W tym artykule wyjaśniono, jak edytować zeskanowane pliki PDF w programie Acrobat DC. (Jeśli szukasz informacji na temat edycji tekstu, obrazów lub obiektów w pliku PDF, kliknij odpowiednie łącze powyżej).
 

W programie Acrobat możesz z łatwością przekształcić zeskanowane dokumenty w edytowalne pliki PDF. Po otwarciu zeskanowanego dokumentu do edycji program Acrobat automatycznie uruchamia funkcję OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) w tle i przekształca dokument w edytowalny obraz i tekst z prawidłowo rozpoznaną czcionką. Ponadto w prawym górnym rogu zostaje wyświetlony monit, informujący jaki język został rozpoznany przez funkcję OCR. Wskazuje on również na przycisk opcji służący do zmiany języka OCR.

Domyślnie tylko bieżąca strona, a nie od razu cały dokument, jest konwertowana do postaci edytowalnego tekstu. Podczas przechodzenia między stronami edytowalna jest strona wyróżniona.

Uwaga: niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat DC lub 2017. Jeśli korzystasz z programu Acrobat XI, zobacz temat Pomoc programu Acrobat XI.
 

Samouczek wideo: edycja zeskanowanych dokumentów

Dowiedz się, w jaki sposób skonwertować zeskanowany dokument do edytowalnego pliku PDF w jednym prostym kroku za pomocą programu Acrobat.

Film (02:32) | Autor: Matthew Pizzi (train simple)

Edycja tekstu w zeskanowanym dokumencie

 1. Otwórz zeskanowany plik PDF w programie Acrobat.

 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF. Program Acrobat automatycznie zastosuje funkcję OCR do dokumentu i przekonwertuje go do w pełni edytowalnej kopii pliku PDF.

  Uwaga:

  W prawym górnym rogu zostaje wyświetlony monit, informujący o tym jaki język został rozpoznany przez funkcję OCR. Aby zmienić język, na monicie lub w panelu po prawej stronie kliknij opcję Ustawienia. Więcej informacji na temat różnych opcji można znaleźć w poniższym artykule Opcje edycji zeskanowanych dokumentów.

 3. Kliknij element tekstowy, który chcesz edytować i rozpocznij wpisywanie. Nowy tekst pasuje do kształtu oryginalnej czcionki na zeskanowanym obrazie.

 4. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wpisz nową nazwę dla edytowalnego dokumentu.

Opcje edycji zeskanowanych dokumentów

Kiedy zeskanowany dokument jest otwarty do edycji, w panelu po prawej stronie pod pozycją Zeskanowane dokumenty zostają wyświetlone dwie opcje dla procesu skanowania.

Opcje edycji zeskanowanych dokumentów
Opcje edycji zeskanowanych dokumentów

●   Ustawienia: zawiera opcje służące do wybrania języka OCR, zastosowania czcionek systemowych i przekształcania do postaci edytowalnej wszystkich stron naraz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ustawienia — język OCR, czcionki systemowe i wszystkie strony w postaci edytowalnej.

●   Rozpoznaj tekst: umożliwia przełączanie między trybami konwersji tekstu na obraz i obrazu na tekst. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Włączanie i wyłączanie automatycznej funkcji OCR skanowanych dokumentów.

Ustawienia — język OCR, czcionki systemowe i wszystkie strony w postaci edytowalnej

Możesz zmienić język OCR oraz określić, czy użyć czcionek systemowych i przekształcić do postaci edytowalnej wszystkie strony naraz. W panelu po prawej stronie pod pozycją Zeskanowane dokumenty kliknij przycisk Ustawienia. W oknie dialogowym zostaną wyświetlone następujące trzy ustawienia.

Ustawienia edycji zeskanowanych dokumentów
Ustawienia edycji zeskanowanych dokumentów

 • Rozpoznaj tekst w (język OCR): domyślnie język OCR jest wybierany z domyślnych ustawień lokalnych.
 • Użyj dostępnej czcionki systemowej: jeśli opcja ta jest zaznaczona, podczas procesu konwertowania zeskanowanego tekstu do postaci edytowalnej przekształcony tekst wyświetlany jest czcionką, która jest zainstalowana w systemie i najlepiej pasuje do oryginalnej czcionki zeskanowanej strony.
 • Ustaw wszystkie strony jako edytowalne: jeśli opcja ta jest zaznaczona, wówczas wszystkie strony naraz w bieżącym dokumencie są konwertowane do postaci edytowalnego tekstu. Jest to opcja działająca stosunkowo wolno. Należy jej używać tylko wtedy, gdy wszystkie strony mają być edytowane lub przekonwertowane do postaci edytowalnego tekstu.

Początkowo język jest ustawiony zgodnie z domyślnymi ustawieniami lokalnymi a inne opcje są nieaktywne. Wszelkie zmiany tych ustawień są trwałe i zostają wprowadzone po otwarciu trybu edycji (Narzędzia > Edytuj PDF).

Wyłączanie automatycznej funkcji OCR dla zeskanowanych dokumentów

Funkcja OCR jest domyślnie włączona. Dlatego po otwarciu zeskanowanego dokumentu do edycji bieżąca strona jest konwertowana do tekstu edytowalnego. W zależności od tego, czy zeskanowane dokumenty mają być skonwertowane do tekstu edytowalnego, możesz wyłączyć lub włączyć automatyczną funkcję OCR.

Aby wyłączyć automatyczną funkcję OCR:

 • Odznacz pole wyboru funkcji Rozpoznaj tekst znajdujące się po prawej stronie. Od następnego razu program Acrobat nie uruchomi automatycznie funkcji OCR i nie skonwertuje zeskanowanego dokumentu do tekstu edytowalnego.
Wyłączanie automatycznej funkcji OCR
Opcja wyłączenia automatycznej funkcji OCR

Aby włączyć automatyczną funkcję OCR:

 • Zaznacz pole wyboru funkcji Rozpoznaj tekst znajdujące się po prawej stronie. Od następnego razu program Acrobat automatycznie uruchomi funkcję OCR i skonwertuje zeskanowany dokument do tekstu edytowalnego.
Włączanie automatycznej funkcji OCR
Opcja włączenia automatycznej funkcji OCR

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online