Problem

Podczas instalacji lub usuwania produktu Adobe Acrobat zostaje wyświetlony komunikat o błędzie systemu Windows dotyczący zawieszonej, niepełnej lub przerwanej instalacji.Instalacja programu Acrobat nie może zostać dokończona i instalator nie może pomyślnie wycofać niepełnej instalacji.

Możliwe komunikaty o błędach to m.in.:

 • „Błąd 1704. Instalacja programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader jest aktualnie zawieszona”.
 • „Błąd wewnętrzny 2711. Nie znaleziono określonej nazwy funkcji PatchExtras w tabeli funkcji”.
 • „Błąd 1500. Odbywa się już inna instalacja. Ukończ tę instalację przed kontynuowaniem tej instalacji”.

Przyczyna

Działanie instalatora Microsoft Windows może być przerwane z powodu awarii zasilania, przedwczesnego zamknięcia systemu lub problemu z systemem. Anulowane instalacje wycofują czynności związane z instalacją i nie powodują zawieszenia instalacji.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, należy wykonać następujące czynności:

Rozwiązanie 1: Zatrzymaj wszystkie trwające instalacje

Uwaga:

Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z edycją rejestru, w którym przechowywane są informacje mające znaczenie do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed edycją rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

 1. Kliknij przycisk Start> Uruchom

 2. Wpiszregedit i kliknij OK.

 3. Przejdź do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ and check if W trakcieklucz istnieje.

 4. Usuń klucz i ponownie uruchom instalację.

Rozwiązanie 2: Wyrejestruj i zarejestruj ponownie usługę Instalator Windows.

 1. Kliknij przycisk Start> Uruchom

 2. Wpisz   msiexec /unreg  i kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij przycisk Start> Uruchom

 4. Wpisz msiexec /regserver i kliknij OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online