W tym dokumencie opisano sposób instalacji zaktualizowanej wersji sterownika grafiki na komputerze z systemem Windows 8, Windows 7 lub Vista.

Sterownik grafiki to oprogramowanie systemowe sterujące adapterem wideo komputera (nazywanego też kartą graficzną lub procesorem grafiki (GPU)). W komputerze, w którym nie zainstalowano faktycznego adaptera wideo, sterownik grafiki steruje częścią płyty głównej komputera zwaną chipsetem grafiki. Chipset grafiki czasem nazywa się wbudowanym lub zintegrowanym kontrolerem lub chipsetem grafiki.

Zastrzeżenie: Firma Adobe nie obsługuje instalacji sterowników grafiki i przedstawia te informacje wyłącznie grzecznościowo. Aby uzyskać pomoc przy instalacji sterownika grafiki, skontaktuj się z producentem komputera lub producentem adaptera wideo w komputerze.

Określ producenta i model adaptera grafiki

Aby określić producenta i model adaptera lub chipsetu wideo w komputerze, użyj narzędzia DirectX Diagnostic Tool dostępnego w systemie Windows 8, Windows 7 i Vista.

W systemie Windows 8 podczas pracy w trybie Metro wybierz panel wyszukiwania i wpisz w nim słowo „dxdiag”.

 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz dxdiag i naciśnij klawisz Enter.  Uwaga
  :
  W przypadku wyświetlenia komunikatu „Czy chcesz, aby program DxDiag sprawdzał, czy sterowniki są podpisane cyfrowo?” kliknij opcję Tak, jeśli nawiązano połączenie z Internetem. W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie.

   

 2. W programie DirectX Diagnostic Tool wybierz kartę Ekran (lub kartę Ekran 1).
 3. Zanotuj informacje w polu Nazwa w części Urządzenie. Ta informacja określa producenta oraz model adaptera lub chipsetu wideo.
 4. (Opcjonalnie) Zanotuj informacje w polach Data i Wersja w części Sterowniki.
 5. Jeśli dostępna jest dodatkowa karta Ekran (np. Ekran 2), wybierz ją i powtórz kroki 4 i 5.
 6. Zamknij program DirectX Diagnostic Tool.

Pobierz i uruchom instalator sterownika

Aby pobrać i uruchomić instalator sterownika grafiki:

Uwaga: do uruchomienia instalatora sterownika konieczny jest dostęp administratora.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. W przeglądarce internetowej przejdź do jednej z następujących lokalizacji:  • Witryna producenta adaptera wideo w komputerze.
  • Witryna producenta komputera.


  Uwaga: witryna producenta komputera jest zalecanym źródłem aktualizacji sterownika w przypadku notebooków i innych komputerów przenośnych.
 3. W witrynie producenta przejdź do części wsparcia technicznego (lub pobierania) i znajdź pliki sterowników do pobrania dla danego modelu adaptera wideo lub komputera.
 4. Kliknij łącze, aby pobrać plik instalatora sterownika. Firma Adobe generalnie zaleca pobieranie najnowszych dostępnych wersji sterowników. Jednak odradza się instalowanie sterowników wersji beta i innych wersji przed publikacją.

  Ważne: większość producentów zapewnia różne instalatory dla wersji 32- i 64-bitowych systemu Windows 7 i Vista. Pobierz sterownik dla wersji systemu Windows 8, 7 lub Vista używanej na komputerze. Aby określić, którą wersję zainstalowano na komputerze, zapoznaj się z tematem Określanie, czy na komputerze zainstalowano 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows (kb407673).

 5. Jeśli w przeglądarce internetowej wyświetlone zostanie zapytanie o miejsce zapisu pliku, wybierz zapis na Pulpicie.
 6. Po zakończeniu procesu pobierania kliknij dwukrotnie pobrany plik instalatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w instalatorze.  Uwaga
  :
  W celu instalacji sterownika system czasem wymaga wyboru opcji Kontynuuj lub Zezwól. Czasem też wymagane jest wprowadzenie nazwy i hasła użytkownika z kontem administratora. 7. Uruchom ponownie komputer.

Dodatkowe informacje

Aktualizacja sterownika grafiki może rozwiązać problemy z wyświetlaniem w aplikacjach firmy Adobe. W niektórych przypadkach aktualizacja sterownika grafiki może rozwiązać problemy ze stabilnością aplikacji firmy Adobe.

Problemy z wyświetlaniem to między innymi:

 • Czarne, szare lub przezroczyste pole wyświetlane zamiast oczekiwanego filmu lub obrazu.
 • Menu, panele lub inne elementy interfejsu pozostają na ekranie zamiast natychmiast zniknąć po ich przesunięciu lub zamknięciu.
 • Elementy interfejsu, takie jak menu czy ikony, nie są wyświetlane lub pojawiają się na ekranie wolniej niż powinny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online