Więcej informacji o znanych problemach i ograniczeniach ostatniego wydania programu Animate CC.

System operacyjny

  • Program Animate CC nie rozróżnia monitorów używanych w systemie Windows OS.
  • Komunikat „Program Adobe Animate CC musi pobrać czcionkę Osaka” pojawia się przy uruchamianiu programu Adobe Animate CC, jeśli czcionka nie jest zainstalowana w systemie macOS. 

Warstwy macierzyste

  • Zaznaczanie i przesuwanie jednocześnie obiektów warstw nadrzędnych i podrzędnych nie działa poprawnie. 

Wypaczanie zasobów

  • Wypaczony obiekt Bitmapy traci kontrolę wypaczania, jeśli po zapisaniu i ponownym otwarciu pliku zostanie przekształcony na symbol.
  • Przy użyciu złożonej wielokolorowej bitmapy kolor przelewa się do niewłaściwych konturów lub zmienia się kształt, bądź kształt ulega zniekształceniu przy użyciu narzędzia Wypaczanie zasobów.

Wirtualna rzeczywistość

  • Widok VR i Publikowanie VR mogą nie działać poprawnie, jeśli nazwa dokumentu lub sceny zawierają znaki specjalne. 

Adobe AIR i Animate

  • Aplikacja nie uruchamia na symulatorze z kodem 9.3 w AIR w systemie iOS. 
  • Aplikacja nie uruchamia się na urządzeniach z systemem iOS 12, jeśli jest publikowana z AIR SDK w wersji 30 lub starszej.

Różne

  • Ustawienia skalowania 9-częściowego są ignorowane na stole montażowym i przy publikacji. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online