Więcej informacji o znanych problemach i ograniczeniach ostatniego wydania programu Animate.

System operacyjny

  • Program Animate nie rozróżnia monitorów używanych w systemie Windows OS.
  • Komunikat „Program Adobe Animate musi pobrać czcionkę Osaka” pojawia się przy uruchamianiu programu Animate, jeśli czcionka nie jest zainstalowana w systemie macOS. 

Warstwy macierzyste

  • Zaznaczanie i przesuwanie jednocześnie obiektów warstw nadrzędnych i podrzędnych nie działa poprawnie, jeśli wybrano nieprzetworzone kształty. 

Wypaczanie zasobów

  • Przy użyciu złożonej wielokolorowej bitmapy kolor przelewa się do niewłaściwych konturów lub zmienia się kształt, bądź kształt ulega zniekształceniu przy użyciu narzędzia Wypaczanie zasobów.

Adobe AIR i Animate

  • Aplikacja nie uruchamia na symulatorze z kodem 9.3 w AIR w systemie iOS. 
  • Aplikacja nie uruchamia się na urządzeniach z systemem iOS 12, jeśli jest publikowana z AIR SDK w wersji 30 lub starszej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online