Artykuły z funkcją płynnego przewijania

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania Digital Publishing Solution (DPS 2015) znajduje się tutaj: Create DPS 2015 articles in InDesign.

Opcję płynnego przewijania można włączać dla poszczególnych artykułów. Funkcja płynnego przewijania przydaje się w przypadku długich, jednostronicowych układów, takich jak spis treści. Uwaga: Płynnego przewijania nie należy mylić z ramkami przewijalnymi. Jeśli płynne przewijanie jest włączone, dostosuj odpowiednio swój projekt. W przypadku iPada możesz na przykład utworzyć dokumenty poziome lub pionowe o wymiarach odpowiednio 1024x2000 i 768x2000.

Dla artykułu z funkcją płynnego przewijania nie można użyć dokumentu wielostronicowego. W przypadku artykułów z funkcją płynnego przewijania tworzonych z wykorzystaniem formatu PDF funkcja powiększania za pomocą gestów palcami nie jest dostępna.

Aby określić rozmiar strony, w programie InDesign użyj okna dialogowego Nowy dokument lub Ustawienia dokumentu.

Przewijanie strona po stronie i przewijanie płynne

A. Przewijanie strona po stronie w poziomie B. Przewijanie płynne w poziomie C. Przewijanie strona po stronie w pionie D. Przewijanie płynne w pionie 

Aby utworzyć artykuł z płynnym przewijaniem, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Utwórz jednostronicowy dokument o odpowiednich wymiarach, np. 1024x2000 dla dokumentu w poziomie lub 768x2000 dla dokumentu w pionie.

 2. W widoku artykułu w panelu Folio Builder kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć artykuł.

 3. W oknie dialogowym Nowy artykuł określ następujące opcje:

  Płynne przewijanie

  Wybierz Tylko poziomo, jeśli artykuł jest w układzie poziomym z płynnym przewijaniem. Opcja ta jest przydatna dla artykułu wchodzącego w skład folio o wyłącznie poziomej orientacji artykułu, w którym wersja pozioma jest płynnie przewijana, a wersja pionowa jest wyłączona (przyciągnij do strony). Wybierz oba kierunki dla folio o dwóch orientacjach, w których oba układy są płynnie przewijane.

  Układ pionowy/Układ poziomy (InDesign CS6)

  Określ układ, jaki ma zostać użyty dla artykułu – jest to szczególnie przydatne, jeśli wcześniej utworzono układy alternatywne. Jeśli układy pionowy i poziomy znajdują się w osobnych dokumentach, wybierz właściwy układ dla jednej opcji i Brak dla drugiej. Następnie otwórz drugi dokument i dodaj go jako drugi układ.

  Pionowy/Poziomy (InDesign CS5/CS5.5)

  Określ orientację dokumentu. Na przykład dla dokumentu 768x2000 wybierz opcję Pionowa. Dla dokumentu 1024x2000 wybierz opcję Pozioma.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. W folio o dwóch orientacjach dodaj do artykułu układ drugi.

Dodatkowe informacje

Możesz także utworzyć artykuł z płynnym przewijaniem, importując go. Utwórz pliki źródłowe _h i _v, a następnie użyj opcji Importuj artykuł. Zobacz Importowanie artykułów programu InDesign.

W chwili obecnej płynne przewijanie działa jedynie pionowo. Aby przewijać artykuł poziomo, możesz utworzyć ramkę przewijalną. Zobacz Przewijalne nakładki ramek.

Aby dostosować wielkość strony z płynnym przewijaniem, użyj narzędzia Strona i zaznacz stronę, a następnie zmień jej wysokość.

Samouczek wideo

Smooth-Scrolling Layouts (Układy z płynnym przewijaniem)
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto