Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w wydaniu programu Dreamweaver z października 2018 r. (wersja 19.0).

Uwaga:

W wersji programu Dreamweaver 19.0.1 wprowadzono obsługę struktury Bootstrap 4.2.1 oraz poprawki usuwające problemy występujące we wcześniejszych wersjach programu. Ta aktualizacja jest zalecana dla wszystkich użytkowników. 

Więcej informacji: Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap. Informacje o błędach usuniętych w tej wersji: Usunięte błędy programu Dreamweaver

logo-mnemonic

W wersji programu Dreamweaver z 2018 r. (wersja 19.0) wprowadzono atrakcyjne nowe funkcje, przeznaczone dla grafików i programistów tworzących strony WWW. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.


Refaktoryzacja kodu JavaScript

Dzięki refaktoryzacji kodu JavaScript programiści stron WWW mogą teraz w inteligentny sposób zmieniać nazwy funkcji i zmiennych z uwzględnieniem ich zakresu. Anonimowy blok wyrażenia lub funkcji można przekonwertować na wyrażenie strzałkowe jednym kliknięciem. Można tworzyć funkcje Get/Set dla wybranego identyfikatora w kontekście klasy/konstruktora. Ponadto program umożliwia wyodrębnianie wyrażeń jako zmiennych w bieżącym zakresie oraz tworzenie bloku Try/Catch na podstawie zaznaczonego fragmentu kodu.

Refaktoryzację kodu można wykonywać w dokumentach HTML, PHP i JavaScript. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru kodu w programie Dreamweaver zostanie wyświetlone rozwijane menu, z którego można wybrać opcję Refaktoruj. W podmenu Refaktoruj są dostępne przydatne opcje zwiększające produktywność, takie jak Zmień nazwę, Wyodrębnij do zmiennej, Wyodrębnij do funkcji, Umieść w bloku Try Catch, Umieść w bloku warunkowym, Konwertuj na funkcję strzałkową oraz Utwórz operatory Getters/Setters

Więcej informacji: Pisanie i edytowanie kodu w programie Dreamweaver

Opcje refaktoryzacji kodu JavaScript
Opcje refaktoryzacji kodu JavaScript

Obsługa ECMAScript 6

ECMAScript 6 to szósta edycja standardu ECMA-262, w której wprowadzono znaczne zmiany i ulepszenia specyfikacji ECMAScript. ECMAScript to specyfikacja języka skryptów normalizowana przez międzynarodową organizację ECMA. 

Program Dreamweaver obsługuje teraz składnię ECMAScript 6. Programiści tworzący strony WWW mogą teraz korzystać z najnowszych aktualizacji środowiska JavaScript, obejmujących także funkcje ECMAScript 6. 

Obsługiwany jest również linting kodu ECMAScript, a moduł ESLint jest teraz stosowany jako domyślny linter JavaScript.

Więcej informacji: Linting kodu

Nowa integracja ze strukturą CEF

Graficy i programiści opracowujący strony WWW, którzy tworzą niestandardowe znaczniki HTML lub właściwości CSS, muszą dysponować najnowszymi narzędziami programistycznymi. Aby wyświetlić wyniki działania tych najnowszych funkcji w programie Dreamweaver, trzeba było w przeszłości używać funkcji Podgląd w czasie rzeczywistym zamiast widoku aktywnego. 

Program Dreamweaver jest zintegrowany z nową wersją struktury Chromium Embedded Framework (CEF), dzięki czemu widok aktywny renderuje teraz strony WWW z użyciem układów siatki CSS. W wyniku tej zmiany poprawiło się także wyświetlanie układu siatki CSS. 

Układ siatki CSS po zmianie integracji CEF
Układ siatki CSS po zmianie integracji CEF

Rozszerzenia zabezpieczeń

W programie Dreamweaver wprowadzono szereg ulepszonych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, które umożliwiają obsługę większości operatorów hostingu. 

OpenSSH i OpenSSL Program Dreamweaver jest teraz zintegrowany z nową platformą OpenSSH (wersja 7.6), co umożliwia bezproblemową obsługę połączeń SFTP z wieloma serwerami hostingu. Uaktualniono technologię OpenSSL z wersji 1.0.2 K do 1.0.2o.

LibCURL Program Dreamweaver jest teraz integrowany z nową wersją biblioteki Lib Curl (aktualizacja z wersji 7.38 do 7.60), zapewniając użytkownikom bezpieczne połączenia.

Wersję Node.js podniesiono do 6.14.0.

Wersję zlib podniesiono do 1.2.11.

Ekran początkowy

Podczas uruchamiania programu Dreamweaver jest teraz wyświetlany udoskonalony ekran Główny, który zawiera opcje umożliwiające:

  • otwieranie szerokiej gamy samouczków, pozwalających szybko zdobyć umiejętności i poznać koncepcje, obieg pracy, wskazówki i porady;
  • tworzenie nowego dokumentu lub otwieranie istniejącego.

Zawartość ekranu głównego jest dostosowana do poziomu Twojej znajomości programu Dreamweaver oraz planu subskrypcyjnego Creative Cloud.

Więcej informacji: Przestrzeń robocza programu Dreamweaver.

Ekran uruchamiania programu Dreamweaver
Ekran uruchamiania programu Dreamweaver

Inne zmiany

Znajdź i zastąp

W tej wersji przywrócono wcześniejsze funkcje zapisywania i wczytywania zapytań w oknie dialogowym Znajdź i zastąp. Więcej informacji: Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów.

Udoskonalony podgląd w czasie rzeczywistym

Funkcja podglądu w czasie rzeczywistym udostępnia teraz możliwość przełączenia na podgląd dokumentów w przeglądarce. Więcej informacji: Podgląd stron.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online