Program Dreamweaver działa nieprawidłowo? Spróbuj przywrócić domyślne preferencje.

Przywróć pliki preferencji, aby rozwiązać problemy, naprawić błędy, awarie i inne nieoczekiwane działanie.

Uszkodzone pliki preferencji mogą być przyczyną awarii, błędów i innego nieoczekiwanego działania programu Dreamweaver. Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić domyślne ustawienia w plikach preferencji.

Dreamweaver w wersji 2014.1 i nowszej – resetowanie preferencji

Wybierz system operacyjny:

Aby zresetować (lub przywrócić) preferencje, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga: po zresetowaniu preferencji zostaną usunięte wszystkie zainstalowane rozszerzenia. Na stronie Dodatki rozszerzenia te mogą być nadal wyświetlane jako zainstalowane. Aby ponownie zainstalować rozszerzenia, usuń je ręcznie i zainstaluj ponownie z poziomu strony Dodatki po uruchomieniu programu Dreamweaver.

Resetowanie preferencji w systemie Mac OS

W niektórych procedurach wymagane jest uzyskanie dostępu do folderu biblioteki użytkownika. W systemie Mac OS w wersji 10.7 i nowszej ten folder jest ukryty. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do biblioteki użytkownika można znaleźć na stronie Uzyskiwanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

 1. Przytrzymaj klawisze Cmd + Option + Shift w trakcie uruchamiania programu Dreamweaver. Aby uruchomić program Dreamweaver, w aplikacji komputerowej Creative Cloud kliknij przycisk Otwórz bądź na pasku Dock lub pulpicie kliknij ikonę programu Dreamweaver.

 2. W oknie dialogowym Wyzeruj preferencje kliknij przycisk Tak.

  Okno dialogowe Resetowanie preferencji

  Z systemu zostaną usunięte następujące pliki i foldery:

  • /[użytkownik]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [numer wersji] (folder)
  • /[użytkownik]/Library/Preferences/Adobe Dreamweaver [numer wersji] Prefs (plik)
  • /[użytkownik]/Library/Preferences/Adobe Dreamweaver [numer wersji] Prefs.plist (plik)

  Po uruchomieniu programu Dreamweaver zostanie utworzony nowy plik preferencji i folder.

Resetowanie preferencji w systemie Windows

 1. W folderze instalacyjnym (C:/Program Files/Adobe/Adobe Dreamweaver [wersja]) kliknij ikonę pliku Dreamweaver.exe.

 2. Przytrzymaj klawisz Windows + Ctrl + Shift i kliknij dwukrotnie ikonę pliku Dreamweaver

  (Windows Vista) Trzymaj naciśnięte klawisze (klawisz Windows + Ctrl + Shift) nawet, gdy wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika.

 3. W oknie dialogowym Wyzeruj preferencje kliknij przycisk Tak.

  Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Resetowanie preferencji

  Z systemu zostaną usunięte następujące pliki i foldery:

  • Users\[użytkownik]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CC [numer wersji] (folder)
  • \HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver CC [numer wersji] (wpis rejestru)

  Po uruchomieniu programu Dreamweaver zostanie utworzony nowy plik preferencji i folder.

Dreamweaver w wersji 2014 i starszej — resetowanie preferencji

Wybierz system operacyjny:

Aby zresetować (lub przywrócić) preferencje, wykonaj poniższe czynności.

Resetowanie preferencji w systemie Mac OS

W niektórych procedurach wymagane jest uzyskanie dostępu do folderu biblioteki użytkownika. W systemie Mac OS w wersji 10.7 i nowszej ten folder jest ukryty. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do biblioteki użytkownika można znaleźć na stronie Uzyskiwanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. W programie Finder przejdź do lokalizacji /[użytkownik]/Library/Application Support/Adobe.

 3. Zmień nazwę folderu preferencji programu Dreamweaver, na przykład: folder Dreamweaver 2014 na Stary_Dreamweaver 2014.

 4. Przejdź do folderu /[użytkownik]/Library/Preferences.

 5. Zmień nazwę pliku preferencji programu Dreamweaver, na przykład: plik Adobe Dreamweaver 2014 Prefs na Stary_Adobe Dreamweaver 2014 Prefs.

Resetowanie preferencji w systemie Windows 8, 7, Vista lub XP

W niektórych procedurach wymagane jest uzyskanie dostępu do ukrytych folderów. Instrukcje znajdują się w temacie Wyświetlanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń nazw plików w systemie Windows.

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. W programie Eksplorator Windows przejdź do folderu C:/Users/[użytkownik]/AppData/Roaming/Adobe.

  Uwaga:

  W systemie Windows XP przejdź do folderu C:/Documents and Settings/[użytkownik]/Application Data/Adobe.

 3. Zmień nazwę folderu preferencji programu Dreamweaver, na przykład: folder Dreamweaver 2015 na Stary_Dreamweaver 2015.

  Uwaga:

  W poniższych czynnościach zostanie przeprowadzona modyfikacja rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z edycją rejestru, w którym przechowywane są informacje mające znaczenie do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed edycją rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

 4. (Windows 8) Kliknij przycisk Start prawym przyciskiem myszy. Na pasku narzędzi wybierz polecenie Wyszukaj, wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  (Windows 7 i starsze wersje) Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. W lewym okienku programu Edytor rejestru przejdź do następującej gałęzi:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe

 6. Usuń wpisy rejestru dotyczące preferencji programu Dreamweaver.

  • Zaznacz klucz programu Dreamweaver, Dreamweaver 2014 lub Dreamweaver CS6, a następnie wybierz polecenie Plik > Eksportuj. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wprowadź nazwę pliku i jego lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Upewnij się, że klucz jest nadal zaznaczony, po czym wybierz polecenia Edycja > Usuń. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk Tak.
 7. Zamknij program Edytor rejestru.

Spróbuj odtworzyć problem

Po usunięciu istniejących preferencji ponownie uruchom program Dreamweaver. (Zostaną utworzone nowe pliki preferencji, foldery i wpisy rejestru, w razie potrzeby, przy użyciu ustawień domyślnych). Spróbuj odtworzyć problem, który występował wcześniej.

Jeśli problem został rozwiązany, oznacza to, że przyczyną były uszkodzone pliki preferencji.

Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że pliki preferencji nie były przyczyną i można przywrócić poprzednią ich wersję.

Aby przywrócić oryginalne pliki preferencji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. Usuń folder z nowymi plikami preferencji i przywróć nazwę poprzedniego folderu.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Mac OS: usuń nowy plik preferencji i przywróć nazwę poprzedniego pliku preferencji.
  • Windows: kliknij dwukrotnie ikonę pliku z kopią zapasową rejestru.
Uwaga:

Aby dowiedzieć się więcej o przywracaniu preferencji w programie Dreamweaver w wersji Creative Suite, zapoznaj się z artykułem Przywracanie preferencji w programach Dreamweaver CS4, CS5, CS5.5

Nawet po wykonaniu tej procedury, jeśli Twoje preferencje są uszkodzone lub jeśli występują błędy, odwiedź stronę opinii użytkowników programu Dreamweaver i zgłoś błąd.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?