Podręcznik użytkownika Anuluj

Edycja zeskanowanych plików PDF

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Zanim zaczniesz

Wprowadzamy nową i bardziej intuicyjną obsługę produktu. Jeśli wyświetlony tutaj ekran nie jest zgodny z interfejsem produktu, wybierz opcję pomoc dla bieżącego środowiska.

W nowym środowisku narzędzia są wyświetlane po lewej stronie ekranu.

Edytowanie zeskanowanego pliku PDF może być skomplikowane, jeśli zawiera on tekst lub obrazy o niskiej jakości, nieedytowalny tekst, znaki łamania wierszy lub złożone formatowanie. Inne czynniki hamujące obejmują kwestie kompatybilności, ograniczenia bezpieczeństwa i duże rozmiary plików, które są bardziej powszechne w przypadku plików PDF utworzonych ze zeskanowanych obrazów.

Aby usprawnić proces, przed edycją zeskanowanego dokumentu należy rozważyć następujące najlepsze praktyki i wskazówki:

Sprawdź poprawność uzyskanych efektów użycia funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Podczas otwierania zeskanowanego dokumentu program Acrobat automatycznie uruchamia OCR w tle, aby umożliwić jego edycję. Przed rozpoczęciem edycji przejrzyj dokument, aby upewnić się, że zawartość jest poprawna i kompletna. W razie potrzeby ponownie zeskanuj dokument za pomocą narzędzia Skanowanie i OCRRozpoznaj tekst, aby poprawić wynik.

Lepsza jakość obrazu. Jeśli zeskanowany plik PDF zawiera obrazy o niskiej jakości, skorzystaj z funkcji Ulepsz zeskanowany plik lub Ulepsz obraz z aparatu, aby poprawić jakość obrazów przed próbą edycji dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Skanowanie dokumentów do formatu PDF.

Użyj prawidłowej czcionki i formatowania. Podczas edycji dokumentu sprawdź, czy czcionka i formatowanie edytowanego tekstu są możliwie jak najbardziej zbliżone do oryginalnego dokumentu. Jeśli na komputerze nie ma żądanych czcionek, zobacz Dodawanie czcionek do komputera.

Usuń ograniczenia dostępu. Jeśli zeskanowany plik PDF ma ograniczenia dostępu, które uniemożliwiają edycję, usuń te ograniczenia przed podjęciem próby edycji dokumentu. Aby dowiedzieć się, jak usunąć zabezpieczenia z pliku PDF, zobacz Odblokowanie pliku PDF.

Unikaj edycji złożonych elementów. Jeśli zeskanowany plik PDF zawiera tabele, wykresy lub obrazy, należy unikać niepotrzebnych zmian, które mogą wpłynąć na zmianę układu lub formatowania tych elementów.

Sprawdź, czy nie występują problemy ze zgodnością. Upewnij się, że używana wersja programu Adobe Acrobat jest zgodna z zeskanowanym plikiem PDF. Jeśli wystąpią problemy ze zgodnością, spróbuj zaktualizować program Adobe Acrobat. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Wymagania systemowe.

Zapisz kopię zapasową. Zawsze zapisuj kopię zapasową oryginalnego pliku PDF przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Jeśli podczas edycji pojawiły się problemy, przywróć oryginalny dokument.

Rozpoznawanie tekstu w zeskanowanym pliku PDF

Narzędzie Skanowanie i OCR umożliwia rozpoznawanie tekstu, zmianę języka OCR i edytowanie wszystkich stron za jednym razem. Aby to zrobić:

 1. Otwórz zeskanowany plik, a następnie z wyświetlonego górnego banera wybierz Rozpocznij.

  Otwiera opcje narzędzia Skanowanie i OCR w lewym panelu.

  Rozpoznaj tekst w zeskanowanych plikach za pomocą programu Acrobat Reader.

 2. W panelu po lewej stronie, w sekcji Rozpoznaj tekst, wybierz W tym pliku.

 3. W otwartym oknie dialogowym:

  1. Wybierz strony, dla których chcesz zastosować rozpoznawanie tekstu, oraz język.
  2. Wybierz Rozpoznaj tekst.

Edytowanie zeskanowanego dokumentu

 1. Otwórz zeskanowany plik PDF w programie Acrobat.

 2. Z menu Wszystkie narzędzia wybierz opcję Edytuj plik PDF.
  Program Acrobat automatycznie zastosuje funkcję OCR do dokumentu i przekonwertuje go do w pełni edytowalnej kopii pliku PDF.

 3. Kliknij element tekstowy, który chcesz edytować i rozpocznij wpisywanie. Nowy tekst jest zgodny z czcionką oryginalną w zeskanowanym pliku PDF.

 4. W prawym górnym rogu wybierz Zapisz jako i wpisz nową nazwę dokumentu.

Początkowo język jest ustawiony zgodnie z domyślnymi ustawieniami lokalnymi, a inne opcje są nieaktywne. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych ustawieniach zostaną utrwalone i zastosowane podczas edycji dokumentu.

Prześlij opinię

Twoja opinia jest ważna dla Adobe. Czy możesz podzielić się z nami swoimi wrażeniami związanymi z edycją plików PDF?
Przekaż opinię.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?