Aby można było uruchomić program Animate i korzystać z niego, komputer musi spełniać minimalne parametry techniczne wymienione poniżej.

Dotyczy:

Wersje z kwietnia 2019 r. (19.2), grudnia 2018 r. (19.1) oraz października 2018 r. (19.0).

Wymagania systemowe wcześniejszych wersji

 Aplikacje Creative Cloud w najnowszej wersji nie obsługują niektórych starszych systemów operacyjnych Windows i Mac. Więcej informacji.

Minimalne wymagania systemowe programu Animate

Windows

  Wymagania minimalne
Procesor

Procesor Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon lub Intel Core Duo (albo zgodny), 2 Ghz lub szybszy

System operacyjny Microsoft Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows 10 w wersji 1703
Pamięć RAM

2 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB)

Miejsce na dysku twardym

4 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce podczas instalacji; brak możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących flash

Rozdzielczość monitora

Ekran o rozdzielczości 1024 x 900 (zalecana rozdzielczość 1280 x 1024)

GPU Oprogramowanie OpenGL 3.3 lub nowsze
Internet

Połączenie internetowe i rejestracja na potrzeby obowiązkowej aktywacji oprogramowania, sprawdzania poprawności członkostwa i dostępu do usług online*

macOS

  Wymagania minimalne
Procesor

Wielordzeniowy procesor Intel 

System operacyjny macOS X 10.12 (wersja 64-bitowa) lub 10.13 (64-bitowa)
Pamięć RAM

2 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB)

Miejsce na dysku twardym

4 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce podczas instalacji; brak możliwości zainstalowania w systemie plików z opcją rozróżniania wielkości znaków i na urządzeniach magazynujących flash

Rozdzielczość monitora

Ekran o rozdzielczości 1024 x 900 (zalecana rozdzielczość 1280 x 1024)

GPU Oprogramowanie OpenGL 3.3 lub nowsze
Internet 

Połączenie internetowe i rejestracja na potrzeby obowiązkowej aktywacji oprogramowania, sprawdzania poprawności członkostwa i dostępu do usług online*

Oprogramowanie Zalecane oprogramowanie QuickTime 10.x

* UWAGA: Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Ten produkt może być zintegrowany z pewnymi usługami online udostępnianymi na serwerach firmy Adobe lub innych firm oraz zapewniać dostęp do takich usług. Usługi firmy Adobe są dostępne tylko dla osób mających co najmniej 13 lat. Wymagane jest wyrażenie zgody na dodatkowe warunki użytkowania oraz zasady prywatności online firmy Adobe. Aplikacje i usługi mogą nie być dostępne w pewnych krajach oraz wersjach językowych. Oprogramowanie może ulec zmianie lub wycofaniu bez powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty, między innymi za członkostwo.

Dostępne wersje językowe programu Animate

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

Nederlands

Polski

Português (Brasil)

Svenska

Turkish

čeština

Русский

日本語

简体中文*

繁體中文*

한국어*

*Wersja dostępna tylko dla systemu Windows.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online