Rozwiązywanie problemów z czcionkami | Mac OS X

Rozwiązanie problemów z czcionkami w aplikacjach firmy Adobe | Mac OS X

Niniejszy dokument stanowi pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących podczas instalowania czcionek lub korzystania z czcionek w aplikacjach firmy Adobe w systemie Mac OS X. Problemy z czcionkami mogą objawiać się na różne sposoby, a w szczególności (ale nie tylko) w następujący sposób:

 • Czcionki nie wyświetlają się w menu czcionek aplikacji.
 • Czcionki są drukowane nieprawidłowo.
 • Czcionki w menu i oknach dialogowych zawierają niepoprawne litery lub znaki.
 • Czcionki są nieprawidłowo wyświetlane na ekranie.
 • Po zainstalowaniu czcionek występują błędy lub awarie.
 • Czcionki są dostępne tylko dla określonych użytkowników.

Aby jak najlepiej wykorzystać niniejszy dokument, wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności.

1. Sprawdź, czy format czcionki jest obsługiwany.

W przypadku użycia nieobsługiwanego formatu czcionki system nie może wyświetlać ani drukować czcionek w aplikacjach.

System operacyjny Mac OS obsługuje następujące formaty czcionek:

 • .dfont
 • Multiple Master (Mac OS X 10.2 i nowsze wersje)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • TrueType Collection (.ttc)
 • Type 1 (PostScript)

2. Upewnij się, że czcionka została zainstalowana we właściwym folderze.

System operacyjny Mac OS zawiera pięć folderów czcionek, które umożliwiają korzystanie z czcionek na różne sposoby. Czcionki można instalować w dowolnej liczbie folderów, ponieważ system operacyjny Mac OS X zezwala na dublowanie kopii czcionki w systemie. Jeśli nazwy czcionek się dublują, system operacyjny Mac OS X będzie bez względu na format czcionki używał czcionek z zachowaniem następującej kolejności lokalizacji:

 1. Users/[nazwa użytkownika]/Library/Fonts
 2. Library/Fonts
 3. Sieć/Biblioteki/Fonts
 4. System/Biblioteki/Fonts (Należy unikać zmiany tego folderu. Zawiera on czcionki .dfont wymagane do użytkowania i wyświetlania systemu operacyjnego Mac OS X. Więcej informacji zawiera temat Mac OS X: lokalizacje czcionek i ich przeznaczenie).
 5. Folder System/Fonts

Uwaga! Czcionki zainstalowane w folderze System/Fonts są dostępne we wszystkich aplikacjach Classic, Carbon i Cocoa.

Aby zainstalować czcionkę w systemie operacyjnym Mac OS X, należy wykonać następującą procedurę:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje (aby użyć w nich czcionki).
 2. Zaloguj się:
  • W przypadku instalowania czcionek w folderze Użytkownicy/[nazwa użytkownika]/Biblioteki/Font zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika.
  • W przypadku instalowania czcionek w folderze Biblioteki/Fonts zaloguj się jako administrator.
  • W przypadku instalowania czcionek w folderze Sieć/Biblioteki/Fonts na serwerze sieciowym skontaktuj się z administratorem sieci.
 3. Przeciągnij pliki czcionek z oryginalnego nośnika (na przykład dysku CD) do co najmniej jednego z następujących folderów na twardym dysku:

  Uwaga! Podczas instalowania czcionek PostScript przeciągnij do stosownego folderu zarówno plik czcionek wektorowych, jak i pakiet Suitcase czcionek bitmapowych do stosownego folderu. (W systemie Mac OS pakiety Suitcase czcionek wyglądają i zachowują się tak, jak inne pliki czcionek. Nie można ich otworzyć dwukrotnym kliknięciem, tak jak w systemie Mac OS 9).

  • Folder System/Fonts — dostęp do czcionki w aplikacjach uruchamianych w systemie Mac OS X oraz aplikacjach uruchamianych w trybie Classic (Mac OS 9).
  • Biblioteki/Fonts — dostęp do czcionki we wszystkich aplikacjach przez wszystkich użytkowników w systemie Mac OS X. (Czcionka nie jest dostępna w aplikacjach uruchamianych w trybie Classic).
  • Użytkownicy/[nazwa użytkownika]/Biblioteki/Fonts — używane przez określonego użytkownika w systemie Mac OS X. (Czcionka jest dostępna we wszystkich aplikacjach w systemie Mac OS X tylko po zalogowaniu się jako konkretny użytkownik).
  • Sieć/Biblioteki/Fonts — dostępne dla użytkowników zdalnych na serwerze sieciowym plików pracujących na systemie Mac OS X poprzez sieć lokalną (LAN).

3. Sprawdź, czy zainstalowano zarówno pliki ekranowe, jak i pliki drukowania. (Czcionki PostScript)

Aby używać czcionek PostScript w systemie Mac OS X, zainstaluj czcionki bitmapowe (ekranowe) lub pakiet Suitcase zawierający czcionki bitmapowe oraz czcionki wektorowe (drukarki) w tym samym folderze. (Pliki czcionek bitmapowych firmy Adobe używają nazwy czcionek. Pliki wektorowe używają skróconych wersji PostScript czcionek [na przykład „Isabe” dla czcionki Isabella]). Jeśli plik czcionki wektorowej nie jest zainstalowany, czcionka może nie być drukowana poprawnie. Jeśli plik czcionki bitmapowej nie jest zainstalowany, czcionka nie będzie dostępna w menu czcionek.

4. W przypadku aplikacji Classic użyj narzędzia Adobe Type Manager (ATM).

Menedżer ATM pozwala uniknąć wyświetlania postrzępionych czcionek na ekranie, umożliwiając tym samym płynniejsze drukowanie czcionek PostScript na drukarkach nieobsługujących tego standardu podczas uruchamiania aplikacji w trybie Classic. Darmową wersję menedżera ATM Light 4.6 można pobrać ze strony internetowej firmy Adobe.

5. Wykonaj procedurę rozwiązywania problemów dla zewnętrznego oprogramowania do zarządzania czcionkami.

Dezaktywuj wszystkie narzędzia do zarządzania czcionkami, takie jak Extensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro czy Linotype FontExplorer X. Spróbuj wykonać czynność, podczas której ostatnio wystąpił problem (uruchomić aplikację, przejść do menu czcionek itd.). Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnej części poniżej.
 • Jeśli problem przestał występować, aktywuj ponownie narzędzie do zarządzania czcionkami. Za pomocą takiego narzędzia wykonaj izolację binarną czcionek, wyłączając 50% czcionek i porównując wynik obydwu części. Następnie potwórz tę procedurę dla połówki, w której wystąpi problem.

6. Usuń pliki czcionek.

Przenieś pliki czcionek z folderów Fonts w folderach Użytkownicy, Biblioteki oraz Sieć na biurko lub do innej lokalizacji i uruchom ponownie komputer. Jeśli problem przestanie występować, oznacza to, że co najmniej jeden z przeniesionych plików czcionek jest przyczyną problemu. Przenoś pliki czcionek do pierwotnych lokalizacji po kilka jednocześnie, aby stwierdzić, która czcionka wywołuje problem. (Na przykład przenieś pliki czcionek rozpoczynające się literami A–E do folderu System/Biblioteki/Fonts, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nie wystąpi, dodaj kolejną niewielką grupę plików czcionek. Jeśli problem wystąpi ponownie, oznacza to, że jeden z właśnie dodanych plików czcionek może być jego przyczyną. Usuń pliki czcionek i dodawaj je z powrotem jeden po drugim. Za każdym razem uruchamiaj ponownie komputer, aż dojdziesz do tego, które z plików czcionek stanowi przyczynę problemu). Po znalezieniu pliku czcionki będącego przyczyną problemu zainstaluj ponownie czcionkę z oryginalnego nośnika.

7. Używaj aktualnej wersji czcionki.

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji czcionki.

Aby sprawdzić datę utworzenia czcionki z biblioteki Adobe Type Library, zaznacz plik czcionki, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje > Ogólne. (W przypadku korzystania z czcionek PostScript sprawdź datę utworzenia każdego pliku czcionki wektorowej i pliku Suitcase). Jeśli czcionka została utworzona przed rokiem 1992, dostępna powinna być nowa wersja czcionki. Aby uzyskać informacje na temat uaktualnienia, skontaktuj się z obsługą klienta firmy Adobe pod numerem telefonu 1-800-833-6687.

8. Wyczyść pamięć podręczną czcionek systemu.

Uszkodzone pliki w pamięci podręcznej czcionek mogą powodować objawy sugerujące uszkodzenie czcionek, nawet jeśli do niego nie doszło. Powszechnym objawem jest wyświetlanie przekręconego tekstu na ekranie. Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej uszkodzoną pamięć podręczną czcionek można wyeliminować jako potencjalne źródło problemu. 

9. Wykonaj procedurę rozwiązywania problemów dla uszkodzonych czcionek.

Błąd systemowy może wystąpić w sytuacji, gdy aplikacja firmy uzyska dostęp do uszkodzonej czcionki. 

 1. Przeciągnij zawartość folderu Biblioteki/Fonts do nowego folderu na biurku. (Jeśli do katalogu Biblioteki/Application Support/Adobe/Fonts ręcznie dodano czcionki, te czcionki również należy przeciągnąć do nowego folderu).
 2. W narzędziu Finder wybierz kolejno opcje Plik > Znajdź.
 3. Wpisz frazę AdobeFnt.lst, wybierz dysk systemowy i naciśnij przycisk Powrót.
 4. Usuń wszystkie znalezione pliki AdobeFnt.lst (na przykład AdobeFnt10.lst).
 5. Uruchom ponownie komputer.
 6. Uruchom ponownie program InDesign. W programie InDesign zostaną utworzone nowe pliki AdobeFnt.Ist.
 7. Spróbuj odtworzyć problem. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli problem nie występuje, przenieś jedną czcionkę z powrotem do folderu Biblioteki/Fonts, a następnie powtarzaj kroki 5–6 do momentu znalezienia problematycznej czcionki.
  • Jeśli korzystasz z narzędzia do zarządzania czcionkami, uruchom je ponownie i aktywuj czcionki małymi grupkami lub pojedynczo, aby znaleźć problematyczną czcionkę.
  • Jeśli problem nadal występuje, przenieś zawartość nowego folderu na biurku z powrotem do folderu Biblioteki/Fonts.

Uwaga! Jeśli podczas wyszukiwania nie zostanie znaleziony żaden plik adobefnt.lst, upewnij się, że w kryteriach wyszukiwania w oknie dialogowym Przeszukiwanie ustawiono opcję „dowolny”.

W przypadku korzystania z aplikacji Font Book problemy z czcionkami należy rozwiązać zgodnie z następującą procedurą:

Ważne! Nie opróżniaj Kosza, zanim nie dojdziesz do ostatniego kroku tej procedury.

 1. Zamknij aplikację Font Book oraz wszystkie inne aplikacje.
 2. Przejdź do katalogu Komputer/Biblioteki/Preferences i usuń następujące pliki:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Uwaga! Pierwszy z plików jest plikiem preferencji dla aplikacji Font Book. Drugi plik określa czcionki wyłączone w aplikacji Font Book. Po usunięciu pliku com.apple.ATS.plist przy następnym logowaniu wszystkie wyłączone uprzednio czcionki zostaną wczytane. Jeśli zainstalowano setki lub tysiące czcionek, wydajność systemu możne się zmniejszyć po wczytaniu wszystkich uprzednio wyłączonych czcionek.

 3. Usuń pamięć podręczną czcionek. Aby usunąć pamięć podręczną czcionek, wykonaj następującą procedurę:
  1. Otwórz folder Biblioteki/Caches/ATS.
  2. Zlokalizuj i usuń folder pamięci podręcznej czcionek. Jeśli na przykład jesteś pierwszym użytkownikiem zdefiniowanym na danym komputerze Mac, folder będzie nosił nazwę 501. W przypadku drugiego użytkownika nazwą folderu będzie 502.

   Uwaga! W przypadku korzystania z funkcji szybkiego przełączania użytkowników w folderze ATS może się znajdować kilka folderów 501.xxx, 502.xxx. Przenieś je do Kosza.

 4. Jeśli podczas przenoszenia tych folderów do Kosza pojawi się żądanie uwierzytelnienia, podaj swoje hasło administratora.
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Zaloguj się na swoje konto i opróżnij Kosz.

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?