Rozwiąż często występujące problemy z językiem JavaScript w programie Dreamweaver.

Zrozumienie błędów skryptu JavaScript

Firma Adobe wykorzystuje pliki JavaScript do implementacji większości funkcji programu Dreamweaver. Dzięki tak szerokiemu użyciu języka JavaScript program Dreamweaver można łatwo rozbudowywać. Programiści mogą zmieniać natywne funkcje programu Dreamweaver. Jednakże błędy generowane przez program Dreamweaver w przypadku wystąpienia problemu z wykonaniem czynności wynikają w większości z błędów języka JavaScript.

Błędy języka JavaScript występujące w czasie projektowania, takie jak „Wystąpił błąd JavaScript podczas wykonywania zdarzenia onLoad z pliku tempURL_afterSave.html”, zwykle uniemożliwiają implementację niektórych funkcji programu Dreamweaver.

Czasami wraz z tymi wewnętrznymi błędami języka JavaScript wyświetlane są komunikaty o błędzie translatora:

„Nie załadowano następujących translatorów ze względu na błędy: ASP.htm: nieprawidłowe informacje o konfiguracji. ASP.NET.htm: nieprawidłowe informacje o konfiguracji. ColdFusion.htm: nieprawidłowe informacje o konfiguracji. PHP_MySQL.htm: nieprawidłowe informacje o konfiguracji. JSP.htm: nieprawidłowe informacje o konfiguracji. XSLT.htm: nieprawidłowe informacje o konfiguracji.”

Uwaga:

Błędy języka JavaScript wyświetlane w programie Dreamweaver różnią się od błędów w czasie wykonywania języka JavaScript, które występują podczas przeglądania strony w przeglądarce internetowej. Te drugie wskazują na problem z osadzonym lub połączonym kodem JavaScript w kodzie strony HTML. Tego rodzaju błędy w czasie wykonywania wykraczają poza zakres tego artykułu. Aby rozwiązać problemy związane z ręcznie pisanym kodem JavaScript, zapoznaj się z plikami pomocy programu Dreamweaver lub zasobami innych firm dotyczącymi języka JavaScript.

Przyczyny błędów języka JavaScript

Częstymi przyczynami błędów języka JavaScript w programie Dreamweaver są konflikty rozszerzeń programu Dreamweaver, konflikty z kodem na stronie lub błędy instalacji programu Dreamweaver. Poniższe pytania umożliwiają identyfikację problemu:

 • Czy błąd występuje podczas używania konkretnej funkcji?
  Przykładowo, czy komunikat o błędzie jest wyświetlany przy każdej próbie utworzenia internetowego albumu ze zdjęciami? Taki błąd może wskazywać konflikt rozszerzeń lub błędy instalacji programu Dreamweaver.
 • Czy błąd występuje na konkretnej stronie, czy na wszystkich stronach?
  Jeśli błąd nie występuje na wszystkich stronach, może to oznaczać konflikt z kodem tej konkretnej strony.
 • Czy błąd występuje we wszystkich serwisach, czy tylko w jednym?
  Aby prawidłowo przetestować ten problem, przeprowadź test w innym serwisie, który wykorzystuje inne pliki. Jeśli błąd występuje tylko w określonym serwisie, oznacza to, że problem może dotyczyć konkretnych plików i kodu tego serwisu.
 • Czy problem występuje po ponownym uruchomieniu programu Dreamweaver?
  Jeśli problem nie powtarza się po ponownym uruchomieniu programu Dreamweaver, może to oznaczać, że plik JavaScript został na początku nieprawidłowo przesłany.
 • Czy w przypadku korzystania z zachowania serwera problem występuje z wszystkimi bazami danymi i tabelami?
  Jeśli tak nie jest, może to oznaczać problem z plikami połączenia z bazą danych lub tabelami w bazie danych.

Techniki rozwiązywania problemów

Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania użyj poniższych technik rozwiązywania problemów, aby rozwiązać wszelkie problemy z językiem JavaScript w programie Dreamweaver.

Instalowanie najnowszych aktualizacji programu Dreamweaver

Aktualizacje zawierają poprawki wielu znanych problemów z aplikacjami firmy Adobe. Pobierz aktualizacje ze strony z aktualizacjami programu Dreamweaver. Więcej informacji można znaleźć na stronie Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.

Sprawdzanie, czy obiekt z odwołaniem w kodzie JavaScript jest nazwany w tym kodzie

Na przykład, jeśli do obrazu przypisano zachowanie, wtedy obraz musi mieć określoną nazwę w tym kodzie. Podobnie jeśli zachowanie zawiera odwołanie do innego obrazu, również ten obraz musi mieć określoną nazwę. Wszystkie nazwy obiektów muszą być unikatowe i spełniać inne kryteria.

Usuwanie plików FileCache.dat z folderu konfiguracyjnego użytkownika programu Dreamweaver

 1. Znajdź folder konfiguracyjny użytkownika programu Dreamweaver:

  • Mac OS: [nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [wersja]/[język]/Configuration
  • Windows 7 lub Windows Vista: C:/Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [wersja]/[język]/Configuration
  • Windows XP: C:/Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Dreamweaver [wersja]/[język]/Configuration

  Uwaga:

  Foldery Application Data i AppData są domyślnie ukryte. Więcej informacji można znaleźć na stronach Pokazywanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń nazw plików (Windows) lub Pokazywanie ukrytych plików (Mac OS).

 2. Usuń te pliki:

  • Windows: WinFileCache-7A9586CB.dat
  • Mac OS: MacFileCache-BFE7CE2E.dat

  Ciąg znaków „FileCache-” może się różnić w zależności od systemu.

 3. Jeśli występują błędy języka JavaScript związane z plikiem „dwscripts” lub wyświetlany jest komunikat o błędzie „Nie załadowano translatorów”, usuń również ten plik:

  • Plik FileCache.dat

  Lokalizacja pliku FileCache.dat zależy od systemu operacyjnego i wersji programu Dreamweaver.

Tworzenie nowej strony

Na stronie może być kod lub zachowanie programu Dreamweaver powodujące konflikty. Utwórz stronę od podstaw z minimalną liczbą zachowań i innych elementów, aby sprawdzić, czy można odtworzyć błąd. Niestandardowy kod lub zmodyfikowany kod programu Dreamweaver może czasami powodować problemy.

Ponowne tworzenie pamięci podręcznej witryny w celu rozwiązania problemu

Procedura jest szczególnie przydatna w przypadku błędów języka JavaScript powiązanych z szablonami, elementami biblioteki i wysyłaniem plików. Można ją wykonać, tylko jeśli w serwisie włączono użycie pamięci podręcznej:

 1. W programie Dreamweaver otwórz panel Serwis, wybierając polecenia Okno > Pliki.
 2. W grupie paneli Pliki w górnym prawym rogu kliknij menu Opcje i wybierz polecenia Serwis > Odtwórz bufor serwisu.

Usuwanie pliku pamięci podręcznej serwisu o rozszerzeniu .dws w przypadku błędów dotyczących konkretnego serwisu

Jeśli błąd języka JavaScript występuje tylko w przypadku jednego serwisu, usuń plik pamięci podręcznej tego serwisu. Aby usunąć pamięć podręczną, wybierz polecenia Serwis > Zaawansowane > Odtwórz bufor serwisu.

Użytkownicy Mac OS: usuwanie znaków specjalnych ze ścieżek

Sprawdź, czy w nazwie dysku, ścieżce do folderu konfiguracyjnego programu Dreamweaver lub ścieżce do plików serwisu nie ma żadnych znaków specjalnych. Przykłady znaków specjalnych, które mogą powodować konflikty:

~ @ # $ % ^ & * ( ) + | / \ ' ;

Sprawdzanie zgodności rozszerzeń z posiadaną wersją programu Dreamweaver

Konflikty może powodować rozszerzenie zainstalowane w programie Dreamweaver. Przykładowo rozszerzenie mogło być zaprojektowane do współpracy ze starszą wersją programu Dreamweaver. Sprawdź w witrynie twórcy rozszerzenia, czy jest ono zgodne z posiadaną wersją programu Dreamweaver.

Kilka błędów języka JavaScript jest powiązanych z rozszerzeniami innych firm. Przeszukaj forum programu Dreamweaver, aby znaleźć rozwiązania. Do wyszukiwania użyj kilku słów kluczowych z komunikatu o błędzie języka JavaScript (na przykład w polu wyszukiwania wprowadź tekst nazwy pliku JS).

Wyłączanie rozszerzeń

Aby ręcznie przetestować w poszukiwaniu konfliktu rozszerzeń, wyłącz wszystkie rozszerzenia zainstalowane w programie Dreamweaver. Jeśli wyłączenie rozszerzeń pozwoli rozwiązać problemy, włącz rozszerzenia jedno po drugim, aby zidentyfikować to, które powoduje problemy. Po wykryciu rozszerzenia powodującego problemy powiadom o problemach twórcę rozszerzenia.

Program Dreamweaver CC (wersja 2015 i nowsza):

 1. Przejdź do strony Dodatki Adobe, aby wyświetlić dodatki.
 2. Kliknij przycisk Usuń po prawej stronie nazwy rozszerzenia, aby go wyłączyć.

Program Dreamweaver CC (wersja 2014 i starsza):

 1. Wybierz polecenia Polecenia > Zarządzaj rozszerzeniami.
 2. W programie Extension Manager z listy produktów wybierz wersję programu Dreamweaver.
 3. Na liście zainstalowanych rozszerzeń ustaw opcję Wł./Wył. dla wszystkich rozszerzeń programu Dreamweaver w pozycji Wył.

Odinstalowywanie rozszerzeń

Jeśli błąd języka JavaScript występuje po wyłączeniu wszystkich rozszerzeń, odinstaluj je z poziomu programu Extension Manager. Po wykryciu rozszerzenia powodującego problemy powiadom o problemach autora rozszerzenia.

 1. W programie Extension Manager zaznacz poszczególne rozszerzenia.
 2. Wybierz polecenia Plik > Usuń rozszerzenie.

Ponownie utwórz folder konfiguracyjny użytkownika programu Dreamweaver

Mac OS

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. Znajdź folder konfiguracyjny programu Dreamweaver: 
  • Folder konfiguracyjny jest ukryty w systemie Mac OS X w wersji 10.7 i nowszej. Aby go wyświetlić, otwórz aplikację Finder i naciśnij kombinację klawiszy Cmd+Shift+G. 
  • W oknie dialogowym wpisz /Library/Application Support i kliknij przycisk Przejdź
  • W oknie folderu Application Support przejdź do folderu /Adobe/Dreamweaver [wersja]/[język]/Configuration.

Uwaga:

W przypadku wcześniejszych wersji systemu Mac OS w aplikacji Finder przejdź do następującego folderu: /[użytkownik]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [CS4 lub CS5]/[język]/Configuration

3.  Zmień nazwę folderu na Configuration Old.

4.  Ponownie uruchom program Dreamweaver, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Windows 8, 7, Vista

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. Znajdź folder konfiguracyjny programu Dreamweaver: 
  • Folder konfiguracyjny jest ukryty w systemie Windows. Więcej informacji o wyświetlaniu ukrytych folderów można znaleźć na stronie Pokazywanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń nazw plików.
  • Znajdź folder konfiguracyjny w następującej lokalizacji: C:/Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [wersja]/[język]/Configuration
 3. Zmień nazwę folderu na Configuration Old.
 4. Ponownie uruchom program Dreamweaver, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Uruchamianie programu Dreamweaver w trybie uruchamiania selektywnego lub trybie awaryjnym.

Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym i uruchom program Dreamweaver, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje:

Jeśli problem zostanie rozwiązany po uruchomieniu w trybie awaryjnym, ponownie uruchom system w trybie normalnym. Jeśli problem nie wystąpi po uruchomieniu w trybie normalnym, prawdopodobnie problem został rozwiązany przez uruchomienie w trybie awaryjnym.

Dodatkowa pomoc

Jeśli błędy języka JavaScript występują po wykonaniu powyższych czynności, zapoznaj się z następującym dokumentem pomocy, aby uzyskać dodatkowe zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów. Ważną czynnością jest odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Dreamweaver z wyłączonym programem antywirusowym:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online