Omówienie nakładek interaktywnych

Panel Overlays umożliwia tworzenie i edycję obiektów interaktywnych. Aby otworzyć panel Overlays, wybierz polecenie Okno > Folio Overlays (InDesign CS6/CC/CC 2014) lub Okno > Overlays (InDesign CC 2015).

Dlaczego obiekty interaktywne nazywa się nakładkami? Po utworzeniu folio wszystkie elementy nieinteraktywne na stronie zostają skompresowane do pojedynczego obrazu — PDF, JPG lub PNG, w zależności od ustawień formatu obrazu artykułu. Jeśli zakryjesz interaktywne nakładki umieszczone w dokumencie lub nałożysz na nie maskę, pojawiają się one w górnej części układu w danym folio. Nakładkę może zamaskować jedynie inną nakładką.

Obiekt interaktywny pojawia się na elementach nieinteraktywnych.

Sposoby tworzenia nakładek

Różne nakładki wymagają różnych sposobów ich tworzenia.

  • W przypadku pokazów slajdów, hiperłączy, audio i wideo, przesuwania i powiększania obrazów oraz zawartości z funkcją przewijania utwórz obiekty i umieść je w dokumentach programu InDesign, a następnie użyj panelu Folio Overlays w celu edycji ustawień.

  • W przypadku sekwencji obrazów, panoram i nakładek zawartości WWW narysuj prostokątną ramkę tworzącą element zastępczy lub umieść obraz, który zostanie użyty jako plakat. Następnie zaznacz go i użyj panelu Folio Overlays, aby wskazać źródło i zmienić ustawienia.

Po zaznaczeniu obiektu wielostanowego panel Folio Overlays wyświetli ustawienia pokazu slajdów.

Utrzymanie ciągłości obiektów interaktywnych

Gdy używasz tej samej nakładki zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym, chcesz, aby dana zakładka zachowała swój stan, gdy użytkownik obraca urządzenie mobilne. Na przykład, jeśli pokaz slajdów wyświetla trzeci slajd, slajd ten powinien pozostać widzialny podczas obracania urządzenia przez użytkownika.

Dla większości nakładek zachowanie ciągłości nie wymaga podjęcia żadnych działań. Należy użyć tych samych plików źródłowych i ustawień nakładek. W przypadku pokazów slajdów, jeśli używasz wielostanowych obiektów w układach poziomych i pionowych, użyj tej samej nazwy obiektu w panelu Stany obiektów. Dodatkowo upewnij się, że poszczególne nazwy stanów są takie same w obu układach.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online