Wczesne wygaśnięcie wersji próbnej oprogramowania Adobe

Czy po próbie logowania na konto Creative Cloud pojawił się komunikat o wygaśnięciu okresu próbnego lub licencji? Informacje o przyczynach wczesnego wygaśnięcia lub zakończenia dostępu do oprogramowania Adobe w wersji próbnej.

Dlaczego okres próbny zakończył się wcześnie?

Wersje próbne oprogramowania Adobe są ograniczone czasowo. Okres próbny może wygasnąć przedwcześnie z następujących powodów:

 • Zmiana zegara systemowego
 • Okres próbny wykorzystany lub wypróbowany na innym komputerze
 • Zautomatyzowane skanowanie antywirusowe
 • Nieprawidłowe uprawnienia użytkownika
 • Instalacja nie powiodła się lub jest uszkodzona
 • Modyfikacja pliku wykonywalnego
 • Debugger załączony

Kiedy zaczyna się okres próbny?

Podano dane płatności przez rozpoczęciem okresu próbnego?

Okres próbny rozpoczyna się po wybraniu przycisku Rozpocznij wersję próbną na stronie produktu, po wprowadzeniu danych płatności.

Przed rozpoczęciem subskrypcji nie pojawiła się prośba o dane płatności?

Okres próbny zaczyna się po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy. 

Mam płatną subskrypcję. Dlaczego przysłano mi wiadomość dotyczącą okresu próbnego?

Jeśli masz subskrypcję płatną, a mimo to otrzymujesz komunikat dotyczący wersji próbnej, zapoznaj się z częścią Dlaczego aplikacja Creative Cloud wyświetla monit o rozpoczęcie okresu próbnego lub zakup programu mimo kupienia subskrypcji?

Komunikat może mieć następującą treść:

 • Kup teraz
 • Wersja próbna wygasła
 • Rozpocznij wersję próbną
 • Nie znaleziono subskrypcji
 • Pozostało <nn> dni

Czy mogę ponownie zainstalować wersję próbną?

Jeśli na komputerze zainstalowano już wersję próbną Creative Cloud, nie można rozpocząć innego okresu próbnego. Po wygaśnięciu pierwszego okresu próbnego, następne próby instalacji pokażą komunikat o wygaśnięciu okresu próbnego, nawet jeśli nie skorzystano z poprzedniej wersji próbnej lub zainstalował ją ktoś inny.

Nie mogę użyć okresu próbnego. Jakie są dostępne opcje?

Nie można przedłużyć okresów próbnych. Wersja próbna wielu produktów automatycznie zmieni się w wersję licencjonowaną przy użyciu podanych danych płatności.

Firma Adobe gwarantuje pełny zwrot kosztów dla osób kupujących płatną subskrypcję po raz pierwszy, jeśli anulują ją w ciągu 14 dni od realizacji zamówienia. Jeśli nie możesz użyć wersji próbnej, zalecamy zakupienie subskrypcji, by wypróbować oprogramowanie. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz nadal go używać, anuluj subskrypcję w ciągu pierwszych 14 dni.

W programie Acrobat pojawia się błąd „Wersja próbna wygasła”. Jak rozwiązać ten problem?

Jeśli korzystasz z programu Acrobat, pamiętaj o zalogowaniu się za pomocą poprawnego adresu e-mail przy próbie aktywacji aplikacji. Wyloguj się z konta i ponownie zaloguj za pomocą poprawnego adresu e-mail.

Pojawia się też błąd, „Nie można zweryfikować statusu subskrypcji”. Jaka może być tego przyczyna?

Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, aby uniknąć błędu. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer, wyświetli się monit z prośbą o aktualizację. Wybierz opcję Zaktualizuj. Więcej informacji można znaleźć w artykule Nie można zweryfikować stanu subskrypcji w trybie offline.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online