Błąd „Uruchomiona wersja programu Adobe Acrobat/Reader nie może ... wyświetlić pliku PDF ...”

Po wyświetleniu piku PDF w Internecie pojawia się błąd: „Uruchomionego programu Adobe Acrobat/Reader nie można używać do wyświetlania plików PDF w przeglądarce internetowej. Wymagany jest program Adobe Acrobat/Reader w wersji 8 lub 9. Zakończ i spróbuj ponownie.”

Treść dokumentu

Spróbuj najpierw

Naprawa bieżącej instalacji

Wybierz polecenie Pomoc> Naprawa programu Acrobat lub Pomoc > Naprawa programu Reader

Usuń wszystkie poprzednie wersje programu Acrobat lub Reader, a następnie zainstaluj je ponownie.

Firma Adobe nie obsługuje różnych wersji programu Acrobat lub Reader na tym samym komputerze. Ponieważ programy Acrobat i Reader współpracują z wieloma produktami, posiadanie kilku zainstalowanych wersji może doprowadzić do konfliktów i błędów oprogramowania.

Musisz mieć uprawnienia administratora, aby wykonać poniższe kroki. Więcej informacji o przywilejach administratora można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

 1. W zależności od wersji systemu Windows wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • (Windows 7) Wybierz polecenie Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  • (Windows Vista) Wybierz polecenie Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  • (Windows XP) Wybierz polecenie Start > Panel sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 1. Wybierz program Acrobat lub Reader, a następnie kliknij opcję usunięcia lub odinstalowania programu.
 2. Powtórz procedurę dla wszystkich zainstalowanych wersji programu.
 3. Zrestartuj komputer, a następnie ponownie zainstaluj program Acrobat lub Reader.

  Uwaga: W przypadku programu Acrobat zainstaluj ponownie program z dysku Acrobat lub pobierz program z witryny adobe.com. W przypadku programu Reader pobierz program z Centrum pobierania programu Reader. W przypadku instalacji w systemie Vista kliknij prawym przyciskiem myszy instalator programu Acrobat lub Reader i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Więcej rozwiązań

 1. (Zaawansowane) Sprawdzanie ścieżki rejestru programu Acrobat lub Reader

Zastrzeżenie: w rejestrze przechowywane są informacje związane z systemem, które są krytyczne do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed modyfikacją rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z problemami, które mogą wynikać z nieprawidłowej modyfikacji rejestru. Firma Adobe zaleca, aby modyfikacje rejestru były przeprowadzane przez osobę z doświadczeniem w edycji plików systemowych. Więcej informacji o programie Edytor rejestru systemu Windows można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać od pomocy technicznej firmy Microsoft.

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.

 2. Wpisz polecenie regedit i kliknij przycisk OK.
 3. Przejdź do klucza HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe.
 4. Upewnij się, że w wartości klucza (Domyślna) jest wprowadzona ścieżka instalacji programu Acrobat lub Reader.

Domyślna ścieżka programu Reader to C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe.
Domyślna ścieżka programu Acrobat to C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat.exe.

Uwaga: Jeśli program Acrobat lub Reader zainstalowano w lokalizacji innej niż domyślna, sprawdź, czy (domyślna) wartość klucza wskazuje rzeczywistą lokalizację.

Aby obejrzeć demonstrację wideo procedury, przejdź na stronę kb2.adobe.com/cps/515/cpsid_51501.html.

Jeśli powyższa pozycja rejestru nie istnieje w systemie, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.

 2. Wpisz polecenie regedit i kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz polecenia Edycja > Nowy > Klucz i utwórz brakujący klucz HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe. 
 4. Wybierz polecenia Edycja > Nowy > Wartość ciągu i wpisz nazwę tego klucza: (Domyślna).
 5. Zaznacz wartość (Domyślna), a następnie wybierz polecenia Edycja > Modyfikuj. W polu „Dane wartości” wpisz domyślną ścieżkę (wskazaną powyżej) programu. 
 6. Ponownie uruchom komputer.

 2. Konfigurowanie programu Acrobat lub Reader jako aplikacji pomocniczej

Gdy program Acrobat lub Reader skonfigurowano jako aplikację pomocniczą, przeglądarka uruchomi ją w osobnym oknie i wyświetli w nim plik PDF.

 1. Uruchom program Acrobat lub Reader.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje.
 3. Zaznacz opcję Internet po lewej stronie.
 4. Wyłącz opcję Wyświetlanie dokumentu PDF w przeglądarce za pomocą [aplikacji Acrobat] i kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij program Acrobat lub Reader. 

 3. Uruchamianie programu Acrobat lub Reader na nowym koncie administratora lokalnego

Utwórz konto użytkownika o tych samych uprawnieniach, co konto używane w chwili wystąpienia problemu. Lub utwórz nowe konto administratora lokalnego. Jeśli problem nie wystąpi ponownie po zalogowaniu na nowe konto, oznacza to, że pierwotne konto użytkownika jest uszkodzone.

Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania konta użytkownika, przejdź do sekcji „Tworzenie konta użytkownika" w Pomocy i obsłudze systemu Windows lub skontaktuj się z administratorem sieci. Aby uzyskać informacje o tworzeniu nowego konta administratora lokalnego w systemie Windows, zapoznaj się z tematem Tworzenie nowego konta administratora lokalnego (Windows Vista).

 4. Odwiedź fora

Sprawdź, czy inni użytkownicy mają podobne problemy, odwiedzając fora Acrobat, Reader lub AcrobatUsers.com. Jeśli ten problem nie jest wyszczególniony, wyślij go na forum, aby umożliwić interaktywne rozwiązywanie problemów. Pisząc na forum, podaj również informacje na temat używanego systemu operacyjnego oraz numeru wersji produktu.

Dodatkowe informacje 

Ten błąd może wystąpić, gdy folder zawierający program Acrobat lub Reader lub jeden z jego elementów nadrzędnych lub podfolderów został zmieniony lub przeniesiony. Ten błąd może również wystąpić, jeśli programu Acrobat lub Reader nie zdefiniowano w przeglądarce jako aplikację pomocniczą.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto