Protokół transferu plików (FTP) jest najczęściej używaną metodą przesyłania plików przez Internet. Wiele organizacji i osób fizycznych używa serwerów FTP do przesyłania i pobierania plików na ich serwer WWW. Aby przesyłać pliki za pośrednictwem protokołu FTP w programie Dreamweaver, należy wprowadzić informacje o serwerze FTP w oknie dialogowym Definicja witryny w kategorii Informacje zdalne. W panelu Pliki kliknij przyciski Połącz i Umieść, aby przesłać zaznaczone pliki lub foldery.

Rozwiązując problemy z serwerem FTP należy wziąć pod uwagę wiele czynników, więc lista porad i technik jest długa. Poniżej przedstawiono pięć najważniejszych czynności, które trzeba wykonać:

 • Sprawdzanie, czy zainstalowana jest najnowsza aktualizacja programu Dreamweaver
 • Włączanie pasywnego trybu serwera FTP
 • Nawiązywanie połączenia z serwerem za pośrednictwem innych klientów FTP
 • Modyfikowanie ustawień Katalog hosta w definicji witryny.
 • Sprawdzanie uprawnień na serwerze.

Wstępne czynności i gromadzenie informacji

1. Instalowanie najnowszej aktualizacji programu Dreamweaver

Kiedy firma Adobe wydaje aktualizacje programu Dreamweaver, zwykle rozwiązują one jakieś problemy z serwerami FTP. Pobierz i zainstaluj najnowszą aktualizację do posiadanej wersji programu Dreamweaver. W przypadku programu Dreamweaver MX 2004 najnowsza aktualizacja to 7.0.1. Natomiast w przypadku programu Dreamweaver MX jest to aktualizacja 6.1.

Uwaga: Wersję programu Dreamweaver można sprawdzić w sposób następujący:

 • Windows: wybierz polecenia Pomoc > Informacje o programie Dreamweaver, a następnie kliknij informacje o autorach.
 • Mac OS: wybierz polecenia Dreamweaver > Informacje o programie Dreamweaver, a następnie kliknij informacje o autorach.

2. Sprawdzanie, czy witryna została zdefiniowana

Aby używać serwera FTP, w programie Dreamweaver należy wprowadzić informacje o połączeniu FTP. W tym celu trzeba utworzyć definicję witryny lub skonfigurować edycję plików bez witryny. Do nawiązania połączenia z serwerem wymagana jest jedna z tych informacji. Począwszy od wersji Dreamweaver MX 2004 można łączyć się bezpośrednio z serwerem FTP bez formalnej definicji witryny (edycja plików bez witryny). Jednak definicja witryny zapewnia większą funkcjonalność w programie Dreamweaver. Większość użytkowników programu Dreamweaver preferuje wykorzystanie dodatkowych funkcji definicji witryny. Aby dowiedzieć się więcej o definicjach witryny i konfigurowaniu witryny, zapoznaj się z pomocą online programu Dreamweaver.

3. Używanie różnych opcji do nawiązywania połączenia z serwerem

Dwoma najczęściej używanymi alternatywami serwera FTP są folder lokalny/sieciowy i protokół Secure FTP. Użycie jednej z tych alternatyw może zapewnić lepszą wydajność i stabilność niż serwer FTP. Możliwe jest także wykorzystanie niektórych rzadziej używanych opcji połączeń zdalnych w programie Dreamweaver: WebDAV, Visual SourceSafe lub RDS. Więcej informacji o tych opcjach można znaleźć, wybierając polecenia Pomoc > Używanie programu Dreamweaver.

 • Folder lokalny/sieciowy
  Można użyć folderu lokalnego/sieciowego do transferu plików. W środowisku, takim jak biuro lub szkoła, często użytkownicy mają uprawnienia do nawiązywania połączenia z serwerem za pośrednictwem przeglądarek plików systemu Windows lub Mac OS. W systemie Windows ścieżka sieciowa może mieć postać \\mojserwer\mojfolder\.
 • Secure FTP
  Protokół Secure FTP (SFTP) umożliwia szyfrowanie wszystkich przesyłanych plików oraz zapewnia ochronę danych, plików, nazw użytkowników i haseł przed nieupoważnionym dostępem. Protokół Secure FTP różni się od protokołu FTP.  Mają one jednak wspólne polecenia i ustawienia. W razie wątpliwości, czy serwer obsługuje protokół STP, zapytaj administratora serwera. Protokół SFTP jest ogólnie bardziej stabilnym protokołem, więc może się sprawdzić tam, gdzie tradycyjny protokół FTP zawodzi. Usługa SFTP jest domyślnie dostępna na większości serwerów z systemem UNIX. W systemie Windows SFTP nie jest wbudowaną usługą i wymaga dodatkowego oprogramowania. Mimo że SFTP jest osobną usługą, w programie Dreamweaver skonfiguruj definicję witryny z serwerem FTP, zaznaczając przy tym pole wyboru Użyj protokołu Secure FTP. Serwer może obsługiwać równocześnie zarówno usługę FTP, jak i SFTP. Jeżeli na serwerze jest dostępna tylko usługa SFTP, zaznacz pole wyboru Użyj protokołu Secure FTP. W przeciwnym razie program Dreamweaver zwróci błąd.

4. Dokumentowanie problemu

Jeżeli zainstalowanie aktualizacji programu Dreamweaver nie pozwoli rozwiązać problemu i stwierdzeniu, że używany jest serwer FTP, można przystąpić do rozwiązywania problemu. Zapisz dokładnie tekst wyświetlanych komunikatów o błędzie.

 • Czy komunikat o błędzie jest wyświetlany po kliknięciu przycisk Testuj w oknie dialogowym Definicja witryny?
 • Czy komunikat o błędzie jest wyświetlany po kliknięciu ikony Połącz w panelu Pliki?
 • Czy komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby przesłania pliku lub folderu?
 • Czy definicja witryny FTP działała kiedykolwiek w programie Dreamweaver?
 • Czy problem występuje za każdym razem, czy jest losowy?
 • Czy w przypadku pracy w środowisku grupowym ten sam problem występuje na innych komputerach?
 • Z jakimi konkretnie serwerami FTP połączenie jest nawiązywane? Przykładowe serwery: serwer Microsoft IIS, serwer RedHat FTP, serwer IBM AIX i serwer Mac OS X. Często te informacje można uzyskać z dziennika FTP programu Dreamweaver lub nawiązując połączenie za pośrednictwem klienta FTP dostępnego w wierszu poleceń.

5. Określanie, czy definicja witryny FTP działała kiedykolwiek w programie Dreamweaver

Dwie częste przyczyny błędów połączenia to: wyłączony lub zajęty serwer. Poniższy schemat przedstawia główne punkty, przez które przekazywane są dane w celu zakończenia transferu FTP:

Główne punkty, przez które przekazywane są dane w celu zakończenia transferu FTP
Główne punkty, przez które przekazywane są dane w celu zakończenia transferu FTP

Jeżeli połączenie zostało nawiązane przynajmniej jeden raz, oznacza to, że ustawienia FTP są prawdopodobnie poprawne. W przypadku gdy te same ustawienia pozwalają na nawiązywanie połączenia tylko raz na jakiś czas oznacza to, że serwer jest wyłączony lub zajęty. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie o innej godzinie i skontaktować się z administratorem systemu w firmie zajmującej się hostingiem witryny. Jeżeli podczas próby nawiązania połączenia w programie Dreamweaver wyświetlany jest komunikat „Wewnętrzny błąd danych”, oznacza to, że prawdopodobnie serwer jest wyłączony. Dobrym sposobem określenia, czy serwer jest faktycznie wyłączony, jest połączenie za pośrednictwem innego klienta FTP. Jeżeli nie można się połączyć za pomocą żadnego klienta, oznacza to prawdopodobnie błąd serwera.

6. Określanie, czy inne klienty FTP poprawnie współpracują z serwerem

Podczas rozwiązywania problemów z połączeniem FTP duża liczba możliwych przyczyn sprawia, że trzeba zidentyfikować źródło problemu. Warto połączyć się z innego klienta FTP i spróbować z niego przesłać dane. Jeżeli problemy występują w wielu klientach FTP, wskazuje to prawdopodobnie na problem z serwerem, a nie programem Dreamweaver. W systemach Windows i Mac OS dostępnych jest kilka klientów FTP. W sieci dostępne są też inne klienty FTP w wersji bezpłatnej lub shareware. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęściej używanych klientów:

Windows

 • Przeglądarka Internet Explorer firmy Microsoft – w polu adresu URL wpisz nazwę serwera FTP, dodając przedrostek ftp:// przed nazwą domeny (np.ftp://ftp.irs.gov).
 • WS_FTP – klient z interfejsem graficznym
 • CuteFTP – klient z interfejsem graficznym
 • FileZilla – klient z interfejsem graficznym
 • Wiersz polecenia systemu Windows (Start > Uruchom > w polu Otwórz wpisz cmd) – patrz część Używanie narzędzi FTP w wierszu poleceń.

Mac OS

 • Safari / Mac Finder – w polu adresu URL wpisz nazwę serwera FTP, dodając przedrostek ftp:// przed nazwą domeny (np.ftp://ftp.irs.gov) lub w programie Mac Finder wybierz polecenia Idź > Połącz z serwerem.
 • Fetch – klient z interfejsem graficznym

7. Sprawdzanie, czy problem występuje w innej wersji programu Dreamweaver lub Contribute

Jeżeli użytkownik ma starszą wersję programu Dreamweaver lub Contribute, która współpracuje prawidłowo z serwerem FTP, oznacza to, że prawdopodobnie występuje błąd programu w tej wersji programu Dreamweaver. Użycie tych samych ustawień FTP w dwóch różnych wersjach programu Dreamweaver powinno spowodować takie same działanie połączenia FTP. Jeżeli problemy FTP nie występują w programie Dreamweaver MX, ale występują w programie Dreamweaver MX 2004, wypróbuj ustawienia Zgodność serwera. Aparat protokołu FTP został znacząco zmieniony w programie Dreamweaver MX 2004. Jest bardziej stabilny i niezawodny niż w poprzednich wersjach programu Dreamweaver. Jednak niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z jego działaniem w nowszych wersjach. Skontaktuj się z pomocą techniczną lub wyślij zgłoszenie błędu bezpośrednio.

Spróbuj nawiązać połączenie za pomocą programu Contribute. W przypadku braku programu Contribute pobierz wersję próbną i sprawdź, czy można połączyć się z serwerem FTP. Programy Dreamweaver i Contribute mają taki sam aparat protokołu FTP, ale cykle wydawnicze programu Dreamweaver i Contribute się różnią, więc w programie Contribute może być poprawka, której jeszcze nie ma w programie Dreamweaver. Jeżeli w programie Contribute można nawiązać połączenie, informacja ta ułatwi pracownikom pomocy technicznej rozwiązanie problemu.

8. Czy u jakiegoś innego użytkownika z grupy roboczej można nawiązać połączenie z serwerem w programie Dreamweaver?

Czy w przypadku pracy w środowisku grupowym ten sam problem występuje na innych komputerach z grupy? Pozwoli to określić, czy problem występuje tylko na komputerze użytkownika lub dotyczy tylko jego ustawień programu Dreamweaver, czy też występuje konflikt zapory lub innych czynników wspólnych dla grupy. Przykłady innych czynników, które mogą być wspólne dla komputerów w grupie:

 • Niestandardowy obraz systemu operacyjnego zainstalowany na komputerach w organizacji
 • W całym zespole może być zainstalowane rozszerzenie programu Dreamweaver powodujące konflikty

Czy na komputerze przenośnym można nawiązać połączenie z serwerem FTP w domu, gdy nie można tego zrobić w biurze? Jeżeli można się połączyć z domu, może to wskazywać na jakiś błąd zapory lub sieci w biurze.

9. Czy można nawiązać połączenie z dowolnym serwerem FTP w programie Dreamweaver?

Bardzo rzadko zdarza się, że użytkownicy programu Dreamweaver nie mogą się połączyć z żadnym serwerem FTP. Wskazuje to ogólny problem z łącznością programu Dreamweaver z Internetem. Inne objawy tego problemu obejmują niedziałającą stronę startową programu Dreamweaver i problemy z aktywacją programu Dreamweaver przez Internet. Sprawdź, czy można nawiązać połączenie z anonimowym serwerem FTP, np. serwerem FTP IRS. Aby połączyć się z tą witryną w programie Dreamweaver, użyj następujących ustawień definicji witryny:

Host FTP: ftp.irs.gov
Katalog główny: zostaw puste pole
Nazwa użytkownika: anonymous
Hasło: zostaw puste pole

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z tym serwerem, sprawdź, czy dostęp programu Dreamweaver do Internetu nie jest blokowany przez zaporę, a także sprawdź, czy komputer ma działające połączenie internetowe.

 

10. Czy komputer jest chroniony zaporą?

W przypadku pracy w środowisku grupowym zapytaj administratora systemu o rodzaj używanej zapory i poproś o informacje, czy trzeba wprowadzać jakieś niestandardowe ustawienia, aby umożliwić aplikacjom, takim jak Dreamweaver, przesyłanie danych przez zaporę.

Jeżeli na komputerze zainstalowana jest zapora osobista, sprawdź, czy program Dreamweaver ma uprawnienia dostępu do Internetu. System Windows XP SP2 ma wbudowaną zaporę, która domyślnie blokuje funkcje FTP programu Dreamweaver, dlatego trzeba dodać program Dreamweaver do listy wyjątków. Inne przykładowe zapory osobiste: Zone Alarm i Norton Personal Firewall.

Ustawienia interfejsu użytkownika programu Dreamweaver

Wiele czynników powoduje, że zdiagnozowanie problemów z połączeniem FTP może być trudne. Program Dreamweaver nie ma zaawansowanego interfejsu użytkownika do obsługi protokołu FTP. Oto dwa miejsca, w których można znaleźć w programie Dreamweaver ustawienia FTP:

 1. Ustawienia dotyczące konkretnej witryny są w kategorii Informacje zdalne w definicji witryny (Witryna > Zarządzaj witrynami > zaznacz witrynę > kliknij przycisk Edytuj > wybierz kategorię Informacje zdalne):

  Ustawienia dotyczące konkretnej witryny w kategorii Informacje zdalne
  Ustawienia dotyczące konkretnej witryny w kategorii Informacje zdalne

 2. Ogólne ustawienia FTP dotyczące wszystkich definicji witryn w programie Dreamweaver można znaleźć w następującej lokalizacji Edycja > Preferencje > Witryny:

  Ogólne ustawienia FTP w kategorii Witryna
  Ogólne ustawienia FTP w kategorii Witryna

Ustawienia interfejsu użytkownika programu Dreamweaver

1. Używanie trybu pasywnego FTP

Jednym z najczęstszych rozwiązań problemów FTP jest zaznaczenie pola wyboru Użyj pasywnego trybu FTP. Najczęściej konieczność użycia trybu pasywnego FTP wskazuje zawieszanie się programu Dreamweaver podczas próby połączenia z serwerem. Zaznacz to pole wyboru, jeżeli konfiguracja zapory wymaga użycia trybu pasywnego FTP. Tryb pasywny FTP włącza oprogramowanie lokalne do ustanowienia połączenia FTP, natomiast nie korzysta z serwera zdalnego do ustanowienia połączenia. Więcej informacji można znaleźć w części Do czego służy tryb pasywny FTP?.

Uwaga: użytkownicy systemu Mac OS X powinni włączyć tryb pasywny, jeżeli nie mogą wyświetlić listy plików na serwerze zdalnym.

2. Eksperymentowanie z opcjami Zgodność serwera w oknie dialogowym Definicja witryny (tylko wersja Dreamweaver MX 2004 7.0.1)

W razie problemów z nawiązaniem połączenia w programie Dreamweaver MX 2004 w wersji 7.0.1 spróbuj dostosować ustawienia Zgodność serwera. Pamiętaj, że tych ustawień nie ma w programie Dreamweaver MX 2004 w wersji 7.0 lub starszej. Wersję można sprawdzić, wybierając polecenia Pomoc > Informacje o programie Dreamweaver i klikając informacje o autorach.

Ustawienia Zgodność serwera
Ustawienia Zgodność serwera

Wypróbuj różne kombinacje zaznaczonych i niezaznaczonych opcji Użyj optymalizacji wydajności FTPUżyj alternatywnej metody przenoszenia FTP, aby sprawdzić, czy jakaś kombinacja pozwala rozwiązać problem FTP. Te ustawienia są szczególnie przydatne dla użytkowników, którzy nie mieli problemów w starszych wersjach programu Dreamweaver, ale mają problemy w programie Dreamweaver MX 2004.

3. Weryfikowanie informacji o hoście FTP

Host FTP to pełny adres internetowy systemu komputerowego, na przykład ftp.macromedia.com. W polu Host FTP nie dodawaj nazwy protokołu ftp:// przed nazwą hosta. W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia z serwerem spróbuj użyć adresu IP (np. 10.112.0.54) zamiast nazwy domeny (ftp.macromedia.com).

4. Zmiana informacji o katalogu głównym

Informacje o serwerze WWW, takie jak nazwa logowania i hasło, można uzyskać od administratora serwera. Po ich uzyskaniu trzeba je wprowadzić w oknie dialogowym Definicja witryny dokładnie, tak jak zostały podane. Czasami zachodzi jednak potrzeba zmiany informacji o katalogu głównym. W trakcie rozwiązywania problemów wypróbuj następujące metody wprowadzania informacji o katalogu głównym. Właściwa metoda zależy od konfiguracji serwera, dlatego zaleca się wypróbowanie ich wszystkich:

 • Dodaj ukośnik (/) bezpośrednio przed nazwą katalogu głównego, bez żadnych spacji (np. /mojfolder).
 • Jeżeli ukośnik był już wprowadzony przed nazwą katalogu głównego, usuń go (np. mojfolder).
 • Zostaw puste pole Katalog główny.
 • Zostaw puste pole Katalog główny i dodaj nazwę katalogu głównego do nazwy hosta FTP, poprzedzając ją ukośnikiem (np. ftp.macromedia.com/katalogglowny).
 • Spróbuj dodać jeden z podfolderów do ścieżki katalogu głównego (np. mojfolder/mojpodfolder/).
 • W przypadku pracy nad osobistą witryną na serwerze z systemem UNIX adres URL może zawierać tyldę. Na przykład http://www.mysite.com/johndoe/. W przypadku problemów FTP wynikających ze znaku tyldy w nazwie katalogu głównego można użyć pełnej ścieżki, która może wyglądać następująco /home/nazwauzytkownika/public_html lub/home/nazwauzytkownika/www. Tak samo jest, jeżeli serwer wykorzystuje ścieżki wirtualne. Zapytaj administratora serwera, czy używane są wirtualne ścieżki i czy można otrzymać ścieżkę fizyczną. W polu Katalog główny spróbuj użyć ścieżki fizycznej.
 • Jeżeli folder WWW na zdalnym serwerze jest powyżej folderu głównego, można poprzedzić nazwę katalogu głównego ciągiem ../ lub nawet ../../ (jeden zestaw dwóch kropek oznacza jeden poziom wyżej, dwa zestawy – dwa poziomy wyżej itd.). Ten typ konfiguracji nie jest używany często.

Dobrą metodą rozwiązywania problemów z katalogiem głównym jest przeciągnięcie i upuszczenie pliku z panelu Pliki zamiast używania przycisku Umieść lub synchronizacji. Więcej informacji można znaleźć poniżej w części Przeciąganie i upuszczanie plików.

5. Wyłączanie przesyłania uwag do projektu w definicji witryny

Czasami zaznaczenie opcji Prześlij uwagi do projektu w definicji witryny może powodować problemy. Usuń zaznaczenie tej opcji i sprawdź, czy problem nadal występuje: Witryna > Zarządzaj witrynami, zaznacz witrynę, a następnie kliknij przycisk Edytuj > kartę Zaawansowane > kategorię Uwagi do projektu i usuń zaznaczenie opcji Prześlij uwagi do projektu.

6. Zmiana opcji preferencji witryny

W większości przypadków użytkownicy nie muszą zmieniać domyślnych opcji preferencji witryny. Jednak podczas rozwiązywania problemów z przesyłaniem dużych plików, błędów 530 i/lub 550 lub utratą połączenia można wypróbować inne ustawienia w oknie Preferencje. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Preferencje, wybierz polecenia Edycja > Preferencje >zaznacz witrynę w kolumnie Kategoria.

Ustawienia powiązane z serwerem FTP w oknie dialogowym Preferencje witryny są następujące:

 • Połączenie FTP: ___ i Rozłącz po ___ min bezczynności
  Podczas rozwiązywania problemów usuń zaznaczenie tej opcji.
 • Limit czasu FTP
  Po wysłaniu polecenia FTP do serwera klient oczekuje na komunikat potwierdzający; w przeciwnym razie polecenie zostanie anulowane. Opcja Limit czasu FTP określa, jak długo program Dreamweaver będzie oczekiwać na odpowiedź serwera przed anulowaniem polecenia. Zbyt wysokie ustawienie będzie powodować bezczynność programu Dreamweaver, jeżeli serwer nie będzie odpowiadać przez pewien czas. Zbyt niskie ustawienie będzie powodować zbyt szybkie anulowanie poleceń. Domyślne ustawienie 60 s jest odpowiednie w większości przypadków. W razie problemów z nawiązywaniem połączeń można zwiększyć opcję Limit czasu FTP do wartości 120 s.
 • Host i port zapory
  Przeważnie nie zaleca się zmiany tych pól – można zostawić puste pole hosta, a port ustawić na wartość 21. Jeżeli w organizacji używana jest zapora, trzeba uzyskać te informacje od administratora systemu.

Podobnie jak poprzednio przeważnie nie ma potrzeby zmiany domyślnych ustawień w preferencjach witryny.

7. Tworzenie nowej definicji witryny i transferowanie plików

Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie nowej definicji witryny programu Dreamweaver, a następnie praca z nowym plikiem w ramach nowej definicji witryny. Ustaw lokalny folder główny w definicji witryny na katalog główny dysku twardego (np. C:\). Dzięki temu nie ma spacji ani znaków specjalnych w ścieżce do lokalnego folderu głównego. Pozwala to też sprawdzić, czy definicja witryny lub pliki są uszkodzone. Wykonując powyższe czynności, użytkownicy komputerów Mac mogą również usunąć plik preferencji programu Dreamweaver i upewnić się, że nazwa dysku twardego nie zawiera znaków specjalnych.

8. Ponowne tworzenie pamięci podręcznej witryny

Jeżeli nowy plik będzie działać w nowej witrynie, spróbuj ponownie utworzyć pamięć podręczną w starej witrynie i sprawdź, czy problem nadal występuje: wybierz polecenia Serwis > Zaawansowane > Odtwórz bufor witryny. Ta czynność jest możliwa tylko, jeżeli witryna wykorzystywała pamięć podręczną witryny.

9. Przeciąganie i upuszczanie plików w panelu Pliki

Po zaznaczeniu pliku i kliknięciu przycisku Umieść w panelu Pliki zostanie on przesłany przez program Dreamweaver do folderu na serwerze FTP.

Przeciągnięcia i upuszczenia pliku można użyć, aby rozwiązać problemy w dwóch sytuacjach:

 • Jeżeli nie można przesłać pliku lub plik jest wysyłany do złego folderu, przeciągnięcie pliku ze strony lokalnej w panelu Pliki na stronę zdalną umożliwia wybór folderu. Dzięki temu można sprawdzić, czy informacje o katalogu głównym są wprowadzone poprawnie.
 • Jeżeli nie można połączyć się z serwerem, zostaw puste pole Katalog główny i przeciągnij plik w panelu zamiast używać przycisku Umieść.

Uwaga: przeciągając i upuszczając elementy należy zachować ostrożność. Upuszczenie pliku w niewłaściwym katalogu spowoduje, że łącza nie będą działać i obrazy na stronie nie będą się wyświetlać.

 

10. Sprawdzanie dziennika FTP

Po wykonaniu próby połączenia lub przesłania można sprawdzić dziennik FTP programu Dreamweaver, aby znaleźć zapis sesji między komputerem a serwerem. Należy zwrócić uwagę na trzycyfrowe kody serii FTP. Więcej informacji o dzienniku FTP i listę kodów serii FTP można znaleźć w części Sprawdzanie dziennika FTP. Trzeba zapisać też konkretną nazwę usługi FTP i wersję, z którą nawiązywane jest połączenie.

Wyświetlanie dziennika FTP programu Dreamweaver: wybierz polecenie Witryna > Zaawansowane > Dziennik FTP.

Pamiętaj, że nawet całkowicie pusty dziennik jest już ważną informacją. Jeżeli dziennik jest pusty po wykonaniu próby nawiązania połączenia, oznacza to, że serwer jest nieosiągany i narzędzie FTP programu Dreamweaver nie może wysyłać do niego poleceń.

Problemy z serwerem

1. Sprawdzanie nazw plików i folderów

Poniższe informacje ogólne o konwencjach nazewnictwa są przydatne podczas rozwiązywania problemów z transferem konkretnych plików lub folderów:

 • Znaki specjalne
  Upewnij się, że nazwy folderów lub plików nie zawierają spacji ani znaków specjalnych. Znaki specjalne to: ? * - & ^ % $ # lub dowolny znak inny niż alfanumeryczny. Znak podkreślenia ( _ ) nie jest uznawany za znak specjalny i można go używać w nazwach plików lub folderów.

  Uwaga: użytkownicy komputerów Mac powinni też sprawdzić, czy spacje lub znaki specjalne są w nazwie dysku twardego.

  W zależności od systemu operacyjnego długość nazwy może powodować problem podczas transferu plików lub folderów. W przypadku wystąpienia problemu z transferem spróbuj przesłać plik lub folder o krótkiej nazwie, np. test.htm.

  Pliki na serwerze, których nazwa zaczyna się od kropki lub podkreślenia, nie są wyświetlane w panelu Pliki. To jest zamierzone działanie. Jeżeli użycie tych plików jest niezbędne, użyj innego klienta FTP.
 • Wielkie i małe litery
  W nazwach plików w systemie Windows i Mac OS wielkość liter nie ma znaczenia, ale ma znaczenie w nazwach w systemie UNIX.

  Systemy Windows i UNIX obsługują transfer plików w następujący sposób:
  • Komputer lokalny Zmiana nazwy pliku lokalnie z przyklad.htm na PRZYKLAD.HTM spowoduje, że nadal to będzie jeden plik, którego nazwa została zmieniona na wielkie litery. Podobnie w przypadku zmiany wielkich liter na małe.
  • Serwer UNIX Przesłanie pliku o nazwie PRZYKLAD.HTM do folderu na serwerze UNIX, w którym jest już plik o nazwie przyklad.html, nie spowoduje nadpisania tego pliku na serwerze. W folderze będą teraz dwa pliki: przyklad.htm i PRZYKLAD.HTM. Podobnie jest w przypadku zapisania pliku z małymi literami, gdy istnieje plik z wielkimi literami.
  • Serwer Windows Przesłanie pliku o nazwie PRZYKLAD.HTM do folderu na serwerze Windows, w którym jest już plik o nazwie przyklad.html, spowoduje nadpisanie tego pliku na serwerze nowym plikiem, tak aby był tylko jeden plik o nazwie PRZYKLAD.HTM. Podobnie jest w przypadku zapisania pliku z małymi literami, gdy istnieje plik z wielkimi literami.

   Uwaga: niektóre serwery UNIX są skonfigurowane, tak aby zmieniać nazwy wszystkich przesyłanych plików na małe litery.

2. Sprawdzanie uprawnień na serwerze

Serwer jest komputerem używanym przez wielu użytkowników. Aby uniemożliwić innym osobom manipulowanie plikami innych użytkowników, każdemu użytkownikowi lub grupie użytkowników nadawane są różne uprawnienia odczytu, zapisu i wykonywania do różnych plików i folderów. Użytkownika lub grupę można ustawić też jako właściciela pliku, co wpływa na uprawnienia. Ponadto można ustawić różne uprawnienia do plików lub folderów.

Jedną z możliwych przyczyn błędów „odmowa dostępu” (błędy 550) są niewystarczające uprawnienia dla konta użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu w firmie zajmującej się hostingiem witryny. W przypadku nawiązywania połączenia z serwerem UNIX można się połączyć z nim za pomocą klienta FTP w wierszu poleceń i uruchomić polecenie „ls -l” w celu wyświetlenia ustawień uprawnień. Jeżeli połączenie jest nawiązywane z serwerem FTP opartym na systemie Windows, należy poprosić administratora serwera o sprawdzenie uprawnień.

Niektóre serwery FTP są skonfigurowane, tak aby nowe pliki otrzymywały domyślnie pewne uprawnienia, a niektórzy użytkownicy programu Dreamweaver muszą zmienić ustawienia domyślne. Jeżeli przesyłane pliki mają nieprawidłowe uprawnienia na serwerze, można zainstalować w programie Dreamweaver rozszerzenie Set Permissions.

3. Używanie narzędzie FTP w wierszu poleceń

Jeżeli użytkownik woli używać interfejsu w wierszu poleceń, można wprowadzać polecenia FTP bezpośrednio w wierszu polecenia systemu Windows lub terminalu Mac. Klienty FTP w wierszu poleceń zapewniają większą kontrolę i więcej informacji o stanie połączenia FTP. Po połączeniu za pośrednictwem wiersza poleceń często wyświetlana jest nazwa określonego serwera FTP. Listę standardowych poleceń FTP obsługiwanych przez serwer można wyświetlić, wpisując polecenie help w wierszu poleceń FTP. Opis standardowych poleceń można znaleźć w części Sprawdzanie dziennika FTP.

4. Błąd „Nie można określić godziny na serwerze zdalnym”

Czasami podczas konfigurowania definicji witryny w programie Dreamweaver może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Program Dreamweaver nie możne określić godziny na serwerze zdalnym. Polecenia Wybierz nowszy i Synchronizuj nie będą dostępne.

Aby pobrać znacznik czasu serwera, w programie Dreamweaver tworzony jest folder o nazwie XYIZNWSK, a następnie usuwany. Uprawnienia na serwerze mogą uniemożliwiać programowi Dreamweaver tworzenie lub usuwanie folderów.

Serwery Serv-U FTP można skonfigurować, tak aby umożliwić zapisywanie wszystkich plików i folderów, w tym folderu znacznika czasu XYIZNWSK, małymi literami, co powoduje, że odnalezienie konkretnego folderu jest niemożliwe. Jeżeli znalezienie folderu nie powiedzie się, synchronizacja zostanie odrzucona. Więcej informacji o zmianie tego ustawienia można znaleźć w tym artykule.

5. Czy używany jest serwer proxy wymagający osobnego logowania?

Program Dreamweaver obsługuje niektóre serwery proxy FTP, ale jak pokazano w oknie dialogowym Preferencje witryny nie obsługuje serwerów proxy wymagających własnego zestawu nazwy użytkownika i hasła. W interfejsie użytkownika programu Dreamweaver są tylko pola do wprowadzania informacji logowania do serwera FTP. Przykład serwera proxy, którego program Dreamweaver nie obsługuje, to SOCKS.

6. Konkretne problemy z serwerem FTP

 • Firma Macromedia utworzyła rozszerzenie Dreamweaver MX 2004 dla zarówno systemu Windows, jak i Mac OS, które rozwiązuje niektóre konflikty FTP z serwerami IBM AIX i OS/400. To rozszerzenie należy instalować tylko w przypadku nawiązywania połączeń z serwerami IBM AIX lub OS/400. Objawy problemu są następujące:
  • Błędy typu Odmowa dostępu podczas próby uzyskiwania dostępu do plików lub folderów starszych niż bieżący rok kalendarzowy.
  • Błędy „Program Dreamweaver nie możne określić godziny na serwerze zdalnym” i niedziałająca funkcja Synchronizuj.
  • Nieprawidłowe informacje w panelu Pliki, np. dodatkowe spacje, znaki krzaki, zły typ informacji w określonym polu itd. (Nr ref. 169317).
 • Program Dreamweaver MX 2004 ma problemy z nawiązaniem połączenia ze starszymi wersjami usług Documentum FTP. Problem został rozwiązany w wersji Documentum FTP 5.2.5 i nowszych. (Nr ref. 183536)
 • Program Dreamweaver miał problemy z transferem plików do serwera Mac OS X Server w wersji 10.2 i 10.1. Firma Apple rozwiązała ten problem w wersji Mac OS X Server 10.3. (Nr ref. 16762).

7. Contribute FTP Server Checker

Macromedia Contribute FTP Server Checker jest przydatnym narzędziem diagnostycznym również dla użytkowników programu Dreamweaver MX 2004, ponieważ te dwie aplikacje mają bardzo podobne aparaty FTP. Narzędzie FTP Server Checker umożliwia użytkownikom diagnozowanie niektórych problemów, gdy nie można nawiązać połączenia w programie za pośrednictwem protokołu FTP. Aplikacja umożliwia sprawdzenie zgodności serwera FTP i programu Contribute, a następnie wygenerowanie raportu w celu zidentyfikowania problemów między serwerem a programem Contribute. Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację, patrz FTP Server Checker (TechNote tn_19012). Nie ma potrzeby instalowania programu Contribute, aby używać tego narzędzia.

8. Funkcja rejestrowania wejścia/wyjścia sieciowego programu Contribute

Użytkownicy programu Dreamweaver MX 2004 mogą zainstalować program Contribute 3 i użyć jego funkcji rejestrowania wejścia/wyjścia sieciowego, która pozwala programowi Contribute na generowanie plików dziennika. Te pliki dziennika zawierają szczegółowe informacje o wydajności programu Contribute. Aby móc generować te dzienniki, na komputerze trzeba zainstalować program Contribute 3. Można pobrać bezpłatną wersję próbną programu Contribute.

Uwaga: rejestrowanie wejścia/wyjścia sieciowego nie zapewni żadnych korzyści użytkownikom programu Dreamweaver MX i starszych wersji. Aparat FTP został znacząco zmieniony w programie Dreamweaver MX 2004 i Contribute 3.

Rozwiązywanie problemów ogólnych

Weryfikowanie, czy router domowy nie powoduje problemu

Jeżeli program Dreamweaver jest używany w domu lub w małym biurze, może występować konflikt między programem Dreamweaver a routerem (jeżeli jest używany). Aby to sprawdzić, pomiń router, podłączając kabel sieciowy od modemu DSL/kablowego bezpośrednio do komputera, tak aby wyeliminować router.

Wykonanie ogólnych czynności rozwiązywania problemów w systemie Windows lub na komputerach Mac

Jeżeli problem FTP dotyczy tylko konkretnego komputera użytkownika lub dostępny jest tylko jeden komputer do testów, można wykonać niektóre z ogólnych czynności rozwiązywania problemów w systemie Windows lub na komputerach Mac. Jest to szczególnie przydatne w razie problemów z innymi funkcjami programu Dreamweaver poza FTP. Oto kilka ogólnych czynności, które można wypróbować:

 • Spróbuj uruchomić program Dreamweaver z innego konta systemu Windows lub Mac OS.
 • Wymuś ponowne utworzenie folderu konfiguracji użytkownika przez program Dreamweaver.
 • Odinstaluj program Dreamweaver i zainstaluj go ponownie w trybie awaryjnym.

Więcej ogólnych porad rozwiązywania problemów można znaleźć w następujących artykułach TechNotes:

Kontaktowanie z pomocą techniczną i udostępnianie informacji o połączeniu FTP

W razie stwierdzenia, że występujący problem dotyczy programu Dreamweaver, wyślij nam informacje o tym. Można wysłać zgłoszenie błędu za pomocą formularza żądania funkcji/zgłoszenia błędu. Jeżeli użytkownik kupił program Dreamweaver, można też skontaktować się z pomocą techniczną i upewnić się, czy pracownik pomocy może odtworzyć problem.

Firma Adobe będzie mogła najszybciej rozwiązać problem, jeżeli pracownicy będą mogli się połączyć z serwerem powodującym problemem. Najlepszym rozwiązaniem jest udostępnienie tymczasowego konta użytkownika lub hasła albo serwera testowego. Inżynierowie nie mogą debugować serwerów za zaporą.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online