Program Animate CC umożliwia tworzenie dwóch typów animacji metodą klatek pośrednich: animacji ruchu i animacji klasycznych. 

Animacja ruchu to typ animacji opartej na symbolach. Służy ona do tworzenia zmian ruchu, rozmiaru i obrotu, a także zaników i efektów kolorystycznych.

Animacja klasyczna to animacja metodą klatek pośrednich stosowana w programie Flash CS3 lub starszym. Zachowano ją w programie Animate głównie w celu ułatwienia migracji materiałów. 

Animacje ruchu i animacje klasyczne

Zobacz też

Animacje ruchu a animacje klasyczne

Animacje ruchu Animacje klasyczne
Bogata funkcjonalność, łatwe tworzenie, precyzyjne sterowanie animacją metodą klatek pośrednich. Animacje klasyczne są trudniejsze do tworzenia. Zapewniają one dostęp do animacji utworzonych w starszych wersjach programu Animate. 
Większa kontrola nad animacjami.. Możliwości zależne od użytkowników.
Stosowane są klatki kluczowe. Stosowane są klatki właściwości.
Jeden obiekt docelowy dla całej animacji. Przechodzenie między dwiema klatkami kluczowymi z tymi samymi lub innymi symbolami.
Traktowanie tekstu jak obiektu podlegającego animowaniu (obiekty tekstowe nie konwertowane na klipy filmowe). Konwertowanie obiektów tekstowych na symbole graficzne.
Brak możliwości używania skryptów klatek. Używanie skryptów klatek.
Rozciąganie animacji i zmienianie jej rozmiaru na osi czasu (traktowanie animacji jak jednego obiektu)  Grupa poszczególnych, osobno zaznaczanych klatek na osi czasu.
Stosowanie krzywych dynamiki na całej długości zakresu animacji ruchu. Definiowanie krzywych dynamiki określonych klatek w animacji ruchu wymaga utworzenia własnej krzywej dynamiki.
Krzywe napięcia stosowane do grup klatek między klatkami kluczowymi w animacji. 
Jeden efekt koloru na animację. Dwa różne efekty kolorów (np. tinta i przezroczystość alfa).
Animowanie obiektów 3D.  Brak możliwości animowania obiektów 3D. 
Możliwość zapisywania w postaci ruchów predefiniowanych. Brak możliwości zapisywania jako ruchów predefiniowanych. Zamiana symboli i ustawianie numeru klatki dla symbolu graficznego w celu wyświetlania w klatce kluczowej właściwości. 

Podobieństwa między animacjami ruchu i animacjami klasycznymi

  • Dana warstwa może zawierać więcej niż jedną animację z klatkami pośrednimi lub klasyczną animację z klatkami pośrednimi, ale nie można stosować obu typów takich animacji na jednej warstwie.
  • Animacje tych typów służą do animowania innych rodzajów obiektów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online