W tym dokumencie wyjaśniono, jak ustawić Acrobat DC jako domyślną przeglądarkę plików PDF w celu umożliwienia edycji plików PDF w programie Acrobat DC. (Jeśli szukasz informacji na temat edytowania tekstu lub obrazów w pliku PDF lub zeskanowanym pliku PDF, kliknij odpowiednie łącze powyżej.)
 

Problem: Nie można edytować plików PDF w programie Acrobat

 • Nie można edytować plików PDF. 
 • Nie można używać dostępnych wcześniej obiegów pracy przeznaczonych dla plików PDF takich jak eksportowanie, tworzenie plików PDF, łączenie, itd.
 • Pomimo zakupienia oryginalnej wersji programu Acrobat zostaje wyświetlony monit o ponowną subskrypcję. 
 • lub na urządzeniu zostaje wyświetlony ekran widoczny poniżej 
Adobe Acrobat Reader

Problemy te mogą wystąpić w przypadku otwarcia pliku PDF w programie Adobe Reader DC zamiast w programie Adobe Acrobat DC, który jest używany do edycji pliku PDF. 

Uwaga:

Jeśli plik PDF jest zabezpieczony hasłem, do jego zmiany potrzebujesz hasła do otwarcia dokumentu oraz hasła do zmiany uprawnień. Więcej informacji zawiera ten dokument.

Pliki PDF można również zabezpieczyć za pomocą innych metod. Na przykład właściciel pliku PDF mógł go zabezpieczyć za pomocą certyfikatu cyfrowego. Do otwarcia tych zabezpieczonych plików PDF potrzebne są certyfikaty zainstalowane w komputerze. Więcej informacji zawiera ten dokument.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że program Acrobat DC jest zainstalowany na komputerze

Jeśli program Acrobat nie jest zainstalowany na urządzeniu i posiadasz ważną subskrypcję na program Acrobat, użyj tego łącza, aby pobrać i zainstalować program Acrobat DC.

Dla wcześniejszych wersji programu należy użyć tego łącza.  

Jak sprawdzić, czy program Acrobat jest zainstalowany na urządzeniu czy nie?

 • W systemie Windows: Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, i kliknij przycisk OK.
 • W systemie Mac: Wpisz Acrobat w okienku Spotlight.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że program Acrobat DC domyślnie służy do otwierania plików PDF

Jeśli został zainstalowany zarówno program Acrobat DC, jak i Reader DC, ustaw program Acrobat DC jako domyślny program do wyświetlania plików PDF. Wykonaj następujące czynności. 

 1. Uruchom program Acrobat DC/ XI Pro/ XI Std. Możesz sprawdzić wersję w menu Pomoc. Dla programu Acrobat DC zobacz poniższe zrzuty ekranu.

  Capture2
 2. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje.

  1
 3. W oknie dialogowym Preferencje w opcjach po lewej stronie wybierz kartę Ogólne.

 4. Wybierz opcję Wybierz jako domyślny program do obsługi plików PDF .

  Capture
 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Zamknij program Acrobat i kliknij dwukrotnie dowolny plik PDF, aby otworzyć go w programie Acrobat. 

  Capture3

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij miniaturę pliku PDF, a następnie kliknij opcję Właściwości.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości
 2. W oknie dialogowym Właściwości pliku kliknij przycisk Zmień.

  Kliknij przycisk Zmień
 3. Wybierz program Adobe Acrobat i kliknij przycisk OK.

  Wybierz pozycję Adobe Acrobat DC
 4. W oknie dialogowym Właściwości potwierdzenia kliknij przycisk OK.

  W oknie dialogowym Właściwości kliknij przycisk OK

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online