z menu Wszystkie narzędzia wybierz opcję Edytuj plik PDF.

  Z lewego panelu wybierz Więcej z opcji Dodaj zawartość, aby rozwinąć menu i wybrać żądane narzędzie.

 2. Aby dodać przycisk:

  1. Wybierz opcję Przycisk z menu po lewej stronie.
  2. Gdy pojawią się współrzędne przycisku, przesuń mysz w wybrane miejsce i umieść przycisk.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym podaj nazwę przycisku.
  4. Aby zmienić właściwości przycisku, kliknij go dwukrotnie, a następnie wybierz odpowiednie właściwości w wyświetlonym oknie dialogowym.
 3. Aby dodać film:

  1. Wybierz opcję Film z menu po lewej stronie.
  2. Przeciągnij kursor na dokument, do którego chcesz dodać film.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym Wstaw film wyszukaj i wybierz plik wideo, który chcesz dodać.
  4. Wybierz przycisk OK.
 4. Aby dodać dźwięk do pliku PDF:

  1. Wybierz opcję Dźwięk z menu po lewej stronie.
  2. Przeciągnij kursor na tekst lub obraz, do którego chcesz dodać dźwięk.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym Wstaw dźwięk wyszukaj i wybierz plik dźwiękowy, który chcesz dodać.
  4. Wybierz przycisk OK.
 5. Aby dodać multimedia 3D do filmu:

  1. Wybierz opcję Multimedia 3D z menu po lewej stronie.
  2. Gdy pojawią się współrzędne przycisku, przesuń mysz w wybrane miejsce i umieść przycisk.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do lokalizacji pliku i wybierz go.
  4. Wybierz przycisk OK

Edycja obrazu poza programem Acrobat

Możesz edytować obraz lub grafikę przy użyciu innej aplikacji, na przykład programu Photoshop, Illustrator lub Microsoft® Paint. Podczas zapisywania obrazu lub grafiki program Acrobat automatycznie aktualizuje plik PDF, wprowadzając zmiany. Wybór aplikacji, które wyświetlane są w menu Edytuj przy użyciu, zależy od zainstalowanych programów oraz typu wybranego obrazu lub grafiki. Opcjonalnie można wybrać aplikację, która ma zostać użyta.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat, wybierz polecenie Edytuj, a następnie wybierz obraz lub obiekt.

  Uwaga:

  Wybierz wiele elementów, jeśli chcesz edytować je razem w tym samym pliku. Aby edytować wszystkie obrazy i obiekty na stronie, z menu kontekstowego wybierz polecenie Zaznacz wszystko.

 2. W sekcji Dostosuj obiekty w panelu edycji wybierz polecenie Edytuj przy użyciu, a następnie wybierz edytor.

  Aby wybrać inny edytor niż ten oferowany w menu, wybierz opcję Otwórz za pomocą, wskaż daną aplikację i wybierz przycisk Otwórz.

  Uwaga:

  Jeśli jest wyświetlane pytanie o konwersję na profile ICC, należy wybrać opcję Nie konwertuj. Jeśli po otwarciu obrazu, w jego oknie jest wyświetlany wzór szachownicy, znaczy to, że odczyt danych obrazu jest niemożliwy.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w aplikacji. Pamiętaj o tym, że:

  • Zmiana wymiarów obrazu może spowodować niepoprawne umiejscowienie obrazu w dokumencie PDF.
  • Informacje o przezroczystości są zachowywane tylko dla masek ustawionych jako wartości indeksów w indeksowanej przestrzeni kolorów.
  • Jeśli pracujesz w programie Photoshop, obrazek powinien zostać spłaszczony.
  • Maski obrazu nie są obsługiwane.
  • Wreszcie, jeśli w trakcie edycji obrazu zostaną zmienione tryby obrazu, mogą zostać utracone te informacje, które są istotne podczas wyświetlania obrazu w trybie oryginalnym.
 4. W aplikacji edytującej wybierz polecenie Plik > Zapisz. Gdy zostanie wywołany program Acrobat, obiekt zostanie automatycznie uaktualniony i wyświetlony w dokumencie PDF.

  Uwaga:

  Jeśli format obrazu jest obsługiwany w programie Photoshop 6.0 lub nowszym, edytowany obrazek jest zapisywany z powrotem w dokumencie PDF. Jeśli jednak obraz jest w nieobsługiwanym formacie, program Photoshop będzie obsługiwał ten obraz jako wewnętrzny obraz PDF. Edytowany obraz jest zapisywany na dysku, a nie w pliku PDF.

Eksportowanie obrazów PDF do innego formatu

Wszystkie strony (tekst, obrazy i obiekty wektorowe na stronie) można zapisać w formacie graficznym. Wybierz polecenie Konwertuj > Eksportuj plik PDF do > Format obrazu > [Typ obrazu]. Można także eksportować każdy obraz w pliku PDF do oddzielnego pliku obrazu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF na inne formaty.


Wypróbuj te narzędzia PDF w trybie online: Konwertuj PDF na JPG.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?