Użytkownicy systemu Mac: Aby zainstalować program w systemie Mac OS, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z instalacją programu Acrobat Reader w systemie Mac OS.

Jeżeli podczas pobierania lub instalacji programu Acrobat Reader wystąpiły problemy, wykonaj następujące kroki w celu ich rozwiązania. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji programu Reader, zapoznaj się z tematem Instalowanie programu Adobe Acrobat Reader DC | Windows.

Znane problemy

Firma Adobe zidentyfikowała kilka problemów dotyczących aktualnego centrum pobierania programu Reader. Grupa inżynierów pracuje nad ich rozwiązaniem.Poniżej przedstawiamy metody tymczasowego obejścia tych problemów.

Uwierzytelnianie serwerów proxy

Problem: Instalator programu Acrobat Reader może działać nieprawidłowo w środowisku niektórych serwerów proxy.

Metoda obejścia problemu: Pobierz instalator programu Acrobat Reader bezpośrednio.

Oprogramowanie antywirusowe

Problem: Oprogramowanie antywirusowe pochodzące od takich dostawców, jak Comodo, Jiangmin i Rising błędnie klasyfikuje instalator programu Adobe Reader jako szkodliwe oprogramowanie. W błędnych raportach program ten jest zaliczany do kategorii: „TrojWare.Win32.Trojan.Agent.Gen”, „Trojan/JmGeneric.bcy” i „Podejrzany”. Użytkownicy zgłaszają również błąd „Inicjowanie się nie powiodło”, w wyniku którego instalator jest poddawany kwarantannie.

Metoda obejścia problemu: Dostawcy oprogramowania antywirusowego i usługodawcy obecnie pracują nad tym, aby instalator programu Acrobat Reader był prawidłowo rozpoznawany.Upewnij się, czy sygnatury oprogramowania antywirusowego są aktualne.

Wymagania systemowe

Upewnij się, że system spełnia minimalne wymagania systemowe.

Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu Windows w wersji 7 lub 8, możesz zainstalować program Reader w wersji X lub późniejszej. Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, możesz zainstalować program Acrobat Reader w wersji XI lub DC.

Uwaga:

Nie wiesz, której wersji systemu Windows używasz? Zapoznaj się z tematem Której wersji systemu operacyjnego Windows używam?

Rozwiązywanie problemów z pobieraniem

Jeśli podczas próby połączenia się z witryną Adobe lub pobrania z niej pliku występuje jeden z następujących błędów, wykonaj poniższe czynności. 

 • Nic się nie dzieje.
 • Pobieranie pliku zostaje przedwcześnie przerwane.
 • Zostaje wyświetlony dowolny z poniższych komunikatów:
  „Serwer zwrócił informacje rozszerzone”.
  „Błąd połączenia spowodował przerwanie pobierania. Sprawdź ustawienia internetowe i kliknij przycisk ponów”.
  „Nie można połączyć się z serwerem. Nie znaleziono serwera”.

1. Spróbuj pobrać program Acrobat Reader ponownie.

Jeśli zobaczysz następującą stronę, kliknij Zainstaluj teraz , aby pobrać najnowszą wersję programu Reader.

Strona pobierania programu Acrobat Reader

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zapoznaj się z tematem Instalowanie programu Adobe Acrobat Reader DC | Windows.

Jeśli zobaczysz następującą stronę, oznacza to, że masz starszą wersję systemu Windows i możesz zainstalować starszą wersję programu Reader. Wybierz wersję systemu Windows, język oraz wersję programu Reader, którą chcesz zainstalować. Następnie kliknij Pobierz teraz.

Strona pobierania programu Adobe Reader dla wcześniejszych wersji systemu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje krok po kroku, zapoznaj się z tematem Zainstaluj starszą wersję programu Adobe Reader | Windows.

2. Upewnij się, że połączenie internetowe jest stabilne.

Niestabilne połączenie internetowe może uniemożliwić pobieranie plików z innych witryn. Spróbuj pobrać plik z innej witryny, np. www.microsoft.com, www.apple.com lub www.mozilla.com. Jeśli problem się powtórzy, skontaktuj się z administratorem sieci, pomocą techniczną lub dostawcą usług internetowych (ISP).

Po ustanowieniu stabilnego połączenia internetowego spróbuj pobrać plik ponownie. Jeśli pierwotna próba pobrania pliku została przerwana, wznów proces pobierania we wcześniej używanej przeglądarce internetowej.

3.Pobierz w czasie mniejszej aktywności w Internecie.

Duża ilość przesyłanych danych może powodować niestabilność połączenia internetowego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, spróbuj pobrać pliki w okresie zmniejszonej aktywności innych użytkowników (np. późno wieczorem, wcześnie rano lub w weekend).

5. Zaktualizuj sterownik karty wideo.

Producenci kart wideo często aktualizują sterowniki do swoich produktów. Jeżeli sterownik karty wideo w komputerze dawno nie był aktualizowany, pobierz aktualny sterownik z witryny producenta. (Informacje na temat producenta karty wideo znajdziesz we właściwościach karty w Menedżerze urządzeń).

6. Zainstaluj program Acrobat Reader w poszczególnych stacjach roboczych.

Nie można zainstalować programu Acrobat Reader na dysku sieciowym i udostępniać go kilku stacjom roboczym. Zamiast tego zainstaluj program Acrobat Reader w każdej stacji roboczej lub w każdym folderze użytkownika. 

7. (Dotyczy tylko przeglądarki Internet Explorer) Sprawdź ustawienia zabezpieczeń i ActiveX.

Upewnij się, że domyślny poziom zabezpieczeń w przeglądarce Internet Explorer jest ustawiony jako średni. Ten poziom zabezpieczeń pozwala na wyświetlanie formantów ActiveX. Aby ustawić poziom zabezpieczeń przeglądarki na średni, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wybierz Narzędzia> Opcje internetowe.

  Uwaga:

  W systemie Windows 10 dostęp do menu Narzędzia w przeglądarce Internet Explorer można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, następnie wybierz strefę Zaufane witryny.

  Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie Zaufane witryny
 3. Kliknij przycisk Poziom domyślny. (Jeśli przycisk Poziom domyślny jest wyszarzony, przejdź do kolejnego kroku.)

 4. Używając suwaka, zmień poziom zabezpieczeń na średni, a następnie kliknij Zastosuj.

  Używając suwaka, zmień poziom na średni, kliknij Zastosuj
 5. Wybierz strefę internetową.

 6. Kliknij przycisk Poziom domyślny. (Jeśli przycisk Poziom domyślny jest wyszarzony, przejdź do kolejnego kroku.)

  Kliknij przycisk Poziom domyślny
 7. Używając suwaka, zmień poziom zabezpieczeń na średni, kliknij Zastosuj, a następnie kliknij OK.

  Używając suwaka, zmień poziom na średni, kliknij Zastosuj
 8. Spróbuj pobrać program Adobe Reader ponownie.

8. Upewnij się, że włączona jest obsługa JavaScript.

Aby włączyć usługę JavaScript, wykonaj poniższe kroki, w zależności od używanej przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji przeglądarki.

Internet Explorer

 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
 2. Wybierz opcję Narzędzia > Opcje internetowe.

  Uwaga:

  W systemie Windows 10 dostęp do menu Narzędzia w przeglądarce Internet Explorer można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.

 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, następnie wybierz strefę Zaufane witryny.

  Kliknij kartę Zabezpieczenia
 4. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy.

  Kliknij przycisk Poziom niestandardowy
 5. Przewiń w dół do obszaru Obsługa skryptów.

 6. Upewnij się, że opcja Wykonywanie aktywnych skryptów jest włączona i kliknij OK.

  Włącz opcję Wykonywanie aktywnych skryptów
 7. Włącz także opcję wykonywania skryptów dla strefy internetowej: Wybierz strefę internetową, kliknij przycisk Poziom niestandardowy, a następnie włącz opcję Wykonywanie aktywnych skryptów.

  Wybierz strefę internetową, Poziom niestandardowy i włącz Wykonywanie aktywnych skryptów
 8. Spróbuj pobrać program Acrobat Reader ponownie.

Mozilla Firefox

Obsługa JavaScript jest włączona domyślnie w przeglądarce Firefox i nie wymaga dodatkowej instalacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie obsługi technicznej Mozilla Ustawienia obsługi JavaScript oraz preferencje dotyczące interaktywnych stron internetowych.

Google Chrome

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome i wybierz Ustawienia z menu Opcje.

  Wybierz ustawienia w menu Opcje
 2. Przewiń w dół strony i kliknij pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.

  Wybierz opcję Pokaż ustawienia zaawansowane
 3. W obszarze Prywatność kliknij pozycję Ustawienia zawartości.

  W obszarze Prywatność kliknij pozycję Ustawienia zawartości
 4. Upewnij się, że opcja Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach jest włączona, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach
 5. Spróbuj pobrać program Acrobat Reader ponownie.

Występuje konkretny błąd?

Nadal potrzebujesz pomocy?

Odwiedź fora.Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy inni użytkownicy doświadczają podobnych problemów z pobieraniem i instalacją, odwiedź forum użytkowników programu Acrobat Reader lub forum dotyczące wdrażania i instalacji programu na stronie AcrobatUsers.com. Opisz swój problem na forum, aby uzyskać możliwość interaktywnego rozwiązania problemu. Pisząc na forum podaj również informacje na temat używanego systemu operacyjnego oraz numeru wersji produktu.   

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online