Rozwiązane problemy w programie Bridge

Znajdź problemy rozwiązane w najnowszym wydaniu programu Bridge.

Ten dokument zawiera listę zgłoszonych przez konsumentów problemów, które zostały rozwiązane w każdym wydaniu. Aby zgłosić problem, prześlij go do witryny z opiniami.

Streszczenie funkcji wprowadzonych w programie Bridge zawiera Podsumowanie nowych funkcji.

Szukasz rozwiązanych problemów w starszych wersjach programu Bridge?

Patrz Naprawione błędy w starszych wersjach programu Bridge.

Wydanie z lutego 2024 r. (wersja 14.0.2)

Problemy z uruchomieniem

Panel Metadane

Panel Zawartość

Automatyczne tworzenie stosów

 • Kolekcje automatycznych stosów / panoram i procesów w programie Photoshop nie są dostępne na Mac ARM

Panel Ulubione

Panel Kolekcje

 • Źródło kolekcji inteligentnej zmienia się na „Użyj bieżącego folderu” po przeniesieniu preferencji

SORTOWANIE

Problemy z wydajnością

Panel Filtr

 • Nie można aktywować pól wyboru za pomocą klawiatury w panelu Filtr

SZABLONY WYJŚCIOWE

 • Szablony wyjściowe nie są przenoszone z wersji 13.x do 14.0.

PODGLĄD

Inne

Operacje na plikach

Panel Folder

Panel Ulubione

Szablony wyjściowe

 • Szablony wyjściowe nie są przenoszone z wersji 13.x do 14.0.

Nowe okno

Zbiorcza zmiana nazwy

Panel Kolekcje

 • Domyślnie podczas tworzenia nowej kolekcji nazwa kolekcji nie jest zaznaczona ani w trybie edytowalnym. 

Adobe Photo Downloader (APD)

 • Pobieranie zdjęć z aparatu nie działa
 • Zużycie pamięci rośnie, a program Bridge zawiesza się podczas usuwania/odłączania dysku zewnętrznego po zaimportowaniu/przeglądaniu plików z dysku zewnętrznego. [Mac]

Problemy z wydajnością

 • Duże użycie procesora CPU przez program Bridge w stanie bezczynności.
 • Przeciągnij pliki i umieść je w tym samym folderze w panelu Zawartość, aby zmienić kolejność plików.
 • Przewijanie przy użyciu klawiszy strzałek w górę i w dół oraz panelu dotykowego / myszy
  • Podczas pracy z folderami zawierającymi wiele dużych plików nadal może występować pewien spadek wydajności. Pracujemy nad tym, a nadchodzące wydania wprowadzą dalsze ulepszenia.

Inne

 • Przyciski PageUp/PageDown na klawiaturze nie działają w panelu Zawartość.
 • Naciśnięcie znaku „-” w panelu Zawartość nie powoduje zaznaczenia pliku, jeśli jego nazwa zawiera znak „-
 • Umieszczanie wielu obsługiwanych plików w programie Stager powoduje przetworzenie tylko jednego wybranego pliku i nie jest zwracany odpowiedni komunikat o błędzie.
 • Nazwy folderów z akcentami ostrymi nie są zachowywane oddzielnie podczas sortowania według nazw plików. [Język szwedzki] 
 • Tworzenie pliku zip generuje zduplikowane wpisy/pliki w kilku językach innych niż angielski. [Mac] 
 • Poprawki stabilności i bezpieczeństwa

Więcej podobnych

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?