Sprawdzone procedury tworzenia nakładek

Pliki źródłowe

 • Podczas tworzenia zasobów źródłowych dla nakładek, pomocne są informacje, które nakładki są resamplowane (z kompresją), a które są przesyłane dalej. Zasoby źródłowe pokazów slajdów, przewijalnych ramek i przycisków są resamplowane jako obrazy PNG. W przypadku tych nakładek można użyć dowolnego formatu obrazu. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, obrazy kompresowane podczas przesyłania powinny mieć rozdzielczość efektywną co najmniej 108 ppi.
 • Zasoby źródłowe panoram, sekwencji obrazów, obrazów „pan & zoom” oraz skórek audio nie są resamplowane podczas przesyłania — przechodzą dalej. W przypadku tych nakładek użyj formatu obrazu PNG lub JPEG Dostępna w programie Photoshop funkcja „Zapisz do pokazania w Internecie” ułatwia zredukowanie rozmiaru pliku i usunięcie niepotrzebnych metadanych.
 • Aby zmniejszyć rozmiar pliku, użyj obrazów JPEG o średniej kompresji (50-80%) dla plików źródłowych. Obrazów PNG używaj tylko wtedy, gdy obrazy zawierają przezroczystość. Kompresja obrazów i wideo nakładek może znacząco zmniejszyć rozmiar folio.
 • Pliki źródłowe dla panoram, sekwencji obrazów, osadzonych elementów wideo, obrazów z funkcją powiększania i przesuwania lub kontrolek audio powinny mieć precyzyjnie dopasowane wymiary w pikselach i rozdzielczość 72 dpi. Typowym błędem w przypadku nakładek przesyłanych w formie niezmienionej jest tworzenie zbyt dużych obrazów, a następnie zmniejszanie rozmiaru ramki nakładki w programie InDesign.
Uwaga:

W programach Photoshop i Illustrator szczególnie przydatne jest polecenie Plik > Zapisz do pokazania w Internecie, które pozwala zapisywać pliki obrazów o określonych wymiarach w pikselach. Zapisując obrazy, dla metadanych należy wybrać opcję „Brak”. Metadane mogą niepotrzebnie powiększać rozmiar pliku, co jest szczególnie widoczne w przypadku sekwencji obrazów.

Uwaga:

W programie Lightroom można zmniejszyć rozmiar obrazu, wybierając polecenie Plik > Eksportuj i używając formatu kompresowanego JPEG z przestrzenią roboczą sRGB. Ogranicz ilość metadanych do minimum, aby zredukować rozmiar pliku. Aby uzyskać najlepsze wyniki, utwórz ustawienie predefiniowane.

 • Jeśli utworzysz nakładki pochłaniające dużą ilość pamięci, przeglądarka może znacznie spowolnić podczas ich wstępnego ładowania. W razie potrzeby należy rozrzucić nakładki w układzie, aby uniknąć wstępnego ładowania wielu nakładek jednocześnie. Na przykład: jeśli masz dwa artykuły z zagnieżdżonymi nakładkami w przewijalnych ramkach, rozważ wstawienie reklamy lub podstawowego artykułu między tymi dwoma artykułami. Przezroczystość w nakładkach lub artykułach PDF może wydłużać czas ładowania strony.
 • W przypadku sekwencji obrazów należy ustalić właściwą równowagę między liczbą obrazów a płynnością efektu. Zbyt mała liczba obrazów spowoduje brak płynności. Natomiast użycie zbyt wielu obrazów powiększa rozmiar folio i zużycie pamięci. Należy unikać niepotrzebnych obrazów w zbiorze plików sekwencji.
 • W przypadku umieszczenia w pokazie slajdów lub przewijalnej ramce zawartości plików PDF należy wybrać niespłaszczony standard PDF 1.4 lub nowszy, co pozwoli uniknąć białych linii.

Ustawienia

 • W przypadku panoram, sekwencji obrazów, skórek audio i lokalnych nakładek zawartości WWW, stwórz oddzielny folder dla plików nakładek. Użyj panelu Folio Overlays, aby utworzyć łącze do tego folderu.
 • Unikaj umieszczania obiektów interaktywnych na obszarze spadu. Utrzymuj je w granicach strony.
 • W miarę możliwości nadaj nakładkom realistyczne nazwy w celu ułatwienia interpretacji danych analitycznych. Na przykład użyj „Łącze do Twittera” zamiast „Przycisk 4” i „Pokaz slajdów Krykiet” zamiast „Obiekt wielostanowy 2”.

Porady i wskazówki

 • Podczas pracy z nakładkami wybierz polecenie Okno > Obszar roboczy > Digital Publishing, aby ułatwić dostęp do paneli interaktywnych.

 • Stosuj jedną metodę informowania użytkowników o tym, że dane obiekty są interaktywne. Przykład: możesz utworzyć obrazy plakatów, na których umieszczone są ikony określające różne rodzaje interaktywności.

 • Gdy umieszcza się pliki nakładek w programie InDesign, rozmiar ramki określa, gdzie należy dotknąć, aby aktywować zawartość interaktywną.

 • W ramach zawartości interaktywnej są obsługiwane jedynie podstawowe efekty przezroczystości, jak krycie i mnożenie. Tryby mieszania nie są obsługiwane.

 • W niektórych przypadkach obraz, na przykład maska dla wideo, ma pojawiać się nad nakładką. Aby to zrobić, stwórz atrapę nakładki. Powiązane przykłady można znaleźć w bezpłatnej aplikacji DPS Learn autorstwa Boba Bringhursta.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?