Informacje o preferencjach

W pliku Adobe Photoshop Preferences zapisane są różne ustawienia programu, między innymi ogólne opcje wyświetlania, a także opcje zapisywania plików, wydajności, kursorów, przezroczystości, tekstu, dodatków plug-in i dysków magazynujących. Większość tych opcji ustawia się w oknie dialogowym Preferencje. Ustawienia preferencji są zapisywane przy każdym wyłączaniu aplikacji.

Nieoczekiwane zachowanie programu może wskazywać na uszkodzenie preferencji. Jeśli istnieje podejrzenie co do uszkodzenia preferencji, można przywrócić ich ustawienia domyślne.

Aby ponownie utworzyć pliki preferencji programu Photoshop, uruchom aplikację, jednocześnie przytrzymując klawisze Ctrl+Alt+Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS). Po wyświetleniu komunikatu „Czy usunąć plik ustawień programu Adobe Photoshop?”, kliknij przycisk Tak.

Ważne! Jeśli ponownie tworzysz preferencje przez usunięcie pliku ustawień programu Adobe Photoshop CS5, pamiętaj, aby usunąć tylko ten plik. Jeśli usuniesz cały folder ustawień, usuniesz również wszystkie niezapisane operacje lub ustawienia domyślne.

Ponowna instalacja programu Photoshop nie powoduje usunięcia pliku preferencji. Przed ponowną instalacją programu Photoshop utwórz ponownie preferencje. 

System operacyjny Mac

Ważne! Zgodnie z ustawieniami firmy Apple folder biblioteki użytkownika jest domyślnie ukryty po wprowadzeniu wersji systemu Mac OS X 10.7. Jeśli musisz uzyskać dostęp do plików znajdujących się w ukrytym folderze biblioteki w celu rozwiązywania problemów powiązanych z programem Adobe, zobacz temat Jak uzyskać dostęp do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

Preferencje programu Photoshop Nazwa pliku Ścieżka
Ustawienia ogólne Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Ustawienia programu Adobe Photoshop CS5
Operacje Actions panel.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Ustawienia programu Adobe Photoshop CS5
Preferencje Camera Raw Adobe Camera Raw 6.x Prefs Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Ustawienia kolorów (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf  Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Ustawienia programu Adobe Photoshop CS5
Ustawienia opcji Własny kolor (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf  Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Narzędzia do edycji i malowania Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/

 
Ścieżki Ścieżki programu Adobe Photoshop CS5 Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Wtyczka Save for Web Adobe Save For Web 12.0 Prefs Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Filtry i efekty Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs, Adobe VanishingPoint CS5 Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[nazwa efektu lub filtra]/Photoshop
Profile obiektywów (utworzone za pomocą oprogramowania profilu obiektywów) Userdefined.lcs Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Obszary robocze

[Zdefiniowane przez użytkownika]

Obszary robocze, które zostały zmodyfikowane

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces (Modified)
Ustawienia dodatków plug-in innych firm (np. lokalizacja folderu dodatków plug-in) (jest różne) Folder Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Zapisano ustawienia domyślne [Zdefiniowane przez użytkownika] Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[nazwa funkcji]

Windows XP

Preferencje programu Photoshop Nazwa pliku Ścieżka
Ustawienia ogólne Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Operacje Actions panel.psp Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Klucz rejestru systemu Windows 

Pliki .xmp zapisane z okna dialogowego programu Camera Raw
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings
Ustawienia kolorów (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Ustawienia opcji Własny kolor (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf  Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Narzędzia do edycji i malowania Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Ścieżki Preferencje są zapisywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Wtyczka Save for Web Adobe Save for Web 12.0 Prefs Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Save For Web/12.0
Filtry i efekty Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Plugins/[nazwa efektu lub filtra]/Photoshop
 
Profile obiektywów (utworzone za pomocą oprogramowania profilu obiektywów) Userdefined.lcs Documents and Settings/[nazwa użytkownika]Application Data/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Obszary robocze [Zdefiniowane przez użytkownika]

Obszary robocze, które zostały zmodyfikowane
Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Ustawienia dodatków plug-in innych firm (np. lokalizacja folderu dodatków plug-in) Ustawienia są przechowywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Zapisano ustawienia domyślne [Zdefiniowane przez użytkownika] Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe Photoshop CS5/Presets/[nazwa funkcji]

Windows 7 i Vista

Preferencje programu Photoshop Nazwa pliku Ścieżka
Ustawienia ogólne
  • Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp (wersja 32-bitowa)
  • Adobe Photoshop (X64) CS5 Prefs.psp (wersja 64-bitowa)
Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Operacje Actions panel.psp Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Klucz rejestru systemu Windows 

Pliki .xmp zapisane z okna dialogowego programu Camera Raw
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Adobe/CameraRaw/Settings
Ustawienia kolorów (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Ustawienia opcji Własny kolor (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf  Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Proofing
Narzędzia do edycji i malowania Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Ścieżki Preferencje są zapisywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows. (Klucz rejestru systemu Windows) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Wtyczka Save for Web Adobe Save for Web 12.0 Prefs Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Save For Web/12.0
Filtry i efekty Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/[nazwa efektu lub filtra]/Photoshop
Profile obiektywów (utworzone za pomocą oprogramowania profilu obiektywów) Userdefined.lcs Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Obszary robocze [Zdefiniowane przez użytkownika]

[Obszary robocze, które zostały zmodyfikowane}
Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Ustawienia dodatków plug-in innych firm (np. lokalizacja folderu dodatków plug-in) Ustawienia są przechowywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Zapisano ustawienia domyślne [Zdefiniowane przez użytkownika] Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[nazwa funkcji]

 

 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online