Informacje o najnowszej wersji można znaleźć na stronie Uwagi na temat wersji | Adobe Animate .

Informacje o wersji | Poprzednie wersje