Jeśli aplikacja Creative Cloud na komputer nie wyświetla aktualizacji aplikacji, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Klienci pakietów dla przedsiębiorstw i zespołów

Skontaktuj się z administratorem Twojego zespołu lub działem IT, ponieważ aktualizacje mogły zostać wyłączone dla użytkowników końcowych.

Co należy zrobić, jeśli aktualizacje nie są wyświetlane

Wypróbuj te rozwiązania w podanej kolejności:

1. Sprawdź minimalne wymagania systemowe

Upewnij się, że Twój komputer i system operacyjny spełniają minimalne wymagania systemowe. Więcej informacji można znaleźć w artykule Nie wszystkie aplikacje są wyświetlone do pobrania | Aplikacja Creative Cloud na komputer.

2. Ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji

W zależności od wersji aplikacji Creative Cloud na komputer wykonaj jedną z poniższych czynności:

1. Kliknij przycisk Pomoc.

2. Wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji w menu podręcznym.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Kliknij ikonę  w prawym górnym rogu.

2. Wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji w menu podręcznym.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji

Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, wyświetli się monit o aktualizację. Kliknij przycisk Aktualizuj.

3. Uruchom ponownie aplikację Creative Cloud na komputer.

  1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Kliknij ikonę Creative Cloud  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

  2. Użyj poniższych skrótów klawiaturowych, aby wymusić zamknięcie aplikacji i jej ponowne uruchomienie wraz z wszystkimi powiązanymi procesami:

    • Windows: Ctrl+Alt+R
    • macOS: Command+Option+R

    Uwaga:

    Ponowne uruchomienie aplikacji Creative Cloud na komputer może zająć trochę czasu. 

4. Wyloguj się i zaloguj ponownie.

Wyloguj się z aplikacji Creative Cloud na komputer i zaloguj ponownie. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w temacie Logowanie i wylogowywanie w celu aktywacji aplikacji Creative Cloud.

5. Usuń plik OPM.db i zaloguj się ponownie.

Usuń plik OPM.db, a następnie zaloguj się ponownie w aplikacji Creative Cloud przy użyciu identyfikatora Adobe ID powiązanego z członkostwem.

W systemie Windows

Znajdź plik OPM.db w folderze \Users\<user>\AppData\Local\Adobe\OOBE. 

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wyświetlić ukryty folder AppData, patrz: Wyświetlanie ukrytych plików, ukrytych folderów i rozszerzeń nazw plików w systemie Windows.

W systemie Mac

Plik OPM.db można znaleźć w folderze /User/<user>/Library/Application Support/Adobe/OOBE. 

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać dostęp do ukrytego folderu biblioteki użytkownika, patrz: Uzyskanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

6. Usuń aplikację Creative Cloud, z którą występują problemy i zainstaluj ją ponownie.

Usuń i ponownie zainstaluj sprawiającą kłopoty aplikację. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w temacie Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online