Problem: Program Animate wyłącza się przy uruchamianiu

Program Animate wyłącza się przy konfiguracji interfejsu użytkownika lub podczas ładowania ekranu powitalnego. Pojawia się następujący komunikat o błędzie.

Windows: Program Animate 2017 przestał działać. 

macOS: Program Animate 2017 wyłącza się w nieoczekiwany sposób.

Uwaga:

W niektórych przypadkach podczas uruchamiania się programu Animate pojawia się wyskakujące okienko błędu kodu JavaScript.Aplikacja Animate zawiesza się. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać czynności opisane w niniejszym dokumencie. 

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problemy z wyłączaniem się programu Animate, wykonaj następujące czynności diagnostyczne:

Przywracanie preferencji

Przed przywróceniem preferencji upewnij się, czy proces Animate nie został uruchomiony, używając do tego narzędzia Menedżer zadań (Windows) lub Monitor aktywności (macOS). Następnie wykonaj następujące czynności:

Windows:

Zmień nazwę folderu Animate na Animate_old w następującej lokalizacji:

C:\Users\AppData\Roaming\Adobe

Możesz ewentualnie wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz okno dialogowe Uruchom, naciskając klawisz z logo Windows i klawisz R.

  Okno dialogowe Uruchom
 2. Wpisz %appdata% i kliknij przycisk OK. Pojawi się zawartość folderu Roaming.

 3. Otwórz folder Adobe.

 4. Zmień nazwę folderu Animate na Animate_old.

macOS:
 1. Naciśnij klawisze Shift + Command + G.

 2. W oknie dialogowym Przejdź do folderu wpisz następującą ścieżkę i kliknij przycisk Przejdź:

  ~/library/preference/adobe

  Okno dialogowe Przejdź do folderu
 3. Zmień nazwę folderu Animate na Animate_old.

 4. W oknie dialogowym Przejdź do okna naciśnij klawisze Shift + Command + G, wpisz następującą ścieżkę i kliknij przycisk Przejdź:

  ~/library/application support/adobe

  Okno dialogowe Przejdź do folderu
 5. Zmień nazwę folderu Animate 2017 na Animate 2017_old.

  Uwaga:

  Jeśli używasz dowolnej innej wersji programu Animate niż Animate 2017, zastąp folder tej wersji. Na przykład jeśli używasz programu Animate 2015, znajdź folder Animate 2015 i zastąp go folderem Animate 2015_old.

 6. Spróbuj uruchomić program Animate.

Uruchom program Animate jako administrator (tylko system Windows)

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Animate.exe dostępny w poniższej ścieżce i wybierz polecenie Uruchom jako administrator

C:\Program Files\Adobe\Adobe Animate 2017

Uruchom jako administrator

Uwaga:

Jeśli nie możesz uruchomić aplikacji jako administrator, poproś o odpowiednie uprawnienia. 

Zamknij program Animate i wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Animate.exe i wybierz opcję Właściwości.

 2. Na karcie Zgodność zaznacz pole wyboru Uruchom ten program jako administrator.

  Wybierz opcję Uruchom ten program jako administrator
 3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

 4. Utwórz skrót do pliku Animate.exe na pulpicie lub na pasku zadań.

Rozwiązywanie problemów z uprawnieniami użytkownika

Windows:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Adobe Animate 2017 w następującej ścieżce i wybierz polecenie Właściwości

  C:\Program Files\Adobe

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i polecenie Edytuj.

 3. Wybierz użytkownika i opcję Pełna kontrola.

  Zezwól na pełną kontrolę
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij przycisk OK i spróbuj uruchomić program Animate.

mac OS:
 1. Wybierz folder Aplikacje

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Animate 2017

 3. Wybierz polecenie Pobierz informacje

 4. Kliknij ikonę kłódki.

 5. Wpisz nazwę użytkownika komputera Mac i hasło oraz kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij kartę Udostępnianie i uprawnienia i dla każdego użytkownika na liście wybierz uprawnienie Odczyt i zapis.

 7. Kliknij menu wyskakujące Działanie (ikona w kształcie koła zębatego) i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.

  Udostępnianie i zezwolenia
 8. Kliknij przycisk OK i spróbuj ponownie uruchomić program Animate. 

Wyłączanie zapory i programu antywirusowego

Czasami zapory i programy antywirusowe uniemożliwiają uruchomienie programu Animate. Wyłącz je lub dezaktywuj, uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie uruchomić program Animate.

Aby wyłączy zaporę, wykonaj następujące kroki:

Windows:

 1. Otwórz Panel sterowania, klikając klawisz Windows i wpisując w pole wyszukiwania wyrażenie panel sterowania. Wybierz opcję Zapora systemu Windows.

 2. Jeśli wybrano opcję Włącz zaporę systemu Windows, kliknij przycisk Wyłącz zaporę systemu Windows.

 3. Powtórz krok 2 dla wszystkich sieci i kliknij przycisk OK.

macOS:

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.  

 2. Wybierz opcję Zabezpieczenia i prywatność i kliknij kartę Zapora.

 3. Kliknij polecenie Wyłącz zaporę i spróbuj ponownie uruchomić program Animate.

  Wyłączanie zapory

Dezinstalacja i reinstalacja programu Animate

 1. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer i kartę Aplikacje.

 2. Znajdź na liście zainstalowanych aplikacji opcję Animate i ustaw kursor nad jej nazwą.

 3. Kliknij ikonę ustawień i wybierz opcję Odinstaluj

  Ikona Ustawienia > Odinstaluj
 4. Po dezinstalacji programu Animate sprawdź, czy folder programu Adobe Animate 2017 został usunięty:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\
  • macOS: folder Applications
 5. Jeśli foldery te istnieją, usuń je. Upewnij się także, że skasowane pliki zostały usunięte z kosza(Windows i Mac OS).

 6. Aby upewnić się, że wszystkie pliki zostały usunięte, możesz także użyć narzędzia Adobe Cleaner.

 7. Użyj aplikacji Creative Cloud na komputer do reinstalacji programu Animate.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić program Animate.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online