Dowiedz się więcej o funkcji Wydajność GPU zaktualizowanej w programie Illustrator CC 2015.

Czym jest funkcja Wydajności procesora GPU?

Procesor graficzny (Graphics Processing Unit, GPU), znajdujący się na kartach wideo i stanowiący część systemów wyświetlaczy, jest wyspecjalizowanym procesorem, który może szybko wykonywać polecenia związane z manipulowaniem i wyświetlaniem zdjęć. Dzięki funkcji szybszego obliczania obecnej w procesorze GPU zwiększa się wydajność aplikacji projektowych, animowanych i wideo.

Oznacza to duży wzrost wydajności: program Illustrator pracuje szybciej i płynniej niż kiedykolwiek przedtem.

Funkcja Wydajność GPU została wprowadzona w wersji 2014 programu Illustrator CC i była dostępna na komputerach z systemem Windows oraz wybranych, zgodnych procesorach graficznych firmy NVIDIA. W wersji 2015 programu Illustrator CC funkcja Wydajność GPU działa w systemach Mac OS i Windows oraz obsługuje różne procesory graficzne.

Wymagania systemowe

Więcej informacji o wymogach niezbędnych do włączenia i używania funkcji Wydajność GPU można znaleźć na stronie Wymagania systemowe | Illustrator.

Usprawnienia funkcji Wydajność GPU w programie Illustrator CC 2015

Usprawnienia wprowadzone w funkcji Wydajność GPU pozwalają na 10 razy szybsze przesuwanie, powiększanie i przewijanie oraz umożliwiają korzystanie z 10 razy większego poziomu powiększenia (z poziomu 6400% do 64 000%).

Działanie funkcji:

Wybierz narzędzie Lupka (Z) i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby powiększyć: naciśnij przycisk myszy i przytrzymaj go (długie naciśnięcie), a następnie przeciągnij wskaźnik myszy w prawo.
  • Aby pomniejszyć: naciśnij klawisz Alt i przycisk myszy oraz przytrzymaj je (długie naciśnięcie), a następnie przeciągnij wskaźnik myszy w lewo.

Obejrzyj nagranie wideo dotyczące usprawnień związanych z wydajnością w programie Illustrator CC 2015.

Włączanie funkcji Wydajność GPU

Po sprawdzeniu, czy komputer spełnia wymagania systemowe dotyczące funkcji Wydajność GPU, wykonaj poniższe czynności, aby włączyć tę funkcję w programie Illustrator CC.

Włączanie i wyłączanie funkcji Wydajności GPU

  1. Na pasku aplikacji kliknij ikonę funkcji Wydajność GPU , aby wyświetlić ustawienia funkcji Wydajność GPU w panelu Preferencje.

  2. Zaznacz (aby włączyć) lub usuń zaznaczenie (aby wyłączyć) pole wyboru Wydajność GPU i kliknij przycisk OK.

Przełączanie między trybami podglądu

Gdy funkcja Wydajności procesora GPU jest włączona, można przełączać (Ctrl + E) między trybem Podgląd GPU i trybem Wyświetl podgląd na CPU.

  • Aby przełączyć na tryb Podgląd GPU, wybierz polecenia Widok > Podgląd GPU.
  • Aby przełączyć na tryb Wyświetl podgląd na CPU, wybierz polecenia Widok > Wyświetl podgląd na CPU.

Ustawienia funkcji Wydajności GPU

Ustawienia funkcji Wydajność GPU można zmieniać w panelu Preferencje.

Panel preferencji

Ustawienia funkcji Wydajności GPU w panelu Preferencje

Poza włączaniem i wyłączaniem funkcji Wydajność GPU w panelu Preferencje można zmieniać następujące ustawienia funkcji Wydajność GPU:

  • Powiększanie animowane. Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić płynne i animowane wyświetlanie powiększania.
  • Pokaż informacje o systemie. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć panel Informacje o systemie, w którym wyświetlane są informacje o środowisku oprogramowania i sprzęcie, na którym działa program Illustrator.
  • (Tylko procesory graficzne NVIDIA) Ulepsz cienkie linie Zaznacz to pole wyboru, jeśli na niskim poziomie powiększenia cieńsze pociągnięcia w kompozycji będą się wyświetlać niewyraźnie lub w ogóle nie będą widoczne.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Czy występują problemy z włączeniem funkcji Wydajność GPU lub program Illustrator działa niestabilnie po włączeniu tej funkcji? Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe do korzystania z funkcji Wydajność GPU (na przykład, jeśli w komputerze jest karta graficzna firmy AMD, trzeba mieć system Windows 8 lub nowszy, aby móc korzystać z funkcji Wydajność GPU w programie Illustrator CC 2015).

Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów można znaleźć na stronie Rozwiązywanie problemów z funkcjami wykorzystującymi procesor GPU.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online