Przywracanie ustawień w programie Dreamweaver CS4, CS5, CS5.5

Aby uzyskać informacje na temat przywracania pierwotnych ustawień w programie Dreamweaver CS6 i Dreamweaver, kliknij tutaj.

Uszkodzone pliki preferencji mogą być przyczyną awarii, błędów i innego nieoczekiwanego działania programu Dreamweaver. Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić domyślne ustawienia w plikach preferencji.

Zastrzeżenie: Niektóre z tych procedur obejmują edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z edycją rejestru, w którym przechowywane są informacje mające znaczenie do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed edycją rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

Użytkownicy systemu Windows: Niektóre opisane poniżej procedury wymagają uzyskania dostępu do ukrytych folderów. Domyślnie w systemie Windows nie można wyświetlać ukrytych folderów lub plików. Instrukcje dotyczące wyświetlania tych ukrytych folderów znajdują się w temacie Wyświetlanie ukrytych plików i folderów.

Użytkownicy systemu Mac OS 10.7 Lion: Niektóre z opisanych poniżej procedur wymagają uzyskania dostępu do folderu Biblioteki użytkownika. Zaczynając od systemu Mac OS 10.7, firma Apple ustawiła ten folder jako ukryty. Instrukcje dotyczące uzyskania dostępu do Biblioteki użytkownika znajdują się w temacie Pliki biblioteki użytkownika w systemie Mac OS 10.7 lub jego nowszych wersjach są niewidoczne.

Usuwanie istniejących ustawień

Aby usunąć istniejące ustawienia, wykonaj instrukcje przedstawione poniżej, które są odpowiednie dla systemu operacyjnego i wersji programu Dreamweaver:

Usuwanie ustawień w systemie Mac OS

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. W programie Finder przejdź do /Użytkownicy/[Nazwa użytkownika]/Biblioteka/Wsparcie aplikacji/Adobe.

 3. Zmiana nazwy folderu preferencji programu Dreamweaver:

  • Dreamweaver CS5.5: Zmień nazwę folderu Dreamweaver CS5.5 na, np., Old Dreamweaver CS5.5.
  • Dreamweaver CS5: Zmień nazwę folderu Dreamweaver CS5 na, np., Old Dreamweaver CS5.
  • Dreamweaver CS4: Zmień nazwę folderu Dreamweaver CS4 na, np., Old Dreamweaver CS4.
 4. Przejdź do /Użytkownicy/[Nazwa użytkownika]/Biblioteka/Preferencje.

 5. Zmiana nazwy pliku ustawień programu Dreamweaver:

  • Dreamweaver CS5.5: Zmień nazwę pliku Adobe Dreamweaver CS5.5 Prefs na, np., Old Adobe Dreamweaver CS5.5 Prefs.
  • Dreamweaver CS5: Zmień nazwę pliku Adobe Dreamweaver CS5 Prefs na, np., Old Adobe Dreamweaver CS5 Prefs.
  • Dreamweaver CS4: Zmień nazwę pliku Adobe Dreamweaver CS4 Prefs na, np., Old Adobe Dreamweaver CS4 Prefs.

Usuwanie ustawień w systemach Windows 7 lub Windows Vista

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. W Eksploratorze Windows przejdź do C:\Użytkownicy\[Nazwa użytkownika]\DaneAplikacji\Roaming\Adobe.

 3. Zmiana nazwy folderu preferencji programu Dreamweaver:

  • Dreamweaver CS5.5: Zmień nazwę folderu Dreamweaver CS5.5 na, np., Old Dreamweaver CS5.5.
  • Dreamweaver CS5: Zmień nazwę folderu Dreamweaver CS5 na, np., Old Dreamweaver CS5.
  • Dreamweaver CS4: Zmień nazwę folderu Dreamweaver CS4 na, np., Old Dreamweaver CS4.
 4. Wybierz menu Start, wpisz regedit w polu Wyszukiwanie menu Start, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. W lewym okienku programu Edytor rejestru przejdź do następującego klucza:

  HKEY_CURRENT_USER\Oprogramowanie\Adobe

 6. Usuń wpisy rejestru dotyczące preferencji programu Dreamweaver.

  Dreamweaver CS5.5

  1. Wybierz klucz programu Dreamweaver CS5.5, następnie wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wprowadź nazwę pliku i jego lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  2. Upewnij się, że klucz programu Dreamweaver CS5.5 jest nadal wybrany, a następnie wybierz kolejno opcje Edytuj > Usuń. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk Tak.


  Dreamweaver CS5

  1. Wybierz klucz programu Dreamweaver CS5, następnie wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wprowadź nazwę pliku i jego lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  2. Upewnij się, że klucz programu Dreamweaver CS5 jest nadal zaznaczony, a następnie wybierz kolejno opcje Edytuj > Usuń. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk Tak.


  Dreamweaver CS4

  1. Wybierz klucz programu Dreamweaver CS4, następnie wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wprowadź nazwę pliku i jego lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  2. Upewnij się, że klucz programu Dreamweaver CS4 jest nadal zaznaczony, a następnie wybierz kolejno opcje Edytuj > Usuń. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk Tak.

 7. Zamknij program Edytor rejestru.

Usuwanie ustawień w systemie Windows XP

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. W Eksploratorze Windows przejdź do C:\Dokumenty i ustawienia\[Nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Adobe.

 3. Zmiana nazwy folderu preferencji programu Dreamweaver:

  • Dreamweaver CS5.5: Zmień nazwę folderu Dreamweaver CS5.5 na, np., Old Dreamweaver CS5.5.
  • Dreamweaver CS5: Zmień nazwę folderu Dreamweaver CS5 na, np., Old Dreamweaver CS5.
  • Dreamweaver CS4: Zmień nazwę folderu Dreamweaver CS4 na, np., Old Dreamweaver CS4.
 4. Wybierz polecenia Start > Uruchom. Wpisz regedit w polu tekstowym Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.

 5. W lewym okienku programu Edytor rejestru przejdź do następującego klucza:

  HKEY_CURRENT_USER\Oprogramowanie\Adobe

 6. Usuń wpisy rejestru dotyczące preferencji programu Dreamweaver:

  Dreamweaver CS5.5

  1. Wybierz klucz programu Dreamweaver CS5.5, następnie wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wprowadź nazwę pliku i jego lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  2. Upewnij się, że klucz programu Dreamweaver CS5.5 jest nadal wybrany, a następnie wybierz kolejno opcje Edytuj > Usuń. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk Tak.

  Dreamweaver CS5

  1. Wybierz klucz programu Dreamweaver CS5, następnie wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wprowadź nazwę pliku i jego lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  2. Upewnij się, że klucz programu Dreamweaver CS5 jest nadal zaznaczony, a następnie wybierz kolejno opcje Edytuj > Usuń. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk Tak.

  Dreamweaver CS4

  1. Wybierz klucz programu Dreamweaver CS4, następnie wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wprowadź nazwę pliku i jego lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  2. Upewnij się, że klucz programu Dreamweaver CS4 jest nadal zaznaczony, a następnie wybierz kolejno opcje Edytuj > Usuń. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk Tak.

 7. Zamknij program Edytor rejestru.

Spróbuj odtworzyć problem

Po usunięciu istniejących preferencji ponownie uruchom program Dreamweaver. Aplikacja utworzy nowe pliki preferencji, foldery i wpisy rejestru, w razie potrzeby, przy użyciu ustawień domyślnych. 

Następnie spróbuj odtworzyć problem, który występował wcześniej.

Jeśli problem został rozwiązany, oznacza to, że przyczyną były uszkodzone pliki preferencji.

Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że przyczyną nie były preferencje i można zastąpić oryginalne preferencje.

Aby zastąpić oryginalne preferencje:

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. Usuń folder z nowymi plikami preferencji i przywróć nazwę poprzedniego folderu.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Mac OS: usuń nowy plik preferencji i przywróć nazwę poprzedniego pliku preferencji.
  • Windows: kliknij dwukrotnie ikonę pliku z kopią zapasową rejestru.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto