Obsługiwane funkcje interaktywne

Program InDesign zawiera wiele funkcji interaktywnych przeznaczonych do eksportowania do formatu SWF i PDF. Niektóre z tych funkcji są obsługiwane w obiegu pracy związanym z publikacjami cyfrowymi.

Obsługiwane funkcje interaktywne

Obiekty wielostanowe

Używanie MSO do utworzenia pokazów slajdów.

Hiperłącza

Tworzenie hiperłączy adresu URL, e-mail i Navto.

Przyciski

Obsługiwane jest wyłącznie zdarzenie Przy zwolnieniu. Możliwe jest użycie wielu operacji przycisków. Operacje przycisków są wykonywane w kolejności, a nie jednocześnie.

Obsługiwane operacje hiperłączy obejmują: Przejdź do pierwszej strony, Przejdź do ostatniej strony, Przejdź do adresu URL, Dźwięk, Obraz oraz Przejdź do strony. Obsługiwane operacje pokazów slajdów obejmują Przejdź do stanu, Przejdź do poprzedniego stanu i Przejdź do następnego stanu.

Dźwięk

Odtwarzanie umieszczonych plików mp3. W chwili obecnej nie można zapętlić lub przesyłać strumieniowo dźwięku.

Obraz

Odtwarzane są obsługiwane formaty wideo (mp4 zakodowane w technologii h.264). W chwili obecnej nie można zapętlać filmu. Aby strumieniować wideo, użyj nakładki zawartości WWW lub artykułu HTML.

Dodatkowe nakładki interaktywne

Można również tworzyć nakładki zawartości WWW, sekwencje obrazów, obrazy „pan & zoom”, panoramy i przewijalne ramki.

Funkcje interaktywne nie są obsługiwane

Animacja

Podczas tworzenia artykułu obiekty animowane są spłaszczane. Jednym z rozwiązań jest eksport animowanego dokumentu programu InDesign w formacie FLA i użycie wtyczki CreateJS programu Flash Professional w celu wyeksportowania zawartości jako pliku HTML5. Plik ten można następnie wykorzystać jako nakładkę Zawartości WWW. Wiele wydawców tworzy animacje za pomocą oprogramowania Adobe Edge.

Określone hiperłącza

Łącza Zakotwiczenie tekstu i Udostępnione miejsce docelowe nie są obsługiwane.

Określone operacje przycisków

Operacje przycisków: Idź do miejsca docelowego, Przejdź do następnej strony, Przejdź do poprzedniej strony oraz Pokaż/Ukryj nie są obsługiwane. Zdarzenia Po kliknięciu i Po najechaniu nie są obsługiwane.

Inne nieobsługiwane funkcje

Zakładki, odsyłacze i przejścia stron nie są obsługiwane.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?