Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem

Użyj tego dokumentu, jeśli masz problemy z uruchomieniem produktów Adobe Creative Suite 6, 5.5 lub 5.

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów upewnij się, że logujesz się jako administrator.

Uwaga: (Windows) Produktów Creative Suite nie można uruchamiać z konta użytkownika gościa.

Oprogramowanie zawiesza się przed ekranem startowym

Jeśli napotykasz problemy przed wyświetleniem ekranu startowego, spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Wersja próbna zakończyła się przedwcześnie

Pomoc techniczna firmy Adobe nie może pomóc, gdy wersja testowa zakończyła się przedwcześnie. Firma Adobe zaleca zainstalowanie wersji próbnej na innym komputerze.

Niektóre z powodów wcześniejszego zakończenia wersji próbnej:

 • Zmieniono ustawienia daty i godziny w urządzeniu, w tym synchronizacji godziny.
 • Pliki instalacyjne lub rozruchowe produktu zostały zmienione.
 • Uprawnienia dotyczące plików instalacyjnych i uruchamiania mogły ulec zmianie.

Po kliknięciu przycisku Akceptuj pojawi się ponownie umowa licencyjna oprogramowania.

Ekran EULA
Ekrany EULA w CS5 i CS6

Problemy z numerem seryjnym

Panel z numerami seryjnymi będzie wyświetlany podczas każdego uruchomienia, dopóki nie kupisz oprogramowania i nie podasz prawidłowego numeru seryjnego.

Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu”

Kliknij przycisk Informacje (obok numeru seryjnego na zrzucie ekranu poniżej), aby uzyskać pomoc dotyczącą numerów seryjnych licencji produktów detalicznych lub objętych licencją zbiorczą.

Ekran numeru seryjnego

Problemy podczas uaktualniania oprogramowania

Jeśli wprowadzisz numer seryjny uaktualnienia, a instalator nie znajdzie odpowiedniego produktu w systemie, konieczne będzie jego zlokalizowanie. Wybierz kwalifikujący się produkt z menu Wybierz produkt, a następnie wprowadź numer seryjny tego produktu w polu tekstowym.

Jeśli numer seryjny jest niedostępny lub nie został przyjęty, pojawi się błąd „Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego” | CS5, CS5.5, CS6.

Ekran uaktualnienia numeru seryjnego

Kwestie dotyczące konta, hasła lub logowania

Wprowadzenie identyfikatora Adobe ID pozwoli zarejestrować produkt. W celu uzyskania pomocy dotyczącej tworzenia lub używania identyfikatorów Adobe ID, przejdź do sekcji ◆Często zadawane pytania dotyczące konta, hasła i logowania do serwisu Adobe.

Ekran identyfikatora Adobe ID

Problemy dotyczące aktywacji

W przypadku klientów detalicznych panel Aktywacja jest wyświetlany, gdy występują problemy z uruchamianiem oprogramowania. Firma Adobe dopuszcza jednoczesną aktywację oprogramowania na dwóch komputerach, jednak można go używać tylko na jednym komputerze w tym samym czasie.

Panel numerów seryjnych przyjmuje numery seryjne, które zostały wycofane, ale zostały odrzucone w momencie aktywacji. Dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów zawarto w sekcji Aktywacja i dezaktywacja | produkty Adobe.

osiągnięto limit aktywacji

Rozwiązanie awarii lub błędów związanych z uruchamianiem produktów

Na ekranie startowym tekst znajdujący się bezpośrednio pod nazwą produktu wskazuje na aktualnie wczytywaną pozycję. Jeśli produkt blokuje się na ekranie startowym, rozwiąż problem z ostatnim wczytanym elementem.

ekran powitalny

1: Tymczasowo wyłącz wtyczki.

Uruchom pakiet Creative Suite z wyłączonymi tymczasowo wtyczkami, aby zobaczyć, czy to one powodują konflikty.

 • Aby uruchomić program Acrobat bez wtyczek, zaraz po dwukrotnym kliknięciu ikony programu Acrobat naciśnij Shift.Więcej informacji można znaleźć w artykule Zarządzanie wtyczkami w pomocy programu Acrobat 9 Pro.
 • Aby uruchomić inne składniki pakietu Creative Suite bez wtyczek, przeciągnij wtyczki innych firm z folderu Plug-Ins do Eksploratora (Windows) lub narzędzia Finder (macOS). Następnie uruchom ponownie aplikację.

Domyślnie wtyczki do składników Creative Suite znajdują się w następujących folderach:

 • Windows: C:Program Files\Adobe\[aplikacja]\Plug-Ins
 • Mac OS: /Applications/[aplikacja]/Plug-Ins

Jeśli aplikacja uruchomi się, oznacza to, że problem wynika z wtyczki, która powoduje konflikt. Aby zidentyfikować wtyczkę, która powoduje problem, przeciągaj pojedynczo kolejne wtyczki do folderu Plug-Ins. Po dodaniu każdej z nich uruchom ponownie aplikację. Jeśli aplikacja przestanie się uruchamiać po przywróceniu określonej wtyczki, skontaktuj się z jej twórcą i zapytaj o aktualizację.

Uwaga: Informacje na temat konfliktów między programami Photoshop CS5 i wtyczkami 64-bitowymi lub do karty graficznej przedstawiono w artykule Brakujące funkcje lub wtyczki programu Photoshop | Mac OS.

2. Utwórz ponownie preferencje.

3. (Windows) Wyłączanie trybu zgodności.

Aby uzyskać informacje o trybie zgodności, zapoznaj się z artykułem Korzystanie z trybu zgodności w systemach Windows 7 lub Vista.

Tryb zgodności z systemem Windows może powodować błędy w produktach Adobe Creative Suite. Aby go wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz folder C:\Program Files\Adobe\[nazwa aplikacji].
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik aplikacji i wybierz polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Zgodność w obszarach Tryb zgodności, Ustawienia i Poziom uprzywilejowania wyłącz wszystkie opcje.  
 4. Kliknij przycisk OK i spróbuj ponownie uruchomić produkt Adobe Creative Suite 5.

4. Wyłącz elementy i usługi startowe.

Aplikacje działające w tle mogą uniemożliwić uruchamianie produktów pakietu Creative Suite 5, CS5.5 i CS6. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tymczasowego wyłączenia tych elementów, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

5. Zaloguj się, używając nowego lokalnego konta administratora

Nowe lokalne konto administratora pozwoli wykluczyć błąd rozruchu wynikający z zasad sieci, uszkodzonego profilu i nieprawidłowo skonfigurowanego konta administratora. Aby utworzyć lokalne konto administratora, wykonaj następujące czynności:

 • Windows XP: Wybierz polecenie Start > Pomoc i przeczytaj artykuł „Dodawanie nowego użytkownika do komputera” lub skontaktuj się z administratorem systemu.
 • Windows Vista/Windows 7: Utwórz nowe konta administratora lokalnego (Windows Vista) (kb404912)
 • System operacyjny Mac OS: Tworzenie i modyfikowanie kont użytkowników w witrynie Wsparcia technicznego Apple. Ten film pokazuje procedurę tworzenia konta użytkownika standardowego. Aby utworzyć konto administratora, w menu Nowe konta wybierz opcję Administrator.

6. Usuń wszystkie pliki Adobefnt*.lst

Wyszukaj i usuń wszystkie kopie pliku AdobeFnt*.lst znajdującego się na dysku twardym.

 1. (Mac Os) W narzędziu Finder wybierz polecenie Plik > Znajdź (Command + F).
  (Windows XP) W Eksploratorze kliknij przycisk Szukaj (Ctrl + F).
  (Windows Vista / 7) W Eksploratorze użyj pola wyszukiwania w prawym górnym rogu (Ctrl + F).

 2. Wpisz ciąg Adobefnt*.lst i kliknij ikonę Szukaj. Jeżeli masz więcej niż jeden twardy dysk, możesz określić wyszukiwanie tylko dysku systemowego.
  (Asystent wyszukiwania systemu Windows XP) Wybierz wszystkie pliki i foldery. W sekcji Więcej zaawansowanych opcji wybierz opcję Wyszukaj foldery systemowe, Szukaj ukrytych plików i folderów oraz Szukaj podkatalogów.

 3. Kliknij wyniki wyszukiwania. Wybierz polecenia Edycja > Zaznacz wszystko i przeciągnij wybrane pliku do folderu Trash (Kosz; Mac OS) lub folderu Recycle Bin (Kosz; Windows).

 4. (Mac OS) Wybierz polecenie Finder > Opróżnij kosz.

 5. Uruchom ponownie aplikację.

Jeśli plik Adobefnt*.lst został uszkodzony, może to powodować zawieszenie, zamrożenie lub zamknięcie uruchamianej aplikacji. Pliki Adobefnt.lst (na przykład plik Adobefnt10.list dla programu InDesign) to pliki pamięci podręcznej czcionek, których aplikacje firmy Adobe używają do szybkiego gromadzenia i przechowywania informacji o dostępnych czcionkach. Jeśli usuniesz lub zmienisz nazwę pliku Adobefnt.lst, aplikacja utworzy go ponownie podczas następnego uruchomienia aplikacji.

7.Rozwiązywanie problemów z czcionkami.

8. (Windows) Aktualizacja sterownika karty wideo

Skontaktuj się z producentem karty wideo, aby poprosić go o zaktualizowany sterownik, lub pobierz go z serwisu internetowego producenta.

9. Wyszukaj błędy w bazie wiedzy.

Sprawdź, czy baza wiedzy Adobe nie zawiera informacji o którychkolwiek błędach:

 1. Otwórz witrynę pomocy technicznej firmy Adobe i wybierz produkt z odpowiedniego menu. 
 2. Wpisz błąd do pola wyszukiwarki bazy wiedzy i kliknij przycisk wyszukiwania.

Uwaga: Z łańcucha wyszukiwania należy pominąć ścieżki plików i klucze rejestru.

10. Uruchamianie narzędzia Adobe Support Advisor.

Adobe Support Advisor to aplikacja AIR ułatwiająca identyfikację i rozwiązywanie problemów z instalacją. Za jej pomocą można także rozwiązać błędy występujące podczas pracy narzędzia AMT.Więcej informacji zawiera artykuł Używanie programu Adobe Support Advisor (kb405816) oraz Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem programu Creative Suite (cpsid_83478).

11. Wykonaj kroki rozwiązywania problemów z systemem

12. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe

Jeśli nadal nie możesz uruchomić produktu Adobe Creative Suite, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe. Jeśli uruchomiono narzędzie Adobe Support Advisor i przesłano pakiet pomocy technicznej, firma Adobe może uzyskać dostęp do informacji o błędzie za pomocą numeru tokenu ASA. 

 

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online