Najczęściej zadawane pytania dotyczące procesora GPU w aplikacji Lightroom Classic

W jaki sposób program Lightroom Classic wykorzystuje procesor graficzny?

Po skonfigurowaniu (Preferencje > Wydajność) program Lightroom Classic może używać kompatybilnego procesora graficznego (zwanego również kartą graficzną, kartą wideo lub GPU) do przyspieszenia zadań wyświetlania i dostosowywania obrazów w module wywoływania, widoku Biblioteka modułu Siatka, widoku Lupa oraz Taśma filmowa. Funkcje takie jak Wybierz obiekt / wybierz niebo, czy Poprawianie szczegółów są również akcelerowane przez układ GPU. Zastosowanie zgodnego procesora GPU może również znacznie przyspieszyć pracę z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości, takimi jak monitory 4K i 5K.

Jakie są minimalne wymagania systemowe dla funkcji GPU w aplikacji Lightroom Classic?

Procesor graficzny musi spełniać minimalne wymagania systemowe (patrz poniżej), aby mógł być używany przez program Lightroom Classic. Zalecamy także wybór karty graficznej z wynikiem 2000 lub wyższym w teście wydajności GPU Compute.

Wymagania systemowe dla korzystania z procesora graficznego do wyświetlania obrazu

Windows

 • Windows 10 (64-bitowy) w wersji 1909 lub nowszej
 • Procesor graficzny z obsługą DirectX 12. Informacje na temat wersji programu DirectX zainstalowanej w systemie można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft.
 • Procesory graficzne Intel: wymagany jest procesor graficzny Skylake lub nowszy.

macOS

 • macOS Catalina (wersja 10.15) lub nowsze 
 • Procesor graficzny z obsługą funkcji Metal. Aby dowiedzieć się, czy komputer obsługuje funkcję Metal, zapoznaj się z dokumentacją firmy Apple.

Wymagania systemowe dla korzystania z procesora GPU do przetwarzania obrazu

 

Minimalne

Zalecane

Pamięć VRAM

2 GB pamięci RAM procesora GPU

4 GB lub więcej pamięci RAM procesora GPU dla wyświetlaczy 4K i większych

Wymagania systemowe dla korzystania z procesora GPU do eksportu

Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania systemowe dotyczące przetwarzania obrazu.

 

Minimalne

Zalecane

Pamięć VRAM

2 GB pamięci RAM procesora GPU

8 GB dedykowanej pamięci GPU lub 16 GB pamięci współdzielonej

Uwaga:
 • Obecnie program Lightroom Classic nie może używać więcej niż jednego procesora graficznego. Używanie dwóch kart wideo nie zwiększa wydajności. Aby rozwiązać problemy wynikające z konfliktu sterowników graficznych, należy postępować zgodnie z Krokiem 5 i Krokiem 6 w sekcji Rozwiązanie 4: Kroki rozwiązywania problemów z GPU i sterownikami graficznymi.
 • Tylko okno „główne” programu Lightroom Classic zostaje przyspieszone. Okno „Pomocnicze” nie jest akcelerowane przez procesor graficzny.
 • Procesory graficzne działające w maszynach wirtualnych nie są testowane ani obsługiwane.
 • Po uruchomieniu program Lightroom Classic wykonuje test karty graficznej. Jeśli test się nie powiedzie, procesor graficzny zostanie wyłączony nawet w przypadku spełnienia minimalnych wymagań. Zastosuj się do tych wskazówek, aby rozwiązać błąd. Niektóre karty graficzne mogą nigdy nie być zgodne z programem Lightroom Classic pod kątem przyspieszania grafiki, nawet jeśli spełniają minimalne wymagania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Wymagania systemowe | Lightroom Classic.

Wskazówki dotyczące wyboru karty graficznej

Aby uzyskać najlepszą wydajność, użyj oddzielnej karty graficznej, która w teście GPU Compute uzyskała wynik 2000 lub wyższy.

Uwaga:
 • Bardzo wysoki wynik w benchmarku nie oznacza, że w programie Lightroom Classic również uzyskasz doskonałe rezultaty, ponieważ wydajność zależy od wielu czynników.
 • Zintegrowane karty graficzne są na ogół mniej wydajne. Są one często spotykane w laptopach, ponieważ zużywają mniej energii w celu oszczędzania baterii i współdzielą pamięć z procesorem.
 • Upewnij się, że masz zainstalowany najnowszy sterownik dla danej karty graficznej. Nazwy procesorów graficznych w wersjach do komputerów stacjonarnych i laptopów nieznacznie się różnią.

Jak sprawdzić, czy program Lightroom Classic ma dostęp do karty graficznej?

Jeśli program Lightroom Classic może korzystać z GPU, pole wyboru Użyj procesora graficznego w oknie Preferencje jest zaznaczone.

 • (macOS) Lightroom Classic > Preferencje > Wydajność
 • (Windows) Edycja > Preferencje > Wydajność

W preferowanych ustawieniach wyświetlana jest nazwa procesora graficznego dostępnego dla Lightroom Classic i jego dostępna pamięć wideo. Jeśli nie są wyświetlane żadne informacje, być może trzeba zainstalować nowy sterownik procesora graficznego albo sprzęt lub system operacyjny nie spełnia minimalnych wymagań systemowych.

Preferencje dotyczące GPU w aplikacji Lightroom Classic
Informacje dotyczące GPU w aplikacji Lightroom Classic

Uwaga:

Jeśli program Lightroom Classic wykryje, że procesor GPU systemu jest wyłączony, zostanie wyświetlone wyskakujące okno z prośbą o Włączenie go jednym kliknięciem. W takim przypadku preferencje dotyczące GPU zmienią się z Wył. na Automatycznie.

Przyspieszenie GPU w aplikacji Lightroom Classic

Wprowadzono w programie Lightroom Classic CC 8.4 (wydanie z sierpnia 2019 r.)

W programie Lightroom Classic, bieżący stan przyspieszenia GPU jest wyświetlany tuż pod nazwą GPU. System może automatycznie obsłużyć przyspieszenie ograniczone lub pełne. Jeśli system automatycznie obsługuje przyspieszenie ograniczone, można włączyć pełne przyspieszenie przy użyciu opcji Niestandardowe.

Przyspieszenie można również automatycznie wyłączyć, z powodu braki obsługi przez system lub błędu. Jeśli akceleracja jest wyłączona i pojawia się komunikat o błędzie, może to być spowodowane sprzętem GPU, wersją sterownika lub systemem operacyjnym niespełniającym wymagań systemowych.

Z listy rozwijanej Użyj procesora graficznego można wybrać jedną z następujących opcji, aby włączyć lub wyłączyć akcelerację GPU.

Automatycznie

Wybierz tę opcję, aby automatycznie określić prawidłowy poziom obsługi procesora GPU w oparciu o konfigurację sprzętu i systemu operacyjnego. Jest to opcja domyślna.

Niestandardowe

Wybierz tę opcję, aby ręcznie wybrać poziom obsługi GPU.

 • Użyj procesora GPU do wyświetlania
 • Użyj procesora graficznego do przetwarzania obrazu
 • Użyj procesora graficznego do eksportowania

Wyłączone

Wybierz tę opcję, aby wyłączyć przyspieszanie procesora GPU.

Użyj procesora graficznego
Użyj opcji procesora graficznego w programie Lightroom Classic

Jak określić markę i model mojej karty graficznej?

W celu sprawdzenia marki i modelu posiadanej karty graficznej uruchom program Lightroom Classic i wybierz opcje Pomoc > Informacje o systemie, aby wyświetlić informacje o procesorze graficznym.

Rozwiązywanie problemów z procesorem GPU w aplikacji Lightroom
Informacje o procesorze graficznym

Czy program Lightroom Classic może używać wielu procesorów lub kart graficznych?

Obecnie program Lightroom Classic nie może używać więcej niż jednego procesora graficznego. Używanie dwóch kart graficznych nie zwiększa wydajności programu Lightroom Classic.

Używanie kilku kart graficznych z powodującymi konflikt sterownikami może prowadzić do problemów z działaniem funkcji korzystających z procesora graficznego do przyspieszania w programie Lightroom Classic.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, do tej samej karty graficznej należy podłączyć (przynajmniej) dwa monitory.

Uwaga:

Jeśli konieczne jest użycie więcej niż jednej karty graficznej, upewnij się, że są stosowane te same modele tego samego producenta. W przeciwnym razie mogą występować awarie i inne problemy z programem Lightroom Classic. Aby rozwiązać problem wynikający z konfliktu sterowników graficznych, należy postępować zgodnie z Krokiem 5 i Krokiem 6 w sekcji Rozwiązanie 4: Kroki rozwiązywania problemów z GPU i sterownikami graficznymi.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto