Procesor graficzny (GPU) — Najczęściej zadawane pytania | Lightroom

W jaki sposób program Lightroom wykorzystuje procesor graficzny?

W aplikacji Lightroom można korzystać z urządzeń ze zgodnym procesorem graficznym (nazywanym również kartą graficzną, kartą wideo lub GPU), aby przyspieszyć zadanie wprowadzania zmian w obrazach w widoku Szczegóły . W przypadku korzystania z aplikacji Lightroom na komputerze z systemem Windows używanie zgodnego procesora graficznego przyspiesza renderowanie obrazów w widokach Siatka zdjęć, Siatka kwadratowaTaśma filmowa. Procesor GPU przyspiesza również działanie funkcji Poprawianie szczegółów w aplikacji Lightroom. Zastosowanie zgodnego procesora graficznego może również znacznie przyspieszyć pracę z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości, takimi jak monitory 4K i 5K.

Jakie są minimalne wymagania systemowe dla funkcji GPU w aplikacji Lightroom?

Na obsługiwanych komputerach można włączyć funkcję Użyj procesora graficznego do przetwarzania obrazu, aby przyspieszyć edytowanie obrazów. Opcję tę można znaleźć, wybierając pozycję Niestandardowe w menu Użyj procesora graficznego na karcie Wydajność w preferencjach aplikacji Lightroom.

Wymagania systemowe dla korzystania z procesora graficznego do wyświetlania obrazu

Windows

 • Windows 10 Anniversary Update (wersja 1809) lub nowsza
 • Procesor graficzny z obsługą DirectX 12. Informacje na temat wersji programu DirectX zainstalowanej w systemie można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft.
 • Procesory graficzne Intel: wymagany jest procesor graficzny Skylake lub nowszy

macOS

 • macOS 10.14 lub nowszy
 • Procesor graficzny z obsługą Metal. Aby dowiedzieć się, czy komputer obsługuje funkcję Metal, zapoznaj się z dokumentacją firmy Apple.

Minimalne wymagania systemowe dla korzystania z procesora graficznego do przetwarzania obrazu

 

Minimum

Zalecane

Pamięć VRAM

2 GB pamięci RAM procesora GPU

4 GB lub więcej pamięci RAM procesora GPU dla wyświetlaczy 4K i większych

Uwaga:
 • Obecnie program Lightroom nie może używać więcej niż jednego procesora graficznego. Używanie dwóch kart wideo nie zwiększa wydajności. Aby rozwiązać problemy, których przyczyną są sterowniki graficzne powodujące konflikty, wykonaj Krok 5 i Krok 6 w procedurze Rozwiązanie 4: Rozwiązywanie problemów ze sterownikiem graficznym i GPU.
 • Tylko okno „główne” programu Lightroom zostaje przyspieszone. Okno „dodatkowe” nie jest przyspieszane przez procesor graficzny.
 • Procesory graficzne działające w maszynach wirtualnych nie są testowane ani obsługiwane.
 • Po uruchomieniu program Lightroom wykonuje test karty graficznej. Jeśli test się nie powiedzie, karta graficzna zostanie wyłączona nawet w przypadku spełnienia minimalnych wymagań. Wykonaj te czynności, aby rozwiązać błąd. Niektóre karty graficzne mogą nigdy nie być zgodne z programem Lightroom pod kątem przyspieszania grafiki, nawet jeśli spełniają minimalne wymagania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Wymagania systemowe | Lightroom.

Sugestie dotyczące wyboru karty graficznej

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy użyć oddzielnej karty graficznej z wynikiem testu wydajności obliczeniowej GPU 2000 lub wyższym. 

Uwaga:
 • Bardzo wysoki wynik testu nie gwarantuje uzyskania równie wspaniałych wyników w aplikacji Lightroom Classic, ponieważ wydajność zależy od wielu czynników.
 • Zintegrowane karty graficzne są zazwyczaj mniej wydajne. Często występują one w laptopach, ponieważ zużywają mniej energii, zmniejszając zużycie baterii, a także współużytkują pamięć z procesorem.
 • Upewnij się, że masz zainstalowany najnowszy sterownik dla danej karty graficznej. Nazwy procesorów graficznych w wersjach do komputerów stacjonarnych i laptopów nieznacznie się różnią.

Jak ustalić, czy Lightroom uzyskuje dostęp do karty graficznej?

Jeśli program Lightroom może korzystać z GPU, pole wyboru Użyj GPU do wyświetlania w oknie Preferencje jest zaznaczone.

(macOS) Lightroom > Preferencje > Wydajność

(Windows) Edycja > Preferencje > Wydajność

W preferowanych ustawieniach wyświetlana jest nazwa procesora graficznego dostępnego dla Lightroom i jego dostępna pamięć wideo. Jeśli nie są wyświetlane żadne informacje, być może trzeba zainstalować nowy sterownik procesora graficznego albo sprzęt lub system operacyjny nie spełnia minimalnych wymagań systemowych.

Preferencje dotyczące GPU w aplikacji Lightroom
Informacje dotyczące GPU w aplikacji Lightroom

Przyspieszenie GPU w aplikacji Lightroom

W programie Lightroom opcja Użyj procesora graficznego jest domyślnie ustawiona na wartość Auto. Bieżący stan przyspieszenia GPU jest wyświetlany tuż pod nazwą GPU. System może automatycznie obsłużyć przyspieszenie podstawowe lub pełne. Jeśli system automatycznie obsługuje przyspieszenie podstawowe, można włączyć pełne przyspieszenie przy użyciu opcji Niestandardowe.

Przyspieszenie może również zostać automatycznie wyłączone z powodu braku obsługi przez system lub błędu. Jeśli przyspieszenie zostanie wyłączone i pojawi się komunikat o błędzie, przyczyną może być sprzęt GPU, wersja sterownika lub system operacyjny, który nie spełnia wymagań systemowych.

Aby włączyć/wyłączyć przyspieszenie GPU, z listy rozwijanej Użyj procesora graficznego można wybrać jedną z następujących opcji.

Automatycznie

Wybierz tę opcję, aby automatycznie określić poziom obsługi procesora GPU w oparciu o konfigurację sprzętu i systemu operacyjnego. Jest to opcja domyślna.

Wyłączone

Wybierz tę opcję, aby wyłączyć przyspieszanie procesora GPU.

Niestandardowe

Wybierz tę opcję, aby ręcznie wybrać poziom obsługi GPU.

 • Użyj procesora GPU do wyświetlania
 • Użyj procesora graficznego do przetwarzania obrazu
Użyj procesora graficznego
Używanie opcji procesora graficznego w aplikacji Lightroom

Domyślnie program Lightroom automatycznie wybiera odpowiedni poziom przyspieszenia GPU: wyłączone, podstawowe lub pełne.

 • Podstawowe przyspieszenie optymalizuje wysyłanie informacji dotyczących wyświetlania do procesora GPU przez program Lightroom. Dzięki temu program Lightroom sprawniej odpowiada i udostępnia funkcje, takie jak animowane przybliżenie.
 • Pełne przyspieszenie wykorzystuje procesor GPU do przetwarzania obrazu, renderując piksele przy wykorzystaniu procesora GPU dodatkowo do procesora CPU podczas edycji. Za pomocą wersji 5 procesu większość korekt jest teraz przyspieszanych przez procesor GPU. Pełne przyspieszenie może na przykład przyspieszyć wyświetlanie wyników podczas przesuwania suwaka Tekstura. Korzystanie z procesora GPU pomaga też aplikacji Lightroom nadążyć za wymogami wyświetlaczy 4K, 5K i większych. Pełne przyspieszenie zostało dodane w wydaniu z listopada 2019 (wersja 3.0). Włączenie pełnego przyspieszenia wymaga przyspieszenia podstawowego.

Jak określić markę i model karty graficznej?

W celu sprawdzenia marki i modelu posiadanej karty graficznej uruchom program Lightroom i wybierz opcje Pomoc > Informacje o systemie, aby wyświetlić informacje o procesorze graficznym.

Rozwiązywanie problemów z procesorem GPU w aplikacji Lightroom
Informacje o procesorze graficznym

Czy program Lightroom może używać wielu procesorów lub kart graficznych?

Obecnie program Lightroom nie może używać więcej niż jednego procesora graficznego. Używanie dwóch kart graficznych nie zwiększa wydajności programu Lightroom.

Używanie kilku kart graficznych z powodującymi konflikt sterownikami może prowadzić do problemów z działaniem funkcji korzystających z procesora graficznego do przyspieszania w programie Lightroom.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, do tej samej karty graficznej należy podłączyć (przynajmniej) dwa monitory.

Uwaga:

Jeśli konieczne jest użycie więcej niż jednej karty graficznej, upewnij się, że są stosowane te same modele tego samego producenta. W przeciwnym razie mogą występować awarie i inne problemy z programem Lightroom. Aby rozwiązać problem, którego przyczyną są sterowniki graficzne powodujące konflikty, wykonaj Krok 5 i Krok 6 w procedurze Rozwiązanie 4: Rozwiązywanie problemów ze sterownikiem graficznym i GPU.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?