Rozwiązywanie problemów z połączeniem SFTP z serwerem

Metody rozwiązywania problemów z połączeniem SFTP z serwerem w programie Dreamweaver.

Jeśli masz serwery SFTP skonfigurowane z użyciem starych protokołów lub występują inne błędy, podane tu obejścia pozwolą na rozwiązanie problemów z łączem SFTP.

Rozwiązywanie problemów powodowanych przez nieaktualne protokoły

Jeśli serwer został skonfigurowany z użyciem nieużywanych już protokołów OpenSSH, ponownie włącz starszy format obsługi RSA/SHA1 w pliku konfiguracyjnym programu Dreamweaver. To obejście umożliwi nawiązanie połączenia. Wykonaj następujące czynności:

Komunikat o błędzie wyświetlany w aplikacji w systemie macOS
Komunikat o błędzie w systemie macOS

 1. Zamknij aplikację Dreamweaver.

 2. Otwórz program Finder > menu Idź > polecenie Przejdź do folderu…

 3. W wyskakującym okienku Przejdź do folderu wpisz:

  /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/

 4. Odszukaj plik Adobe Dreamweaver 2021 Prefs i otwórz go w dowolnym edytorze tekstu.

 5. Odszukaj pozycję use sftp legacy algorithms from config file i ustaw ją na wartość TRUE.

 6. Zapisz i zamknij plik.

Komunikat o błędzie w systemie Windows
Komunikat o błędzie w systemie Windows

 1. Zamknij aplikację Dreamweaver.

 2. Na pasku wyszukiwania Windows wpisz „RegEdit”, aby uruchomić program Edytor rejestru.

 3. W lewym okienku programu Edytor rejestru przejdź do następującej gałęzi:

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Dreamweaver 2021\Site Preferences

 4. Odszukaj pozycję Use SFTP Legacy Algorithms From Config File i ustaw ją na wartość TRUE.

 5. Zamknij program Edytor rejestru.

Powyższe rozwiązanie jest tymczasowym obejściem, pozwalającym na pracę do chwili aktualizacji starszych wdrożeń lub skonfigurowania z użyciem zgodnych typów kluczy. Napisz do swoich dostawców usług hostingowych lub administratorów serwerów i poproś o aktualizację do obsługiwanych algorytmów zgodnych ze standardem OpenSSH w wersji 8.8.

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj następujące czynności, aby wprowadzić niezbędne zmiany w pliku konfiguracyjnym:

Program Dreamweaver włącza zalecany algorytm RSA/SHA1, zgodnie z sugestią organizacji OpenSSH. Firma Adobe nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez użytkownika w celu dostosowania ustawień w pliku konfiguracyjnym SFTP.

 1. Przejdź do poniższej lokalizacji, aby przejrzeć dziennik SFTPError.log, w którym znajdują się szczegółowe informacje o błędach:

  macOS: /Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application\ Support/Adobe/Dreamweaver 2021/<wersja językowa>/Configuration/SFTP/

  Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver 2021\<wersja językowa>\Configuration\SFTP\

 2. Jeśli błąd jest związany z niezgodnością algorytmów, dodaj algorytm obsługiwany przez serwer (podany w dzienniku błędów) do pliku konfiguracyjnego (w folderze SFTP, o którym mowa w kroku 1). Na przykład:

  Błąd

  Rozwiązanie

  Nie można negocjować z adresem <IP> port <nr portu>:

  nie znaleziono zgodnej metody wymiany kluczy.

  Oferowany format: diffie-hellman-group14-sha1,

  diffie-hellman-group1-sha1

  Dodaj dowolny z poniższych algorytmów do pliku konfiguracyjnego:

  KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1

  lub

  KexAlgorithms +diffie-hellman-group14-sha1

  Obsługa algorytmów hosta i klucza publicznego ssh-dss (DSA) nie jest już domyślnie dostępna. Jeśli obecnie używasz hosta lub kluczy DSA, włącz je ponownie, dodając następujące elementy do pliku konfiguracji SFTP.

  HostkeyAlgorithms +ssh-rsa,ssh-dss

  PubkeyAcceptedAlgorithms +ssh-rsa,ssh-dss

Rozwiązywanie problemów: komunikaty o błędach SFTP

Jeśli jest zgłaszany następujący błąd: „Nie udało się odczytać zawartości zasobu XML: IDD_SSH_KEY_CHANGE_DIALOG”, wykonaj następującą procedurę obejścia:

 1. Zamknij aplikację Dreamweaver.

 2. Przejdź do następującego położenia:

  • macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver xxxx/pl_PL/Configuration
  • Windows: C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver xxxx\pl_PL\Configuration

  W miejscu wskazanym przez znaki xxxx będzie znajdować się wersja programu Dreamweaver. Jeśli używasz programu Dreamweaver 2021 w systemie Windows, lokalizacja folderu to:

  C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 2021\pl_PL\Configuration

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ssh_hosts i zmień jego nazwę. Może to być na przykład ssh_hosts_old.

 4. Uruchom ponownie program Dreamweaver i połącz się z serwerem SFTP.

Szukasz podobnych artykułów dotyczących rozwiązywania problemów?

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto