Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CS

   Accelerate your creativity by upgrading to the latest versions of your familiar apps.

Enjoy benefits such as cloud storage, file sync across devices, access to Creative Cloud services, and much more.

Błędy z kodem zakończenia 6 lub 7 podczas instalacji

Podczas instalowania aplikacji Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6), programu Photoshop Elements lub Premiere Elements wyświetlany jest jeden z następujących błędów:

 • Kod zakończenia 6
 • Kod zakończenia 7

Te kody wskazują, że instalacja zakończyła się z błędami.

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji nie wykonuj już pozostałych kroków.

Instalujesz produkty Creative Cloud?

Instrukcje pomocne w przypadku błędów z kodem zakończenia 6 lub 7 występujących podczas instalacji produktu Creative Cloud podano w artykule Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub kodem zakończenia 7 | CC.

Rozwiązanie 1 (tylko Windows): Napraw pakiety redystrybucyjne Microsoft Visual C++

 1. Wybierz opcje > Panel sterowania > ProgramyProgramy i funkcje.

 2. Sprawdź, czy są zainstalowane pakiety redystrybucyjne Microsoft Visual C++.

  Uwaga:

  W pliku głównym dziennika instalacji Adobe można wyszukać dokładną wersję pakietu redystrybucyjnego Microsoft Visual C++, która spowodowała błąd. Następnie należy naprawić lub zainstalować ponownie tylko tę wersję.

 3. Klikaj kolejno każdą wersję prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zmiana; w kolejnym oknie kliknij opcję Napraw.

  Uwaga:

  Jeśli przy danej wersji nie jest dostępna opcja Zmiana, można odinstalować, a następnie ponownie zainstalować te pliki. Nową kopię plików instalacyjnych pakietu redystrybucyjnego można pobrać ze strony Centrum pobierania Microsoft.

 4. Ponownie uruchom komputer.

 5. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe.

Rozwiązanie 2: Zmień nazwy folderów Adobe w folderze Applications lub Program Files

Uwaga: Zanim rozpoczniesz to rozwiązanie, pamiętaj, aby najpierw podjąć próbę odinstalowania programów, które próbujesz zainstalować.

Pliki pozostałe po poprzednich próbach instalacji często prowadzą do błędów odczytu lub zapisu zgłaszanych przez system plików. Sprawdź foldery Applications (macOS) lub Program Files (Windows) pod kątem folderów pozostałych po poprzedniej próbie instalacji lub aktualizacji.

 1. Otwórz następującą lokalizację:

  Mac OS: /Applications

  Windows: C:\Program Files\Adobe\

 2. Poszukaj folderów o nazwach odpowiadających aplikacjom, które próbujesz zainstalować, a następnie zmień ich nazwy. Na przykład zmień nazwę folderu „Adobe Photoshop CC” na „Adobe Photoshop CC old”.

 3. Znajdź folder o nazwie „AdobePatchFiles” i zmień jego nazwę.

 4. (Tylko macOS) Zmień nazwę folderu „Adobe” w folderze Applications na „Adobe old”.

 5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie.

 6. Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, sprawdź, czy inne aplikacje firmy Adobe działają prawidłowo, a następnie usuń foldery o zmienionych nazwach.

Rozwiązanie 3: Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym

 1. Uruchom ponownie komputer, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w jednym z tych dokumentów:

 2. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe.

Rozwiązanie 4 (tylko Windows): Napraw instalator Microsoft Windows

Windows 7/8.1/10

 1. (Windows 7) Wybierz opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria.

  – lub –

  (Windows 8.1/10) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę menu Start.

 2. (Windows 7) Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

  – lub –

  (Windows 8.1/10) Wybierz opcję Wiersz polecenia (administrator).

 3. W oknie wiersza polecenia wpisz sfc /SCANNOW i naciśnij klawisz Enter.

 4. Po zakończeniu skanowania systemu wpisz msiexec /unreg w oknie wiersza polecenia i naciśnij klawisz Enter.

 5. Wpisz msiexec /regserver w oknie wiersza polecenia i naciśnij klawisz Enter.

 6. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe.

Windows XP/Vista

Pobierz i zainstaluj najnowszy pakiet redystrybucyjny instalatora Microsoft Windows. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe.

Rozwiązanie 5: Odinstaluj środowisko Adobe AIR, a następnie ponownie zainstaluj to środowisko AIR oraz składnik Adobe Help

 1. Odinstalowywanie Adobe AIR:

  Windows Vista/7/8/10

  Otwórz Panel sterowania. W sekcji Programy kliknij opcję Odinstaluj program. Wybierz pozycję Adobe AIR, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.

  Windows XP

  Wybierz opcje Start > Panel sterowania i kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy. Zaznacz pozycję Adobe AIR. Następnie kliknij opcję Odinstaluj.

  Mac OS

  Przeciągnij aplikację AIR do kosza.

 2. Przejdź do folderu AdobeHelp payloads. Na przykład:

  Windows

  D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

  Mac OS

  /Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 3. Dwukrotnie kliknij program AIRInstallerRunner.exe (Windows) lub Adobe AIR Installer.app (macOS).

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 5. Wróć do folderu payloads.
 6. Dwukrotnie kliknij pozycję AdobeHelp.air i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 7. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe. 

Rozwiązanie 6: Przejrzyj plik dziennika instalacji

Kody zakończenia 6 i 7 to ogólne kody błędów. W celu określenia dokładnej przyczyny błędu, przejrzyj dziennik instalacji pod nagłówkiem „Podczas instalacji wystąpiły problemy”. Pod kodem zakończenia będzie podany komunikat o błędzie, który opisuje, co się wydarzyło.

Szczegółowe informacje o tym, gdzie znaleźć pliki dziennika i jak je przeglądać podano w artykule Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą plików dziennika | CS.

Rozwiązanie 7: Sprawdź uprawnienia do plików

Te błędy mogą wskazywać na problem z uprawnieniami do plików. Aby je rozwiązać, sprawdź, czy masz uprawnienia do odczytu i zapisu niezbędnych plików i folderów.

 1. Sprawdź główny dziennik instalacji pod kątem kodów błędów i zanotuj ścieżki plików powiązane z komunikatami o błędach.

  Uwaga:

  W artykule Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą plików dziennika | CS podano informacje o otwieraniu i odczytywaniu pliku dziennika.

 2. Zidentyfikuj nadrzędny folder (lub katalog) w ścieżce pliku w odniesieniu do każdego komunikatu o błędzie. Folder nadrzędny to ten, który znajduje się bezpośrednio przed ostatnim folderem w komunikacie o błędzie.

  Zidentyfikuj folder nadrzędny w odniesieniu do każdego komunikatu o błędzie.

 3. Zamknij wszystkie aplikacje Adobe.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi do używanego systemu operacyjnego, aby zmodyfikować uprawnienia:
  Uwaga:

  To rozwiązanie wymaga uprawnień administracyjnych na komputerze. Zaloguj się przy użyciu konta administratora.

 1. Wybierz opcje Start > Eksplorator plików > Ten komputer.

 2. Przejdź do folderu nadrzędnego. Na przykład Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.

 4. W sekcji Atrybuty wyłącz zaznaczenie opcji Tylko do odczytu i kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 6. W sekcji Nazwy grup lub użytkowników kliknij pozycję System i sprawdź, czy w kolumnie Uprawnienia wybrano wartość Pełna kontrola. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij pozycję System.
  3. W sekcji Uprawnienia systemu zaznacz pole wyboru w kolumnie Zezwalaj obok wartości Pełna kontrola.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.
 7. Powtórz krok 6, tym razem wybierając pozycję Administratorzy w sekcji Nazwy grup lub użytkowników.

 8. Powtórz ten proces w odniesieniu do wszystkich pozostałych ścieżek wymienionych w komunikatach o błędach w dzienniku.

 9. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe.

 1. Otwórz Eksplorator plików: Kliknij w prawym górnym rogu ekranu, wybierz opcję Szukaj, wpisz: Eksplorator plików, a następnie kliknij pozycję Eksplorator plików.

 2. Przejdź do folderu nadrzędnego. Na przykład Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.

 4. W sekcji Atrybuty wyłącz zaznaczenie opcji Tylko do odczytu i kliknij przycisk Zastosuj.

 5. W oknie dialogowym Potwierdzanie zmian atrybutów kliknij przycisk OK aby zastosować zmiany do tego folderu, podfolderów i plików.

 6. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 7. W sekcji Nazwy grup lub użytkowników kliknij pozycję System i sprawdź, czy w kolumnie Uprawnienia wybrano wartość Pełna kontrola. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij pozycję System.
  3. W sekcji Uprawnienia systemu zaznacz pole wyboru w kolumnie Zezwalaj obok wartości Pełna kontrola.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.
 8. Powtórz krok 7, tym razem wybierając pozycję Administratorzy w sekcji Nazwy grup lub użytkowników.

 9. Powtórz ten proces w odniesieniu do wszystkich pozostałych ścieżek wymienionych w komunikatach o błędach w dzienniku.

 10. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe.

 1. Wybierz opcje Start >Komputer > Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania, a następnie kliknij kartę Widok.

 2. W sekcji Ustawienia zaawansowane wyłącz zaznaczenie opcji Użyj kreatora udostępniania (zalecane) i kliknij przycisk OK.

 3. Przejdź do folderu nadrzędnego.
 4. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.

 5. W sekcji Atrybuty wyłącz zaznaczenie opcji Tylko do odczytu i kliknij przycisk Zastosuj.

 6. W oknie dialogowym Potwierdzanie zmian atrybutów kliknij przycisk OK aby zastosować zmiany do tego folderu, podfolderów i plików.

 7. Otwórz kartę Zabezpieczenia i upewnij się, że zarówno przy pozycji Administratorzy, jak i System jest ustawiona wartość Pełna kontrola. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. Jeśli zostanie wyświetlony monit funkcji Kontrola konta użytkownika (UAC) o podniesienie uprawnień, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby go zaakceptować.
  3. W razie potrzeby zmień ustawienia, aby zezwolić na pełną kontrolę zarówno dla konta System, jak i grupy Administratorzy.
  4. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany.
 8. Kliknij przycisk Zaawansowane. Wybierz kartę Właściciel i kliknij przycisk Edytuj. Zaakceptuj monit UAC, jeśli zostanie wyświetlony.

 9. W sekcji Zmień właściciela na kliknij pozycję Administratorzy i wybierz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

 10. Na karcie Uprawnienia kliknij opcję Zmień uprawnienia. Zaakceptuj monit UAC, jeśli zostanie wyświetlony.

 11. Wybierz opcję Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu.

 12. Klikaj przyciski OK i Tak, aż zamkniesz okno dialogowe Właściwości.

 13. Powtórz ten proces w odniesieniu do wszystkich pozostałych ścieżek plików.
 14. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe.

 1. (Tylko Windows XP Home) Uruchom ponownie w trybie awaryjnym, naciskając klawisz F8 podczas uruchamiania i wybierając pozycję Tryb awaryjny z listy opcji startowych.

  Uwaga:

  Dodatkową pomoc dotyczącą trybu awaryjnego można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.

 2. Wybierz opcje Start > Komputer > Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.

 3. W sekcji Ustawienia zaawansowane wyłącz zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) i kliknij przycisk OK.

 4. Przejdź do folderu nadrzędnego.  

 5. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.

 6. W sekcji Atrybuty wyłącz zaznaczenie opcji Tylko do odczytu i kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

 7. Otwórz kartę Zabezpieczenia i upewnij się, że jest widoczna pozycja Administratorzy i system oraz że jest dla niej ustawiona wartość Pełna kontrola.

 8. Kliknij przycisk Zaawansowane. Otwórz kartę Właściciel i wybierz opcję Administratorzy.

 9. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk Tak.

 10. Na karcie Uprawnienia zaznacz opcję Zamień wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych na dziedziczone wpisy uprawnień z tego obiektu i kliknij przycisk OK.

 11. Klikaj przyciski Tak i OK, aż zamkniesz okno dialogowe Właściwości instalatorów.

 12. Powtórz ten proces w odniesieniu do wszystkich pozostałych ścieżek plików.

 13. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe.

 1. Przejdź do folderu nadrzędnego.
 2. Kliknij folder, przytrzymując klawisz Control, i wybierz polecenie Pobierz informacje.

 3. W sekcji Udostępnianie i uprawnienia kliknij opcję Szczegóły (jeśli to konieczne), aby wyświetlić opcje właściciela i grupy.

 4. Kliknij ikonę kłódki w prawym dolnym rogu. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora.

 5. Przyznaj uprawnienia do odczytu i zapisu swojemu kontu, systemowi, administratorowi i wszystkim.

 6. Kliknij ikonę kółka zębatego, wybierz opcję Zastosuj do załączonych pozycji, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij okno Pobierz informacje.

 8. Powtórz ten proces w odniesieniu do pozostałych ścieżek.
 9. Ponownie zainstaluj aplikację Adobe.

Rozwiązanie 8: Zainstaluj Adobe Drive

Aby zainstalować rozwiązanie Adobe Drive, należy zainstalować program Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator lub Bridge w wersji CS6. Więcej informacji: Komunikaty o błędach lokalizowanego instalatora Adobe Drive CC.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?