Ten słowniczek pozwala zapoznać się z rodzajami animacji dostępnymi w programie Animate CC.

Animacja klasyczna

Animacja klasyczna to animacja metodą klatek pośrednich stosowana w programie Flash CS3 lub starszym. Zachowano ją w programie Animate głównie w celu ułatwienia migracji materiałów.

Animacje tego typu są podobne do nowszych animacji ruchu, lecz nieco trudniej jest je utworzyć i są mniej elastyczne. Aby utworzyć animację klasyczną, ustaw klatkę kluczową dla punktu początkowego i kolejną dla punktu końcowego.

Dodatkowe informacje

Animacja ruchu

Animacje ruchu umożliwiają tworzenie animowanych ruchów w programie Animate. Animacje ruchu (animacje generowane metodą klatek pośrednich) są tworzone przez określenie różnych wartości właściwości obiektu między pierwszą a ostatnią klatką. Zmienianymi właściwościami obiektu mogą być położenie, rozmiar, kolor, efekty, filtry czy obrót.

Po utworzeniu animacji ruchu można wybrać dowolną klatkę w animacji i przenieść symbolu ruchu do tej klatki. Inaczej niż w przypadku animacji klasycznych i animacji kształtów program Animate automatycznie tworzy ścieżkę ruchu, która definiuje animację klatek pomiędzy pierwszą klatką a następną klatką kluczową. Zasoby nie są umieszczane w każdej klatce, dzięki czemu animacja ruchu redukuje rozmiar pliku oraz liczbę zasobów w dokumencie.

Dodatkowe informacje

Animacja kształtu

Program Adobe Animate pozwala animować położenie, rozmiar, obrót oraz pochylenie grup, tekstu i wystąpień symboli. Umożliwia również animowanie kolorów wystąpień i tekstu w celu tworzenia przejść kolorów czy zmian przezroczystości.

Animacje klasyczne umożliwiają zmienianie właściwości grup, tekstu i wystąpień symboli. Przed animowaniem koloru grup lub tekstu należy przekonwertować takie obiekty na symbole. 

Dodatkowe informacje

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online