Na wyświetlanie plików PDF w Internecie wpływ może mieć wiele elementów, w tym uszkodzenie pliku PDF; sposób wyświetlania pliku PDF przez stronę internetową; wersja programu Acrobat, czytnika lub przeglądarki; ustawienia zabezpieczeń i plików cookie; status serwera, na którym znajduje się plik PDF. Wypróbuj najpierw poniższe zalecenia dotyczące rozwiązywanie problemów.

Otwórz plik PDF bezpośrednio w programie Reader lub Acrobat (szybka korekta)     

Jeśli plik PDF jest wyświetlany jako łącze do kliknięcia, często wystarczy go zapisać na pulpicie i otworzyć bezpośrednio. Pobranie pliku jest szybkim rozwiązaniem, które pozwoli rozpocząć pracę bez dalszych problemów do rozwiązania.

 1. Kliknij łącze do pliku PDF prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz control (Mac OS).
 2. Wybierz odpowiednią opcję zapisywania lub pobierania. Dostępne opcje zależą od przeglądarki:

  • (Internet Explorer) Zapisz cel jako
  • (Firefox) Zapisz łącze plik
  • (Safari) Pobierz powiązany plik

 3. Upewnij się, że jako typ dokumentu wybrano dokument Adobe Acrobat i zapisz plik.

  Uwaga:

  Jeśli okno dialogowe Zapisz jako nie jest widoczne, przeglądarka mogła otworzyć osobne okno pobierania i automatycznie pobrać plik.

  Zapisz plik jako
 4. Znajdź zapisany plik PDF i otwórz go, klikając dwukrotnie. Jeśli przeglądarka otworzy okno pobierania, kliknij dwukrotnie plik PDF na liście pobrań.

 Aktualizowanie programu Reader lub Acrobat

Firma Adobe regularnie wydajne aktualizacje zabezpieczeń programów Reader i Acrobat. Jest prawdopodobne, że ostatnia poprawka aktualizacyjna może rozwiązać konflikt z systemem lub przeglądarką.

 1. Uruchom program Reader lub Acrobat.
 2. Wybierz polecenia Pomoc > Sprawdź uaktualnienia.

Naprawianie instalacji programu Reader lub Acrobat    

Program Reader lub Acrobat bądź zasoby, od których te programy są zależne, mogły zostać uszkodzone. Naprawa instalacji jest szybkim środkiem rozwiązywania problemów.

 • (Reader) Wybierz polecenie Pomoc > Napraw instalację Adobe Reader.
 • (Acrobat) Wybierz polecenia Pomoc > Napraw instalację programu Acrobat.

Włącz wtyczkę przeglądarki

Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce wymaga włączenia wtyczki Adobe PDF.  

Safari (Mac OS X)

Internet Explorer (Windows)             

Procedura włączenia wtyczki Adobe PDF zależy od wersji przeglądarki Internet Explorer. 

 1. Wybierz opcje Narzędzia > Zarządzaj dodatkami. (Lub wybierz polecenia Narzędzia > Opcje internetowe, kliknij kartę Programy i kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami).
 2. W menu Pokaż okno dodatkowe wybierz opcję Wszystkie dodatki. W niektórych wersjach odpowiednia opcja ma nazwę „Dodatki, których używała przeglądarka Internet Explorer”.
 3. Przejdź do sekcji dodatków dla rozwiązań Adobe i wybierz opcję Adobe PDF Reader.

 4. Jeśli opcja Adobe PDF Reader jest wyłączona, kliknij przycisk Włącz.

Firefox (Windows)

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Opcje.
 2. Kliknij kartę Ogólne i polecenie Zarządzaj dodatkami.
  Kliknij opcję Zarządzaj dodatkami.


   
 3. Kliknij kartę Wtyczki (purpurowa/niebieska ikona). Układ tego okna dialogowego różni się w zależności od wersji.
  Kliknij zakładkę Wtyczki


   
 4. Znajdź i wybierz opcję Acrobat lub Adobe Reader.
  • Jeśli jest widoczny przycisk Wyłącz (jak pokazano powyżej), dodatek jest włączony i nie jest wymagane żadne działanie.
  • Jeśli widoczny jest przycisk Włącz, kliknij go.

    

Więcej rozwiązań

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online