Więcej informacji o znanych problemach i ograniczeniach ostatniego wydania programu Animate.

System operacyjny

 • Program Animate nie rozróżnia monitorów używanych w systemie Windows.
 • Komunikat Program Adobe Animate musi pobrać czcionkę Osaka pojawia się przy uruchamianiu programu Animate, jeśli czcionka nie jest zainstalowana w systemie Mac.
 • Płynny pędzel jest dostępny tylko na sprzęcie obsługującym funkcję DirectX 12 na poziomie 12_0 lub wyższym w systemie Windows Open GL w wersji 4.0 lub nowszej w systemie Mac.

Samouczek krok po kroku

 • Błędy JavaScript podczas przełączania na kartę Strona główna lub zamykaniu dokumentu podczas ładowania samouczka krok po kroku.
 • Karty samouczków mogą zniknąć lub wyświetlać się niepoprawnie po przełączeniu na kartę Strona główna lub zamknięciu dokumentu bez zamknięcia samouczka lub pominięcia go.

Warstwy macierzyste

 • Zaznaczanie i przesuwanie jednocześnie obiektów warstw nadrzędnych i podrzędnych nie działa poprawnie, jeśli wybrano nieprzetworzone kształty. 

Wypaczanie zasobów

 • Przy użyciu złożonej wielokolorowej bitmapy kolor przelewa się do niewłaściwych konturów lub zmienia się kształt, bądź kształt ulega zniekształceniu przy użyciu narzędzia Wypaczanie zasobów.

Dźwięk

 • Używanie audio 48 kHz na osi czasu może prowadzić do problemów z synchronizacją wyjściowego wideo.

Eksport

 • Elementy interfejsu w oknie dialogowym Eksportuj obraz i Eksportuj animowany GIF mogą się na siebie nakładać lub skracać na wyświetlaczach HiDPi.

Adobe AIR i Animate

 • Błąd publikowania aplikacji na system iOS w systemie Mac OS 10.15.
 • Aplikacja nie uruchamia na symulatorze z kodem 9.3 w AIR w systemie iOS. 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online