Podsumowanie funkcji | Bridge (wydanie z czerwca 2019 r.)

Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w wydaniu programu Bridge (wersja 9.1) z czerwca 2019 r.

Udoskonalenia interfejsu użytkownika w programie Bridge 9.1

Aktualizacje interfejsu użytkownika

Poznaj udoskonalenia wyglądu paska menu, etykiet i ocen. Użyj suwaka Obraz tła, aby dostosować kontrast tła.

Program Bridge obsługuje teraz pracę w środowiskach proxy

Obsługa serwerów proxy

Pracuj z usługami takimi jak Biblioteki Creative Cloud, Adobe Stock, Adobe Portfolio i Adobe Stock Contributor w środowiskach proxy.

Zobacz listę problemów rozwiązanych w tej wersji programu Bridge

Rozwiązane problemy

Znajdź rozwiązania problemów dotyczących stosów i problemów z kolorami wyjściowymi formatu PDF.

Praca z przezroczystymi plikami .ai i .eps w programie Bridge

Obsługa przezroczystości

Zobacz miniatury i podglądy szachownicy dla przezroczystych plików .AI i .EPS.

Praca z dokumentami Dimension w programie Bridge

Obsługa nowego formatu plików

Praca z dokumentami Dimension (.dn) w programie Bridge

Aktualizacje interfejsu użytkownika

Spójny wygląd paska menu

Pasek menu u góry aplikacji jest zgodny ze schematem kolorów wybranego motywu kolorystycznego interfejsu w systemie Windows 10. 

Aby ustawić preferencje motywu kolorystycznego, przejdź do Adobe Bridge > Preferencje > Interfejs (macOS) lub Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows) i wybierz Motyw Color w sekcji Wygląd

Starsze wersje programu Bridge bez spójnego motywu kolorystycznego na pasku menu w systemie Windows 10
Zsynchronizowany kolorystycznie pasek menu programu Bridge w wersji 9.1 w systemie Windows 10

Przeciągnij suwak w lewo, aby wyświetlić zaktualizowany pasek menu w programie Bridge. Przeciągnij suwak w prawo, aby sprawdzić możliwości starszych wersji.

Uwaga:

W systemie Windows 8 i starszych wersjach pasek menu ma jasny motyw kolorystyczny, niezależnie od wybranego motywu. W systemie macOS wygląd jest już spójny z wybranym motywem kolorystycznym.

Obsługa motywu Obraz tła

Możesz teraz użyć suwaka Obraz tła, aby dostosować poziomy kontrastu tła paneli Zawartość i Podgląd zgodnie z własnymi preferencjami. Dostosowany kolor tła jest niezależny od wybranego motywu kolorystycznego interfejsu.

Aby zmodyfikować motyw tła, przejdź do opcji Adobe Bridge > Preferencje > Interfejs (macOS) lub Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows) i dostosuj położenie suwaka Obraz tła w sekcji Wygląd

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Preferencje skalowania interfejsu użytkownika.

Dostosowywanie kontrastu tła paneli Zawartość i Podgląd za pomocą suwaka Obraz tła.
Dostosowywanie kontrastu tła paneli Zawartość i Podgląd za pomocą suwaka Obraz tła.

Ulepszone etykiety i oceny

Etykiety używane do oceniania plików i folderów w programie Bridge mają teraz kształt prostokątów i stałą szerokość. Etykiety są wyrównane do lewej strony, a w stosownych przypadkach są nad nimi widoczne oceny w postaci gwiazdek.

Użyj nowej ikony anulowania oceny, aby usunąć ocenę dowolnego pliku lub folderu. W przypadku wybranej miniatury możesz także kliknąć wypełnioną gwiazdkę, aby usunąć jej ocenę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Nadawanie etykiet i ocen plikom.

Ulepszone etykiety i oceny w programie Bridge
Ulepszone etykiety i oceny w programie Bridge

Uwaga:

Niewypełnione ikony ocen w postaci gwiazdek nie są już widoczne pod plikiem lub folderem, chyba że wybierzesz jego miniaturę.

Ulepszony widok panelu Zawartość

W tym wydaniu marginesy i odstępy w panelu Zawartość zostały efektywnie wykorzystane, aby więcej miniatur zmieściło się w widoku domyślnym. Umożliwia to użytkownikom łatwe wyświetlanie większej liczby zasobów i przeglądanie ich.

Więcej zasobów w domyślnym widoku panelu Zawartość dzięki ulepszonym marginesom i odstępom
Więcej zasobów w domyślnym widoku panelu Zawartość dzięki ulepszonym marginesom i odstępom

Obsługa serwerów proxy

Program Adobe Bridge używa usług takich jak Biblioteki Creative Cloud, Adobe Stock, Adobe Portfolio i Adobe Stock Contributor, które wymagają połączenia z Internetem. Wcześniej usługi te były niedostępne za pośrednictwem połączenia internetowego kierowanego przez serwery proxy.

W tym wydaniu program Bridge obsługuje pracę w środowiskach proxy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obsługa serwerów proxy dla aplikacji Creative Cloud.

Obsługa przezroczystości

W tym wydaniu program Adobe Bridge obsługuje przezroczystość. Dostępne są teraz miniatury i podglądy szachownicy dla przezroczystych formatów plików .AI i .EPS. Wcześniej przezroczystość była zastępowana białym matowym tłem.

Wyświetlanie miniatur i podglądów szachownicy przezroczystych plików .AI i .EPS w programie Bridge
Wyświetlanie miniatur i podglądów szachownicy przezroczystych plików .AI i .EPS w programie Bridge

Obsługa nowego formatu plików

W tym wydaniu program Adobe Bridge zapewnia obsługę dokumentów Dimension (.dn).

Aby wyświetlić listę wszystkich obsługiwanych typów plików w programie Bridge, wybierz opcję Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (macOS), a następnie kliknij opcję Skojarzenia typu pliku.

Praca z plikami Dimension (.dn) w programie Bridge
Praca z plikami Dimension (.dn) w programie Bridge

Rozwiązane problemy

To wydanie programu Bridge zawiera poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników w zakresie stosów i problemów z kolorami wyjściowymi formatu PDF. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Problemy rozwiązane w programie Bridge.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?