W programie Creative Cloud Desktop nie są wyświetlane aktualizacje

Wypróbuj poniższe kroki, jeśli dostępnych aktualizacji nie ma na liście dla aplikacji Creative Cloud.

Jeśli aplikacja Creative Cloud na komputer nie wyświetla aktualizacji aplikacji, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Klienci pakietów dla przedsiębiorstw i zespołów

Skontaktuj się z administratorem Twojego zespołu lub działem IT, ponieważ aktualizacje mogły zostać wyłączone dla użytkowników końcowych.

Co należy zrobić, jeśli aktualizacje nie są wyświetlane

Wypróbuj te rozwiązania w podanej kolejności:

1. Sprawdź minimalne wymagania systemowe

Upewnij się, że Twój komputer i system operacyjny spełniają minimalne wymagania systemowe. Więcej informacji można znaleźć w artykule Nie wszystkie aplikacje są wyświetlone do pobrania | Aplikacja Creative Cloud na komputer.

2. Ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji

W zależności od wersji aplikacji Creative Cloud na komputer wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W menu po lewej stronie karty Aplikacje kliknij opcję Aktualizacje.
 • W sekcji Aktualizacje wybierz ikonę Sprawdź dostępność aktualizacji w prawym górnym rogu.
Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Wybierz ikonę  w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Sprawdź aktualizacje aplikacji w menu podręcznym.

 

Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji

Jeśli nie masz najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop, zostanie wyświetlony monit o jej uaktualnienie. Wybierz opcję Aktualizuj.

3. Wyloguj się i zaloguj ponownie

Wyloguj się z aplikacji Creative Cloud na komputer i zaloguj ponownie. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule Logowanie się w celu aktywacji aplikacji Adobe Creative Cloud.

4. Ponowne uruchamianie aplikacji Creative Cloud Desktop

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Wybierz ikonę Creative Cloud  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Użyj poniższych skrótów klawiaturowych, aby wymusić zamknięcie aplikacji i jej ponowne uruchomienie wraz z wszystkimi powiązanymi procesami:

  • Windows: Ctrl+Alt+R
  • macOS: command+option+R

  Uwaga:

  Ponowne uruchomienie aplikacji Creative Cloud na komputer może zająć trochę czasu. 

5. Usuń plik OPM.db i zaloguj się ponownie

Usuń plik OPM.db, a następnie zaloguj się ponownie w aplikacji Creative Cloud przy użyciu identyfikatora Adobe ID powiązanego z członkostwem.

W systemie Windows

Znajdź plik OPM.db w folderze \Users\<user>\AppData\Local\Adobe\OOBE. 

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wyświetlić ukryty folder AppData, patrz: Wyświetlanie ukrytych plików, ukrytych folderów i rozszerzeń nazw plików w systemie Windows.

W systemie Mac

Plik OPM.db można znaleźć w folderze /User/<user>/Library/Application Support/Adobe/OOBE. 

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać dostęp do ukrytego folderu biblioteki użytkownika, patrz: Uzyskanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

6. Usuń aplikację Creative Cloud, z którą występują problemy i zainstaluj ją ponownie.

Usuń i ponownie zainstaluj sprawiającą kłopoty aplikację. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w temacie Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto