Nakładki przewijalnych ramek

Możesz utworzyć przewijalną ramkę, która umożliwi użytkownikom przewijanie, tak by mogli zobaczyć więcej zawartości. Możesz na przykład stworzyć stronę o gotowaniu z listą składników i zestawem instrukcji. Zamiast „przewracać” stronę, aby zobaczyć pełen zestaw składników i instrukcji, użytkownicy mogą przesunąć palcem, aby ją przewinąć.

Domyślnie ten początkowy podgląd zawartości przewijalnej obejmuje lewy górny róg ramki kontenera. Początkowy podgląd zmienia się jednak, tak aby bazował na położeniu ramki zawartości.

Wszystkie nakładki interaktywne można dodać do ramek przewijalnych (zobacz Osadzanie nakładek interaktywnych). Poprzednia metoda tworzenia przewijalnych ramek przy pomocy warstw nie jest już obsługiwana.

 1. Aby powstała ramka, która przewija się w pionie, należy utworzyć ramkę treści i ramkę kontenera.

  • Ramka treści może być ramką tekstową, obrazem lub grupą obiektów.

  • W ramce treści można umieścić dowolny obiekt interaktywny z wyjątkiem pokazu slajdów. Możesz dodać obiekty interaktywne do ramki tekstowej jako obiekty zakotwiczone lub zgrupować je razem z innymi obiektami.

 2. Przenieś ramkę zawartości do jej pierwotnego obszaru podglądu względem ramki kontenera.

  Jeśli użyjesz domyślnych ustawień, ramka zawartości zostanie wyrównana do lewego górnego rogu ramki kontenera. Do określenia podglądu początkowego możesz jednak użyć położenia dokumentu ramki zawartości.

 3. Zaznacz ramkę treści i wybierz polecenie Edycja > Wytnij.

  Aby uniknąć nieoczekiwanych efektów, upewnij się, że zawartość jest wyświetlana w obszarze układu strony, a nie na obszarze roboczym.

 4. Zaznacz ramkę kontenera i wybierz polecenie Edycja > Wklej do.

  Uwaga:

  Po wklejeniu do ramki kontenera ramki zawartości wszystkie przyciski ze stanem MSO tracą przypisaną do nich operację. Zaznacz przycisk i dodaj operację ponownie. (Do zaznaczania ukrytych przycisków służą przyciski zaznaczania umieszczone na pasku narzędzi. Panel Warstwy to kolejny sposób wyboru obiektów zagnieżdżonych.)

 5. Przy wciąż zaznaczonej ramce kontenera otwórz panel Overlays lub Folio Overlays. Kliknij zakładkę Ramka przewijalna, a następnie określ następujące opcje.

  Kierunek przewijania

  Wybierz opcję Wykryj automatycznie, aby określać kierunek przewijania na podstawie wysokości i szerokości ramki kontenera oraz ramki zawartości. Jeśli wysokości ramek są takie same, ale ich szerokości są różne, treść będzie przewijać się tylko poziomo. Aby upewnić się, że treść przewija się tylko w jednym kierunku, nawet jeśli ramka kontenera jest węższa i krótsza od ramki treści, wybierz opcję Poziomo lub Pionowo. Wybór opcji Poziomo i pionowo oferuje takie same zachowania, jak opcja Wykryj automatycznie.

  Wskaźniki przewijania

  Wybierz opcję Ukryj, jeśli nie chcesz, aby podczas przewijania wyświetlane były paski przewijania.

  Położenie początkowe zawartości

  Wybierz opcję Górny lewy, aby wyrównać ramkę treści do górnego lewego narożnika ramki kontenera jako podgląd początkowy. Wybierz opcję Użyj pozycji dokumentu, aby użyć położenia ramki treści jako podglądu początkowego.

  Format eksportu w artykułach PDF

  Jeśli umieszczasz przewijalną ramkę w artykule formatu PDF, możesz wybrać opcję Bitmapa i Wektor. Opcja Wektor jest szczególnie przydatna, gdy tworzysz jedną wersję folio dla wszystkich iPadów (SD i HD) oraz telefonów iPhone. Zastosowanie opcji Wektor umożliwi wyświetlenie wyraźniejszego tekstu na urządzeniu z systemem iOS i wyświetlaczem HD, ale ładowanie wektorowego tekstu trwa dłużej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, w przewijalnych ramkach zawierających dużą ilość tekstu zastosuj opcję Wektor. Opcję Raster należy stosować podczas tworzenia ramek zawierających obrazy lub oddzielnych wersji dla urządzeń iOS z wyświetlaczami SD i HD. Wybranie opcji Raster powoduje resampling zawartości przewijalnej ramki z rozdzielczością nie większą niż 72 ppi.

Uwaga:

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji DPS Learn, aby przejrzeć przykłady przewijalnych ramek, w tym przewijalnych ramek zagnieżdżonych i efektów wysuwanych zakładek.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto