Podręcznik użytkownika Anuluj

Przestrzeń robocza programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Informacje o przestrzeni roboczej w programie Dreamweaver, poszczególnych widokach i przestrzeniach dostępnych do wykorzystania oraz różnych panelach i paskach narzędziowych.

Wprowadzenie do programu Dreamweaver

Gdy po raz pierwszy po zainstalowaniu uruchamia się program Dreamweaver, zostaje wyświetlone menu Szybki start z prośbą o odpowiedź na trzy pytania, które pomogą w spersonalizowaniu przestrzeni roboczej programu stosownie do potrzeb użytkownika.

W zależności od udzielonych odpowiedzi, program Dreamweaver otwiera przestrzeń roboczą Programista (minimalistyczny układ skupiony na kodzie) lub przestrzeń roboczą Standardowa (układ podzielony, z narzędziami graficznymi i podglądem podczas kodowania).

Po wybraniu przestrzeni roboczej należy wybrać najdogodniejszy dla siebie motyw kolorystyczny. Następnie można rozpocząć pracę.

Uwaga:

Preferencje przestrzeni roboczej można w dowolnej chwili zmienić w oknie dialogowym Edycja > Preferencje.

Udoskonalony ekran główny

Ekran główny w programie Dreamweaver zapewnia łatwy dostęp do niedawno używanych plików, kategorii plików i szablonów startowych.

Zależnie od stanu subskrypcji mogą być na nim wyświetlane materiały dostosowane do wymagań użytkownika.

Program Dreamweaver wyświetla ekran główny przy uruchamianiu, a także w sytuacji, gdy nie są otwarte żadne dokumenty.

Przestrzeń robocza Start w programie Dreamweaver
Przestrzeń robocza Start w programie Dreamweaver

Opcje dostępne na ekranie startowym programu Dreamweaver

Nauka

Kliknij kartę Nauka, aby uzyskać bezpośredni dostęp do samouczków programu Dreamweaver.

Szybki start

Umożliwia utworzenie dokumentów w programie Dreamweaver przez kliknięcie dowolnego z wyświetlonych typów plików.

Szablony początkowe

Umożliwia otwarcie jednego z szablonów początkowych dołączonych do programu Dreamweaver.

Strona główna

Kliknij opcję Strona główna, aby wrócić do ekranu początkowego.

Na ekranie startowym są wyświetlane niedawno używane pliki. Jeśli nie ma takich plików, to karta ta będzie pusta.

Dostępna jest także funkcja wyszukiwania, uruchamiana przez kliknięcie ikony szukaj w prawym górnym rogu ekranu powitalnego. Jeśli wpiszesz termin do wyszukania, aplikacja wyświetli niedawne pliki, zasoby Creative Cloud, odsyłacze do artykułów pomocy oraz obrazy Stock pasujące do tego terminu.

Uwaga:

Ekran Start jest domyślnie włączony i otwierany.

Jeśli nie potrzebujesz tego ekranu, wyłącz opcję Pokaż ekran startowy w oknie dialogowym Preferencje > Ogólne.

Możesz kliknąć opcję Utwórz nowy, aby rozpocząć tworzenie nowych plików programu Dreamweaver. Jeśli w systemie są już pliki, kliknij opcję Otwórz. Więcej informacji: Tworzenie i otwieranie plików.

Omówienie przestrzeni roboczej

Przestrzeń robocza programu Dreamweaver umożliwia wyświetlanie właściwości dokumentów i obiektów. W przestrzeni roboczej znajduje się także wiele najczęściej używanych opcji. Są one umieszczone na paskach narzędziowych, co umożliwia szybkie stosowanie zmian w dokumentach.

Przestrzeń robocza programu Dreamweaver (CC)
Przestrzeń robocza programu Dreamweaver

A. Pasek aplikacji B. Pasek narzędziowy Dokument C. Okno Dokument D. Przełącznik przestrzeni roboczej E. Panele F. Widok Kod G. Pasek stanu H. Selektor znaczników I. Widok aktywny J. Pasek narzędzi 

Omówienie elementów przestrzeni roboczej

Przestrzeń robocza składa się z następujących elementów:

Pasek aplikacji

Znajduje się w górnej części okna aplikacji i zawiera przełącznik przestrzeni roboczej, menu (tylko w systemie Windows) i inne elementy sterujące aplikacji.

Pasek narzędziowy Dokument

Zawiera przycisk opcji różnych widoków okna Dokument (np. widoku Projekt, widoku aktywnego oraz widoku Kod).

Pasek narzędziowy Standardowy

Aby wyświetlić standardowy pasek narzędziowy, wybierz polecenie Okno > Paski narzędziowe > Standardowy. Standardowy pasek narzędziowy zawiera przyciski typowych operacji z menu Plik oraz Edycja: Nowy, Otwórz, Zapisz, Zapisz wszystko, Drukuj kod, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Cofnij oraz Ponów.

Ten pasek narzędziowy

znajduje się po lewej stronie okna aplikacji i zawiera przyciski związane z widokiem.

Okno Dokument

Wyświetla bieżący dokument, w trakcie jego tworzenia i edycji.

Inspektor właściwości

Umożliwia wyświetlanie i zmianę różnych właściwości zaznaczonego obiektu lub tekstu. Każdy obiekt ma inne właściwości.

Selektor znaczników

Umieszczony na pasku stanu, w dolnej części okna Dokument. Pokazuje hierarchię znaczników otaczających bieżące zaznaczenie. Kliknij dowolny znacznik w hierarchii, aby wybrać znacznik i całą jego zawartość.

Panele

Pomagają śledzić wykonywane czynności i modyfikować ich wyniki. Typowe przykłady to panel Wstaw, panel Projektant CSS i panel Pliki. Aby rozwinąć panel, kliknij dwukrotnie jego zakładkę.

Panel Extract

Umożliwia przesyłanie i wyświetlanie plików PSD w chmurze Creative Cloud. Za pomocą panelu Extract można wydzielać style CSS, tekst, obrazy, czcionki, kolory, gradienty i pomiary z kompozycji PSD, aby wykorzystać je w dokumencie.

Panel Wstaw

Zawiera przyciski do wstawiania w dokumencie różnego rodzaju obiektów, np. obrazów, tabel oraz elementów multimedialnych. Każdemu obiektowi odpowiada pewien fragment kodu HTML, określającego różne atrybuty obiektu. W panelu Wstaw jest dostępny na przykład przycisk Tabela, którego kliknięcie powoduje wstawienie tabeli. Jeśli wolisz, zamiast z panelu Wstaw możesz wstawiać obiekty za pomocą menu Wstaw.

Panel Pliki

Umożliwia zarządzanie plikami i folderami, bez względu na to, czy są częścią serwisu programu Dreamweaver, czy znajdują się na serwerze zdalnym. Ponadto panel Pliki zapewnia dostęp do wszystkich plików na dysku lokalnym. Więcej informacji: Zarządzanie plikami i folderami.

Panel Urywki

Umożliwia zapisanie i ponowne wykorzystanie urywków kodu na wielu stronach WWW, w wielu serwisach i w wielu instalacjach programu Dreamweaver (po zsynchronizowaniu ich ustawień). Więcej informacji: Wielokrotne używanie urywków kodu.

Panel Projektant CSS

Jest to Inspektor właściwości CSS, który umożliwia opracowywanie stylów CSS, plików i właściwości oraz zapytań o media metodą graficzną.

Uwaga:

Program Dreamweaver zawiera też wiele innych paneli, inspektorów i okien. Panele, inspektory i okna otwiera się za pomocą menu Okno.

Omówienie okna Dokument

Okno Dokument wyświetla bieżący dokument. Aby przełączyć widok dokumentu, skorzystaj z opcji na pasku narzędziowym Dokument.

Widok można również zmienić za pomocą opcji w menu Widok.

Widok aktywny

Przedstawia realistyczną symulację wyglądu strony i umożliwia interakcję z elementami dokumentu w taki sam sposób, jak w przeglądarce internetowej. Bezpośrednio w widoku aktywnym można edytować elementy HTML i od razu zobaczyć efekty wprowadzonych zmian. Więcej informacji na temat edytowania w widoku aktywnym zawiera artykuł Edytowanie elementów HTML w widoku aktywnym.

Widok Projekt

Środowisko projektowania służące do tworzenia wizualnego układu strony, edycji, a także do szybkiego opracowywania aplikacji. W tym widoku program Dreamweaver przedstawia wizualnie dokument z możliwością nieograniczonej edycji. Wygląd dokumentu jest zbliżony do tego, co będzie widoczne podczas przeglądania strony w przeglądarce.

Widok Kod

Środowisko ręcznego programowania, które umożliwia wpisywanie i edycję kodu HTML, JavaScript oraz wszelkich innych rodzajów kodu.

Kod — Kod

Wariant widoku Kod, w którym istnieje możliwość jednoczesnego przeglądania wielu różnych fragmentów dokumentu.

Kod — Aktywny

Wyświetla zarówno widok Kod, jak i widok aktywny tego samego dokumentu w jednym oknie.

Kod — Projekt

Wyświetla zarówno widok Kod, jak i widok Projekt tego samego dokumentu w jednym oknie.

Aktywny kod

Wyświetla kod wykonywany przez przeglądarkę podczas prezentacji strony; w odpowiedzi na czynności użytkownika w widoku aktywnym kod ten podlega dynamicznym zmianom.

Gdy okno Dokument jest zmaksymalizowane (ustawienie domyślne), w górnej części tego okna znajdują się zakładki z nazwami plików wszystkich otwartych dokumentów. Jeśli w pliku wprowadzono zmiany i nie zapisano ich, program Dreamweaver wyświetla obok nazwy tego pliku gwiazdkę.

Pod zakładką dokumentu (lub pod jego paskiem tytułowym, jeśli dokumenty są przeglądane w osobnych oknach) program Dreamweaver wyświetla również pasek narzędziowy Pliki powiązane. Dokumenty powiązane są to dokumenty skojarzone z bieżącym plikiem, np. pliki CSS lub pliki JavaScript. Aby otworzyć jeden z plików powiązanych w oknie Dokument, należy kliknąć jego nazwę na pasku narzędziowym Pliki powiązane.

Przełączanie pomiędzy widokami

Pasek narzędziowy Dokument umożliwia szybkie przełączanie widoków. Więcej informacji: Omówienie paska narzędziowego Dokument.

Widok można również zmienić za pomocą następujących opcji w menu Widok:

 • Tylko widok Kod: wybierz opcję Kod.
 • Widok podzielony: wybierz opcję Podzielony oraz dowolne z opcji podziału.
 • Tryb wyświetlania: przełączanie między widokiem aktywnym a widokiem Projekt.
 • Przełącz widoki: umożliwia przełączanie z jednego widoku na inny.
Przełączanie widoków za pomocą opcji w menu Widok
Przełączanie widoków za pomocą opcji w menu Widok

Wyświetlanie okien dokumentów kaskadowo lub sąsiadująco albo zmiana ich ułożenia

Jeśli otwartych jest kilka dokumentów, można ułożyć je kaskadowo lub sąsiadująco.

Aby ułożyć okna dokumentów kaskadowo, wybierz polecenie Okno > Ułóż > Kaskada.

Aby ułożyć okna dokumentów sąsiadująco: 

 • (Windows) Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Sąsiadująco w poziomie lub Okno > Ułóż > Sąsiadująco w pionie.
 • (Macintosh) Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Sąsiadująco.

Otwarcie więcej niż jednego pliku powoduje wstawienie zakładek do okna Dokument. Aby zmienić kolejność okien dokumentów, przeciągnij zakładkę okna w nowe miejsce w ramach grupy.

Zmiana rozmiaru okna dokumentu

Na pasku stanu są wyświetlane bieżące wymiary okna Dokument (w pikselach). Aby zaprojektować stronę, która najlepiej wygląda w określonej wielkości, możesz dopasować okno Dokument do jednego z wcześniej określonych rozmiarów, zmienić określone rozmiary lub utworzyć nowy rozmiar.

Zmiana rozmiaru wyświetlania strony w widoku projektu lub widoku aktywnym powoduje tylko zmianę wymiarów widoku. Rozmiar dokumentu nie ulegnie zmianie.

Oprócz rozmiarów ustalonych i niestandardowych program Dreamweaver umożliwia także wybranie wymiarów określonych w zapytaniu o media. Gdy wybrany zostanie rozmiar odpowiadający zapytaniu o media, program Dreamweaver wyświetli stronę na podstawie tego zapytania. Można również zmienić orientację strony, aby wyświetlić jej podgląd na urządzeniach przenośnych, na których układ strony zmienia się w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik trzyma urządzenie.

Aby zmienić rozmiar okna Dokument, wybierz jeden z rozmiarów z listy w wyskakującym menu Rozmiar okna w dolnej części tego okna.

Opcje zmiany rozmiaru okna dokumentu
Opcje zmiany rozmiaru okna dokumentu

Pokazany rozmiar okna odzwierciedla wewnętrzne wymiary okna przeglądarki bez krawędzi; rozmiar monitora lub urządzenia przenośnego jest wskazany po prawej stronie.

Uwaga:

Jeśli tak precyzyjna zmiana rozmiaru okna nie jest potrzebna, można skorzystać ze standardowej systemowej metody zmiany rozmiaru, np. przez przeciąganie prawego dolnego narożnika okna.

Uwaga:

(Tylko system Windows) Dokumenty wyświetlane w oknie Dokument są domyślnie maksymalizowane, a przy takim ustawieniu nie można zmieniać ich wymiarów. Aby wyłączyć ustawienie maksymalizacji dokumentu, kliknij odpowiedni przycisk w prawym górnym rogu okna dokumentu.

Zmiana wartości w wyskakującym menu Rozmiar okna

 1. Z wyskakującego menu Rozmiar okna wybierz polecenie Edytuj rozmiary.

 2. Kliknij dowolną szerokość lub wysokość na liście Rozmiary okien i wpisz nową wartość. Aby dopasować tylko określoną wysokość okna Dokument (pozostawiając wysokość bez zmiany), zaznacz wartość wysokości i usuń ją.

 3. Kliknij pole tekstowe Opis, aby wpisać tekst opisujący określony rozmiar.

Dodawanie nowego rozmiaru do wyskakującego menu Rozmiar okna

 1. Z wyskakującego menu Rozmiar okna wybierz polecenie Edytuj rozmiary.

  Dodawanie innych rozmiarów do wyskakującego menu Rozmiar okna
  Dodawanie innych rozmiarów do wyskakującego menu Rozmiar okna

 2. Kliknij puste miejsce pod ostatnią wartością w kolumnie Szerokość.

 3. Wprowadź wartości w polach Szerokość i Wysokość.

  Aby ustawić tylko szerokość lub wysokość, należy po prostu pozostawić jedno pole puste.

 4. Kliknij pole tekstowe Opis, aby wpisać tekst opisujący dodawany rozmiar.

  Na przykład obok pozycji odpowiadającej monitorowi 800 x 600 pikseli można wpisać SVGA lub Średni PC, natomiast opis „17-calowy — Mac” obok monitora 832 x 624 pikseli. Większość monitorów może być dopasowana do różnych rozdzielczości.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie zamknij okno dialogowe.

  Nowy rozmiar okna będzie teraz dostępny w wyskakującym menu Rozmiar okna.

Omówienie paska narzędziowego Dokument

Pasek narzędziowy Dokument zawiera przyciski, które umożliwiają szybkie przełączanie się między różnymi widokami dokumentu. Ten pasek narzędziowy zawiera także często używane polecenia i opcje służące do wyświetlania dokumentu oraz przesyłania go między serwisami lokalnym i zdalnym.

Pasek narzędziowy Dokument (CC)
Pasek narzędziowy Dokument

Na pasku narzędziowym Dokument są wyświetlane następujące opcje:

Widok Kod

Wyświetla tylko widok Kod w oknie Dokument.

Widok podzielony

Dzieli okno Dokument na dwa widoki: Kod i Aktywny/Projekt. Opcja widoku Projekt nie jest dostępna w przypadku dokumentów z układem elastycznej siatki.

Widok aktywny

Jest to interaktywny podgląd, który zapewnia precyzyjny rendering projektów HTML5 i jest aktualizowany w czasie rzeczywistym, wyświetlając zmiany natychmiast po ich wprowadzeniu. W widoku aktywnym można ponadto edytować elementy HTML. Obok opcji widoku aktywnego znajduje się rozwijana lista, która umożliwia przechodzenie między widokiem aktywnym a widokiem Projekt. W dokumentach z układem elastycznej siatki ta lista nie jest dostępna.

Widok Projekt

Przedstawia taką reprezentację dokumentu, jaka będzie widoczna dla użytkownika przeglądarki internetowej.

Omówienie paska narzędziowego Standardowy

Pasek narzędziowy Standardowy

Aby wyświetlić standardowy pasek narzędziowy, wybierz polecenie Okno > Paski narzędziowe > Standardowy. Standardowy pasek narzędziowy zawiera przyciski typowych operacji z menu Plik oraz Edycja: Nowy, Otwórz, Zapisz, Zapisz wszystko, Drukuj kod, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Cofnij oraz Ponów.

Omówienie paska narzędziowego Nawigacja w przeglądarce

Pasek narzędziowy Nawigacja w przeglądarce włącza się w widoku aktywnym (lecz tylko wtedy, gdy uaktywniono jego wyświetlanie za pomocą menu Okno->Paski narzędzi->Standardowy). Jest na nim widoczny adres strony wyświetlanej w oknie Dokument. Widok aktywny zachowuje się jak typowa przeglądarka internetowa. Nawet jeśli przejdzie się do stron spoza lokalnego serwisu (np. na stronę http://www.adobe.com), program Dreamweaver wyświetli je w oknie Dokument.

Pasek narzędziowy Nawigacja w przeglądarce (CC)
Pasek narzędziowy Nawigacja w przeglądarce

A. Elementy sterujące przeglądarki B. Pole Adres 

Łącza w widoku aktywnym są domyślnie nieaktywne. Dzięki temu można zaznaczyć lub kliknąć tekst łącza w oknie Dokument — kliknięcie nie spowoduje przejścia do kolejnej strony. Aby przetestować łącza w widoku aktywnym, można włączyć jednorazowe lub stałe klikanie, wybierając odpowiednio polecenie Widok > Opcje widoku aktywnego > Śledź łącza (Ctrl + kliknięcie łącza) albo Stale śledź łącza.

Omówienie paska narzędziowego

Ten pasek narzędziowy jest wyświetlany pionowo w lewej części okna Dokument i jest widoczny we wszystkich widokach (Kod, Aktywny oraz Projekt). Przyciski dostępne na pasku zależą od widoku i są wyświetlane tylko wtedy, gdy można ich użyć w aktualnie wybranym widoku. Na przykład podczas pracy w widoku aktywnym nie będą widoczne opcje specyficzne dla widoku Kod, takie jak Formatuj kod źródłowy.

Dostosowywanie paska narzędzi

Pasek narzędziowy można dostosować do własnych potrzeb, dodając opcje menu lub usuwając niepotrzebne opcje z paska.

Aby dostosować pasek narzędziowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę  na pasku narzędziowym, aby otworzyć okno dialogowe Dostosuj pasek narzędziowy.

  Dostosowywanie pasków narzędziowych
  Dostosowywanie pasków narzędziowych

 2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie z opcji menu, aby wybrać opcje dostępne na pasku. Kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać zmodyfikowany pasek.

Aby przywrócić domyślne przyciski paska narzędziowego, kliknij przycisk Przywróć domyślne w oknie dialogowym Dostosuj pasek narzędziowy.

Omówienie paska stanu

Pasek stanu w dolnej części okna Dokument zapewnia dodatkowe informacje o tworzonym dokumencie.

Pasek stanu (CC)
Pasek stanu

A. Selektor znaczników B. Panel Wyjście C. Kolorowanie kodu D. Przełącznik trybu wstawiania (INS) oraz zastępowania (OVR) E. Numer wiersza i kolumny 

Selektor znaczników

Pokazuje hierarchię znaczników otaczających bieżące zaznaczenie. Kliknij dowolny znacznik w hierarchii, aby wybrać znacznik i całą jego zawartość. Kliknij znacznik <body>, aby zaznaczyć cały dokument. Aby ustawić atrybuty class lub ID znacznika występującego w selektorze znaczników, kliknij znacznik prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh), a następnie wybierz klasę lub identyfikator z menu kontekstowego.

Panel Wyjście

Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić panel Wyjście, który prezentuje błędy kodowania wykryte w dokumencie.

Kolorowanie kodu

(Dostępne tylko w widoku Kod).

Wybierz język kodu z tego menu, aby zmienić ustawienia kolorowania zgodnie z wybranym językiem programowania.

Przełącznik trybu wstawiania (INS) oraz zastępowania (OVR)

(Dostępne tylko w widoku Kod).

Umożliwia przełączanie między trybem wstawiania lub zastępowania podczas pracy w widoku Kod.

Numer wiersza i kolumny

(Dostępne tylko w widoku Kod).

Wyświetla numer wiersza lub numer kolumny w miejscu położenia kursora.

Omówienie Inspektora właściwości

Inspektor właściwości (Okno > Właściwości) umożliwia przeglądanie i edytowanie najczęściej używanych właściwości aktualnie zaznaczonego elementu strony, takiego jak tekst lub wstawiony obiekt.

Zawartość Inspektora właściwości zależy od zaznaczonego elementu. Na przykład jeśli zaznaczy się obraz na stronie, to Inspektor właściwości będzie wyświetlać właściwości zaznaczonego obrazu (np. jego ścieżkę, szerokość i wysokość, dane krawędzi wokół obrazu itp.).

Inspektor właściwości (CC)
Inspektor właściwości

Inspektor właściwości jest wyświetlany domyślnie przy lewej krawędzi przestrzeni roboczej, ale można go oddokować i w ten sposób zmienić w panel ruchomy.

Uwaga:

Inspektor znaczników pozwala wyświetlać i edytować atrybuty związane z poszczególnymi znacznikami.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą konkretnego Inspektora właściwości, kliknij przycisk pomocy w prawym górnym rogu tego Inspektora lub wybierz polecenie Pomoc z menu Opcje w Inspektorze właściwości. 

Wyświetlanie i modyfikowanie właściwości elementu strony

 1. Zaznacz element strony w oknie Dokument.

  Konieczne może być rozwinięcie Inspektora właściwości, aby wyświetlić wszystkie właściwości wybranego elementu.

 2. Zmień dowolne właściwości w Inspektorze właściwości.

  Uwaga:

  Aby uzyskać informacje na temat konkretnych właściwości, zaznacz element w oknie Dokument i kliknij ikonę pomocy w prawym górnym rogu Inspektora właściwości.

 3. Jeśli zmiany nie zostały od razu zastosowane w oknie Dokument, zastosuj zmiany w jeden z następujących sposobów:

  • Kliknij poza polami tekstowymi edycji właściwości.
  • Naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh).
  • Naciśnij klawisz Tab, aby przełączyć na inną wartość.

Menu kontekstowe zapewniają wygodny dostęp do najczęściej używanych poleceń i właściwości powiązanych z obiektem lub oknem, z którymi pracujesz. Menu kontekstowe zawiera tylko te polecenia, które mają zastosowanie do bieżącego zaznaczenia.

Aby otworzyć menu kontekstowe, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl (Mac) sekcję kodu w widoku Kod albo obiekt w widoku aktywnym lub widoku Projekt.

Zmiana położenia paneli w programie Dreamweaver

Położenie i wygląd wszystkich paneli w programie Dreamweaver można dostosować do własnych potrzeb.

Dokowanie i oddokowywanie paneli

 • Aby zadokować panel, należy przeciągnąć jego zakładkę do pozycji dokowania nad, pod lub między innymi panelami.
 • Aby zadokować grupę paneli, należy przeciągnąć ich paski tytułu (jednolity pusty pasek powyżej zakładki) do pozycji dokowania.
 • Aby usunąć panel lub grupę paneli, przeciągnij go poza stację dokowania przy użyciu zakładki lub paska tytułu. Można także przeciągnąć go do innej stacji dokowania lub umożliwić mu swobodne przemieszczanie się.

Przesuwanie paneli

W trakcie przesuwania paneli będą widoczne podświetlone na niebiesko strefy upuszczania. Są to obszary, do których można przesunąć panel. Można na przykład przesunąć panel do góry lub w dół w stacji dokowania, przeciągając go do wąskiej niebieskiej strefy powyżej lub poniżej panelu. Jeśli przesuniesz go do obszaru, który nie jest strefą upuszczania, panel będzie się swobodnie przemieszczał w przestrzeni roboczej.

 • Aby przesunąć panel, przeciągnij jego zakładkę.
 • Aby przesunąć grupę paneli, przeciągnij pasek tytułu.
Uwaga:

Naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przesuwania panelu, aby zapobiec jego dokowaniu. Naciśnij klawisz Esc w trakcie przesuwania panelu, aby anulować operację.

Dodawanie i usuwanie paneli

Jeśli usuniesz wszystkie panele ze stacji dokowania, stacja zniknie. Dok można utworzyć poprzez przesunięcie paneli do prawej krawędzi przestrzeni roboczej tak, aby pojawił się obszar upuszczenia.

 • Aby usunąć panel, kliknij jego zakładkę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac) i wybierz opcję Zamknij lub usuń zaznaczenie w menu Okno.
 • Aby dodać panel, zaznacz go w menu Okno i zadokuj w dowolnie wybranym miejscu.

Obsługa grup paneli

 • Aby przesunąć panel do grupy, przeciągnij jego zakładkę do podświetlonej strefy upuszczania w grupie.
 • Aby zmienić ułożenie paneli w grupie, przeciągnij zakładki poszczególnych paneli na inne miejsce.
 • Aby usunąć panel z grupy, umożliwiając jego swobodne przemieszczanie, przeciągnij jego zakładkę poza grupę.
 • Aby przesunąć grupę, przeciągnij pasek tytułowy (obszar nad zakładkami).

Układanie ruchomych paneli

Jeśli panel zostanie przeciągnięty ze stacji dokowania do miejsca innego niż strefa upuszczania, zmieni się w panel ruchomy. Taki panel można umieścić w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Ruchome panele oraz grupy paneli można układać w stos — tak, aby przy przeciąganiu paska tytułu najwyżej położonego elementu przemieszczały się jak pojedynczy obiekt.

 • Aby ułożyć ruchome panele w stos, przeciągnij ich zakładki do strefy upuszczania znajdującej się na dole innego panelu.
 • Aby zmienić kolejność układania, przeciągnij zakładkę panelu w górę lub w dół.
 • Aby wyjąć panel lub grupę paneli ze stosu, tak by mogły się przemieszczać swobodnie, przeciągnij ich zakładkę lub pasek tytułu poza stos.

Zmiana rozmiarów paneli

 • Kliknij dwukrotnie zakładkę, aby zminimalizować lub zmaksymalizować panel, grupę paneli lub stos paneli. Można także dwukrotnie kliknąć obszar zakładek (wolna przestrzeń obok zakładek).
 • Aby zmienić rozmiary panelu, przeciągnij dowolną jego część. 

Zwijanie i rozwijanie ikon paneli

Panele można zwinąć do postaci ikon, aby uporządkować przestrzeń roboczą. W niektórych przypadkach, panele są zwinięte do postaci ikon w domyślnych ustawieniach przestrzeni roboczej.

 • Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie ikony paneli w kolumnie, kliknij podwójną strzałkę u góry stosu.
 • Kliknij ikonę panelu, aby ją rozwinąć.
 • Aby zmienić rozmiar ikon paneli tak, aby widoczne były wyłącznie ikony (a nie ich etykiety), dostosuj szerokość doku tak, aby zniknął tekst. Aby ponownie wyświetlić tekst ikony, zwiększ szerokość doku.
 • Aby zwinąć rozwinięty panel z powrotem do postaci ikony, kliknij jego zakładkę, jego ikonę lub podwójną strzałkę na pasku tytułu panelu.

Tworzenie własnych przestrzeni roboczych

Przestrzeń roboczą można dostosować, dodając lub usuwając panele stosownie do własnych potrzeb. Wprowadzone zmiany przestrzeni roboczej można zapisać do późniejszego wykorzystania. Zapisana przestrzeń będzie dostępna do wyboru za pomocą przełącznika przestrzeni roboczych na pasku narzędziowym Dokument.

Dzięki zapisaniu bieżącego rozmiaru i położenia paneli jako nazwanej przestrzeni roboczej możliwe jest przywrócenie układu tej przestrzeni roboczej, nawet jeśli przesunie się lub zamknie panel.

Aby zapisać własną przestrzeń roboczą:

 1. Wybierz polecenie Okno > Układ przestrzeni roboczych > Nowa przestrzeń robocza.
 2. Wpisz nazwę przestrzeni roboczej.

Przestrzeń robocza zostanie zapisana i będzie widoczna w przełączniku przestrzeni roboczych na pasku narzędziowym Dokument.

Aby usunąć własną przestrzeń roboczą:

Z przełącznika na pasku aplikacji wybierz polecenie Zarządzaj przestrzeniami roboczymi, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzaj przestrzeniami roboczymi. Zaznacz odpowiednią przestrzeń roboczą, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Wyświetlanie lub przełączanie przestrzeni roboczych

Wybierz przestrzeń roboczą za pomocą przełącznika na pasku narzędziowym Dokument.

Dostosowywanie programu Dreamweaver na komputerach używanych przez wielu użytkowników

Program Dreamweaver można dostosowywać do własnych potrzeb także w systemie operacyjnym, z którego korzysta wielu użytkowników, np. w Windows XP lub Mac OS X.

Program chroni dostosowaną konfigurację przed zastąpieniem jej ustawień przez innego użytkownika, który inaczej skonfiguruje program. Aby było to możliwe, podczas pierwszego uruchomienia programu Dreamweaver w systemie operacyjnym obsługującym wielu użytkowników tworzone są kopie plików konfiguracyjnych. Pliki konfiguracyjne każdego użytkownika są umieszczane w folderze odpowiadającym temu użytkownikowi.

Jeśli program Dreamweaver zostanie ponownie zainstalowany lub uaktualniony, automatycznie utworzy kopie zapasowe istniejących plików konfiguracyjnych, co umożliwia dostęp do zmian naniesionych w tych plikach.

Wyświetlanie dokumentów z zakładkami (tylko Mac)

Program Dreamweaver może wyświetlać wiele dokumentów w pojedynczym oknie Dokument, korzystając z zakładek służących do rozpoznawania dokumentów. Może też wyświetlać je jako część ruchomej przestrzeni roboczej, w której każdy dokument wyświetlany jest w jego własnym oknie.

Otwieranie dokumentu z zakładkami w oddzielnym oknie

Kliknij zakładkę z wciśniętym klawiszem Control i wybierz z menu kontekstowego polecenie Przejdź do nowego okna.

Zmiana domyślnego ustawienia dokumentu z zakładkami

 1. Wybierz polecenie Dreamweaver > Preferencje i otwórz kategorię Ogólne.
 2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Otwórz dokumenty w zakładkach i kliknij przycisk OK.

Program Dreamweaver nie zmienia sposobu wyświetlania dokumentów otwartych w przypadku zmiany preferencji. Dokumenty otwarte po wybraniu nowej preferencji zostaną wyświetlone zgodnie z wybranymi opcjami.

Ekran powitalny pojawia się po uruchomieniu programu Dreamweaver i w czasie, gdy nie ma żadnych otwartych dokumentów. Ekran powitalny może być ukrywany, a potem znowu wyświetlany. Jeśli ekran powitalny jest ukryty i nie ma żadnych otwartych dokumentów, to okno Dokument jest puste.

Często używane panele programu Dreamweaver

Podczas pracy w programie Dreamweaver korzysta się z wielu paneli. Tutaj opisano najczęściej używane z nich.

Omówienie panelu Wstaw

Panel Wstaw (Okno > Wstaw) zawiera przyciski do tworzenia i wstawiania obiektów, takich jak tabele, obrazy i łącza. Przyciski są zgrupowane w kilku kategoriach, które można przełączać za pomocą rozwijanej listy na górze.

Panel Wstaw
Panel Wstaw

Niektóre kategorie zawierają przyciski z wyskakującymi menu. Zaznaczenie opcji w wyskakującym menu powoduje, że staje się ona domyślną operacją danego przycisku. Na przykład jeśli z wyskakującego menu przycisku Znak zostanie wybrana opcja Łamanie wiersza, to po następnym kliknięciu przycisku Znak program Dreamweaver wstawi znak podziału wiersza. Po wybraniu nowej opcji z wyskakującego menu domyślna operacja przycisku jest zmieniana.

Panel Wstaw zawiera następujące kategorie:

HTML

Umożliwia tworzenie i wstawianie najczęściej używanych elementów HTML, np. znaczników DIV i obiektów takich jak obrazy i tabele.

Formularz

Zawiera przyciski do tworzenia formularzy i wstawiania elementów formularza, takich jak wyszukiwanie, miesiąc, hasło.

Szablony

Dokument można zapisać jako szablon, oznaczając poszczególne regiony jako edytowalne, opcjonalne, powtarzalne — a nawet opcjonalne regiony powtarzalne.

Składniki Bootstrap

Zawiera składniki Bootstrap używane do tworzenia elementów nawigacyjnych, kontenerów, rozwijanych menu i innych obiektów, które można wykorzystać w projektach reagujących.

jQuery Mobile

Zawiera przyciski do tworzenia serwisów korzystających z biblioteki jQuery Mobile.

Interfejs użytkownika jQuery

Umożliwia wstawianie elementów jQuery do budowania interfejsu użytkownika, takich jak harmonijka, suwaki i przyciski.

Ulubione

Umożliwia grupowanie i organizację najczęściej używanych przycisków z panelu Wstaw w jednym wspólnym miejscu.

Uwaga:

 Jeśli pracujesz z plikami określonego typu, np. XML, JavaScript, Java lub CSS, to panel Wstaw i widok Projekt są nieaktywne, ponieważ do plików tego typu nie można wstawiać elementów.

Wstawianie obiektu

Aby wstawić obiekt za pomocą panelu Wstaw:

 1. Wybierz odpowiednią kategorię z wyskakującego menu Kategoria w panelu Wstaw.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk obiektu lub przeciągnij ikonę przycisku do okna Dokument (w widoku Projekt lub Kod albo w widoku aktywnym).

  • Kliknij strzałkę na przycisku, następnie wybierz opcję z menu.

   W przypadku niektórych obiektów może zostać wyświetlone okno dialogowe z prośbą o wskazanie pliku lub określenie parametrów obiektu. Program Dreamweaver może wstawić kod do dokumentu albo otworzyć edytor znaczników lub panel umożliwiający podanie informacji przed wstawieniem kodu.

   W przypadku niektórych obiektów podczas wstawiania w widoku Projekt okno dialogowe nie zostanie wyświetlone, natomiast jeśli taki sam obiekt wstawi się w widoku Kod, to program otworzy edytor znaczników. Istnieje kilka obiektów, w przypadku których wstawianie obiektu w widoku Projekt powoduje przełączenie programu Dreamweaver na widok Kod.

Edytowanie preferencji panelu Wstaw

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).

 2. W kategorii Ogólne w oknie dialogowym Preferencje usuń zaznaczenie z opcji Pokaż okno dialogowe przy wstawianiu obiektów, aby pominąć okna dialogowe podczas wstawiania takich obiektów jak, obrazy, tabele, skrypty i elementy nagłówka. Ten sam efekt można osiągnąć, podczas tworzenia obiektu przytrzymując klawisz Control (Windows) lub klawisz Option (Macintosh).

Uwaga:

Gdy wstawiany jest obiekt z wyłączoną opcją, to nadawane mu są domyślne wartości atrybutów. Użyj Inspektora właściwości, aby zmienić właściwości obiektu po jego wstawieniu.

Dodawanie, usuwanie lub obsługa elementów z kategorii Ulubione panelu Wstaw

 1. Wybierz odpowiednią kategorię w panelu Wstaw.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh) w obszarze przycisków, a następnie wybierz polecenie Dostosuj ulubione.

 3. Wprowadź niezbędne zmiany w oknie dialogowym Dostosuj ulubione obiekty, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby dodać obiekt, zaznacz go w panelu Dostępne obiekty i kliknij strzałkę między panelami lub dwukrotnie kliknij obiekt w panelu Dostępne obiekty.

  Dostosowywanie ulubionych obiektów w panelu Wstaw
  Dostosowywanie ulubionych obiektów w panelu Wstaw

  Uwaga:

  Jednorazowo można dodać jeden obiekt. Nie można zaznaczyć nazwy kategorii, np. Wspólne, aby dodać całą kategorię do listy ulubionych.

  • Aby usunąć obiekt lub separator, należy zaznaczyć obiekt w panelu Ulubione obiekty po prawej stronie i kliknąć przycisk Usuń zaznaczone obiekty z listy Ulubionych obiektów.
  • Aby przesunąć obiekt, należy zaznaczyć obiekt w panelu Ulubione obiekty po prawej stronie i kliknąć przycisk W górę lub W dół.
  • Aby dodać separator pod obiektem, należy zaznaczyć obiekt w panelu Ulubione obiekty po prawej stronie i kliknąć przycisk Dodaj separator.
 4. Jeśli kategoria Ulubione panelu Wstaw nie jest aktywna, wybierz tę kategorię, aby wyświetlić zmiany.

Omówienie panelu Pliki

Panel Pliki służy do wyświetlania plików wchodzących w skład serwisu programu Dreamweaver oraz zarządzania tymi plikami.

Panel Pliki umożliwia wyświetlanie plików i folderów oraz sprawdzanie, czy zostały one skojarzone z serwisem programu Dreamweaver. Pozwala również na wykonywanie typowych operacji konserwacyjnych na plikach, takich jak ich otwieranie i przenoszenie.

Ponadto panel Pliki ułatwia zarządzanie plikami i przenoszenie ich między komputerem lokalnym a serwerami zdalnymi. 

Panel Pliki
Panel Pliki

Więcej informacji o możliwościach panelu Pliki: Zarządzanie plikami i folderami.

Projektant CSS

Panel Projektant CSS (Okna > Projektant CSS) to Inspektor właściwości CSS, który umożliwia tworzenie plików i stylów CSS metodą graficzną, ustawianie właściwości oraz definiowanie zapytań o media.

Operacje wykonane w panelu Projektant CSS można cofnąć, naciskając klawisze Ctrl/Cmd+ Z, lub ponowić, naciskając klawisze Ctrl/Cmd + Y. Zmiany są automatycznie odzwierciedlane w widoku aktywnym, a odpowiedni plik CSS jest odświeżany. Program sygnalizuje zmianę pliku powiązanego, przez krótką chwilę (około 8 sekund) podświetlając zakładkę tego pliku.

Panel Projektant CSS (CC)
Panel Projektant CSS

Panel Projektant CSS zawiera następujące sekcje i opcje:

Wszystko Wyświetla cały kod CSS oraz wszystkie zapytania o media i selektory związane z bieżącym dokumentem. Można filtrować wymagane reguły CSS i modyfikować właściwości. Za pomocą tego trybu można również rozpocząć tworzenie selektorów lub zapytań o media.

Ten tryb nie rozpoznaje zaznaczenia. Oznacza to, że po zaznaczeniu elementu na stronie związany z nim selektor, zapytanie o media lub kod CSS nie będą podświetlane w panelu Projektant CSS.

Bieżące Wyświetla wyliczone style elementu zaznaczonego w widoku Projekt lub Aktywny w bieżącym dokumencie. Użycie tego trybu w przypadku pliku CSS w widoku Kod spowoduje wyświetlenie wszystkich właściwości aktywnego selektora.

Ten tryb ma charakter kontekstowy. Jest to opcja przydatna podczas edytowania właściwości selektorów powiązanych z elementem, który został zaznaczony w dokumencie.

Źródła Zawiera listę wszystkich arkuszy stylów CSS związanych z danym dokumentem. Za pomocą tej sekcji można tworzyć i dołączać arkusze CSS do dokumentu. Można również definiować style CSS wewnątrz dokumentu.

@Media Zawiera listę wszystkich zapytań o media w źródłach wybranych w sekcji Źródła. Jeśli nie wybrano konkretnego arkusza stylów CSS, to ta sekcja panelu będzie wyświetlać wszystkie zapytania o media związane z dokumentem.

Selektory Zawiera listę wszystkich selektorów w źródłach wybranych w sekcji Źródła. Jeśli wybrano również zapytanie o media, to ta sekcja panelu wyświetli listę ograniczoną do selektorów danego zapytania o media. Jeśli natomiast nie wybrano ani arkusza CSS, ani zapytań o media, to zostaną wyświetlone wszystkie selektory w dokumencie.

Jeśli w sekcji @Media wybrano opcję Globalnie, to wyświetlone zostaną wszystkie selektory, które nie zostały uwzględnione w zapytaniu o media dla wybranego źródła.

Właściwości Wyświetla właściwości, które można ustawić w odniesieniu do wybranego selektora. Więcej informacji: Określanie właściwości.

Rozmiary okienek ustawione w danej sesji są zapamiętywane także po zwinięciu lub rozwinięciu poszczególnych części panelu Projektant CSS. Okienka Źródła i Media zachowują niestandardowy rozmiar do czasu kolejnej zmiany tego rozmiaru.

Uwaga: Po wybraniu elementu strony w sekcji Selektory zostanie zaznaczony najbardziej szczegółowy selektor. Aby wyświetlić właściwości konkretnego selektora, kliknij jego nazwę w panelu.

Aby wyświetlić wszystkie selektory, można wybrać opcję Wszystkie źródła w sekcji Źródła. Aby wyświetlić selektory, które nie należą do żadnego zapytania o media w wybranym źródle, kliknij opcję Globalnie w panelu @Media.

Omówienie wizualnych linii pomocniczych

Program Dreamweaver udostępnia kilka rodzajów wizualnych linii pomocniczych, ułatwiając projektowanie dokumentów i przewidywanie, w jaki sposób będą one wyświetlane w przeglądarkach. Dostępne są następujące możliwości:

 • Szybkie przyciąganie okna Dokument do wymaganego rozmiaru okna, aby sprawdzić, w jaki sposób elementy zostaną dopasowane do strony.

 • Używanie obrazu-wzornika jako tła strony, co jest pomocne przy powielaniu projektu utworzonego w aplikacji do edycji ilustracji lub zdjęć, np. Adobe® Photoshop® lub Adobe® Fireworks®.

 • Używanie miarek i linii pomocniczych do precyzyjnego rozmieszczania i zmiany wielkości elementów strony wizualnie.

 • Używanie siatki do precyzyjnego rozmieszczania i zmiany wielkości bezwzględnie umieszczonych elementów (elementy AP).

  Znaczniki siatki na stronie służą do wyrównywania elementów AP. Gdy włączone jest przyciąganie, to podczas przesuwania lub zmiany wielkości elementów AP są one automatycznie przyciągane do najbliższego punktu siatki. (Inne obiekty, np. obrazy lub akapity, nie są przyciągane do siatki). Przyciąganie działa bez względu na widoczność siatki.

Powiększanie lub zmniejszanie strony

Program Dreamweaver umożliwia powiększanie (przybliżanie) zawartości okna dokumentu, co pozwala sprawdzić dokładność grafiki na poziomie pikseli, zaznaczać małe elementy, projektować strony zawierające drobny tekst, projektować duże strony itd.

Aby powiększyć lub zmniejszyć stronę, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Powiększenie. Następnie wybierz jedną z dostępnych opcji powiększenia.

Do wyboru jest wiele opcji. Można również wybrać polecenie:

 • Zmieść zaznaczenie — zaznacz obiekt lub tekst, a następnie wybierz to polecenie, aby wypełnić całe okno Dokument zaznaczonym elementem.
 • Zmieść wszystko — wypełnia okno dokumentu całą stroną.
 • Zmieść na szerokość — wypełnia okna dokumentu całą szerokością strony.
Uwaga:

Skalę wyświetlania można również powiększać bez użycia narzędzia Lupka, naciskając klawisze Control+= (Windows) lub Command+= (Macintosh). Aby zmniejszyć skalę wyświetlania bez użycia narzędzia Lupka, naciśnij klawisze Control+- (Windows) lub Command+- (Macintosh).

Określanie ogólnych preferencji programu Dreamweaver

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).

 2. Ustaw dowolne spośród poniższych opcji:

  Otwórz dokumenty w zakładkach Otwiera wszystkie dokumenty w pojedynczym oknie z zakładkami, które pozwalają przełączać się między dokumentami (tylko Macintosh).

  Pokaż ekran startowy Wyświetla ekran powitalny programu Dreamweaver po uruchomieniu lub gdy nie ma żadnych otwartych dokumentów.

  Otwórz ponownie dokumenty po uruchomieniu Otwiera dokumenty, które były otwarte podczas zamykania programu Dreamweaver. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, program Dreamweaver wyświetla po uruchomieniu ekran powitalny lub pusty ekran (zależnie od ustawień opcji Pokaż ekran powitalny).

  Ostrzegaj przy otwieraniu plików tylko do odczytu Program ostrzega, gdy jest otwierany plik o atrybucie „tylko do odczytu”. W oknie ostrzeżenia można wybrać jedną z następujących opcji: odblokować / pobrać plik do edycji, wyświetlić plik lub anulować.

  Włącz pliki powiązane Pozwala sprawdzić, jakie pliki są skojarzone z bieżącym dokumentem (np. pliki CSS lub JavaScript). W oknie programu Dreamweaver każdemu plikowi powiązanemu odpowiada oddzielny przycisk; przyciski takie są wyświetlane u góry okna dokumentu, kliknięcie przycisku powoduje otwarcie pliku.

  Wykryj pliki dynamicznie powiązane Umożliwia określenie, czy pliki dynamicznie powiązane mają się automatycznie pojawiać w pasku narzędzi Pliki powiązane, czy też ich wyświetlenie ma wymagać ręcznego działania. Można również wyłączyć wykrywanie plików dynamicznie powiązanych.

  Uaktualnij łącza po przeniesieniu plików Określa zdarzenie wyzwalane po przeniesieniu, zmianie nazwy lub usunięciu dokumentu w serwisie. Wybierz odpowiednią opcję, aby zawsze automatycznie uaktualniać łącza, nigdy nie uaktualniać łączy lub aby program pytał, czy zastosować uaktualnianie. (Zobacz Automatyczne uaktualnianie łączy).

  Pokaż okno dialogowe przy wstawianiu obiektów Określa, czy podczas wstawiania obrazów, tabel, filmów Shockwave i innych obiektów za pomocą panelu lub menu Wstaw program Dreamweaver ma monitować o podanie dodatkowych informacji. Jeśli opcja jest wyłączona, okno dialogowe nie jest wyświetlane i należy użyć Inspektora właściwości w celu określenia pliku źródłowego obrazów, liczby rzędów w tabeli itp. W przypadku obrazów rollover oraz kodu HTML z programu Fireworks okno dialogowe jest wyświetlane podczas każdej operacji wstawiania obiektu, niezależnie od ustawień opcji. Aby tymczasowo nadpisać te ustawienia, podczas tworzenia i wstawiania obiektów kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh).

  Włącz bezpośrednie wprowadzanie znaków dwubajtowych Umożliwia wpisywanie dwubajtowego tekstu bezpośrednio w oknie Dokument, jeśli używane jest środowisko programistyczne lub zestaw językowy obsługujący tekst dwubajtowy (np. znaki japońskie). Gdy opcja nie jest wybrana, wyświetlane jest okno wpisywania i konwersji tekstu dwubajtowego; po zaakceptowaniu tekst wyświetlany jest w oknie Dokument.

  Po nagłówku przełącz na zwykły akapit Powoduje, że naciśnięcie klawisza Enter (Windows) lub Return (Macintosh) na końcu akapitu nagłówka w widoku Projekt lub Aktywny tworzy nowy akapit ze znacznikiem P. (Akapit nagłówka to taki, który jest otoczony znacznikiem nagłówka, np. h1 lub h2). Gdy opcja jest wyłączona, naciśnięcie klawisz Enter lub Return na końcu akapitu nagłówka tworzy nowy akapit z takimi samymi znacznikami (pozwalając wpisywać kilka nagłówków w wierszu, następnie wrócić i wpisać treść).

  Dopuszczaj wiele kolejnych spacji Powoduje, że wpisanie dwóch lub więcej spacji w widoku Projekt lub Aktywny wstawia spacje nierozdzielające, wyświetlane w przeglądarce jako wiele znaków spacji. Pozwala to na przykład wpisywać po dwie spacje po każdym zdaniu — tak jak na maszynie do pisania. Ta opcja zaprojektowana została dla osób zwykle używających edytorów tekstu. Gdy ta opcja jest wyłączona, wiele spacji traktowanych jest jako jedna. Wynika to z faktu, że przeglądarki pomijają wielokrotne spacje i wyświetlają zamiast nich tylko jedną.

  Użyj znaczników <strong> i <em> zamiast <b> oraz <i> Powoduje, że program Dreamweaver stosuje znacznik STRONG w każdym miejscu, gdzie wykonana zostanie operacja zwykle stosująca znacznik B, a znacznik EM wszędzie tam, gdzie wykonana zostanie operacja skutkująca zazwyczaj wstawieniem znacznika I. Operacje te obejmują klikanie przycisków Pogrubienie lub Kursywa w Inspektorze właściwości tekstu w trybie HTML oraz wybieranie poleceń z menu Format > Styl > Pogrubienie lub Format > Styl > Kursywa. Aby używać znaczników B oraz I w dokumentach, należy usunąć zaznaczenie z tej opcji.

  Uwaga: Organizacja World Wide Web Consortium odradza używanie znaczników B oraz I, ponieważ znaczniki STRONG i EM dostarczają więcej informacji semantycznych.

  Ostrzegaj o umieszczeniu regionów edytowalnych wewnątrz znaczników <p> lub <h1> — <h6> Określa, że program Dreamweaver ma ostrzegać przy zapisywaniu szablonu z regionem edytowalnym wewnątrz znacznika akapitu lub nagłówka. Ostrzeżenie przypomina, że użytkownicy nie będą mogli utworzyć więcej akapitów w danym regionie. Opcja jest domyślnie włączona.

  Ogranicz cofanie działań do aktywnego dokumentu Ogranicza operacje cofania do aktualnie edytowanego pliku. Na przykład jeśli pracuje się w pliku CSS, cofanie można ograniczyć tylko do zmian wprowadzonych w tym pliku.

  Natomiast jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, plik źródłowy HTML i wszystkie powiązane z nim pliki CSS będą używać wspólnej historii cofania. Działania będzie można cofnąć niezależnie od tego, czy pracuje się nad kodem HTML, czy wprowadza zmiany w powiązanym pliku CSS.

  Maksymalna liczba kroków historii Określa liczbę kroków, które są przechowywane przez program Dreamweaver. (Domyślna wartość powinna być wystarczająca dla większości użytkowników). Jeśli liczba rejestrowanych kroków przekroczy ten limit, starsze kroki zostaną usunięte.

  Słownik sprawdzania pisowni Wyświetla listę dostępnych słowników. Jeśli słownik zawiera kilka dialektów lub konwencji pisowni (np. amerykański angielski i brytyjski angielski), lista dialektów umieszczana jest oddzielnie w wyskakującym menu słownika.

Określanie preferencji czcionek w dokumentach programu Dreamweaver

Kodowanie dokumentu określa sposób wyświetlania tego dokumentu w przeglądarce. Preferencje czcionek programu Dreamweaver umożliwiają dobór określonego kroju i rozmiaru czcionki do danego kodowania. Czcionki zaznaczone w oknie dialogowym Preferencje czcionek dotyczą tylko sposobu wyświetlania tekstu w programie Dreamweaver; nie mają natomiast wpływu na wygląd dokumentu w przeglądarce użytkownika. Aby zmienić wygląd czcionek w przeglądarce użytkownika, należy użyć Inspektora właściwości albo reguły CSS.

Informacje na temat ustawiania domyślnego kodowania nowych dokumentów znajdują się w sekcji Tworzenie i otwieranie dokumentów.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Mac).

 2. Na liście kategorii po lewej stronie wybierz pozycję Czcionki.

 3. Wybierz rodzaj kodowania (np. europejskie zachodnie lub japońskie) z listy Ustawienia czcionki.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić język azjatycki, musisz używać systemu obsługującego czcionki dwubajtowe.

 4. Wybierz czcionkę i rozmiar stosowane w każdej kategorii wybranego kodowania.

  Uwaga:

  Aby czcionka została pokazana w wyskakującym menu, musi zostać zainstalowana na komputerze. Na przykład aby pokazać japoński tekst, musi zostać zainstalowana japońska czcionka.

  Czcionka proporcjonalna

  Czcionka, której program Dreamweaver używa do wyświetlania zwykłego tekstu (np. tekstu w akapitach, nagłówkach i tabelach). Ustawienie domyślnej czcionki zależy od zainstalowanych czcionek w systemie. W większości systemów amerykańskich domyślną czcionką jest Times New Roman 12 pkt. (Medium) w systemie Windows i Times 12 pkt. w systemie Mac OS.

  Czcionka o stałej szerokości

  Czcionka, której program Dreamweaver używa do wyświetlania tekstu ujętego w znaczniki pre, code oraz tt. Ustawienie domyślnej czcionki zależy od zainstalowanych czcionek w systemie. W większości systemów amerykańskich domyślną czcionką jest Courier New 10 pkt. (Small) w systemie Windows i Monaco 12 pkt. w systemie Mac OS.

  Widok Kod

  Czcionka używana w całym tekście, która jest wyświetlana w widoku Kod i w Inspektorze kodu. Ustawienie domyślnej czcionki zależy od zainstalowanych czcionek w systemie.

Dostosowywanie kolorów podświetlenia w programie Dreamweaver

Sekcja Podświetlanie w preferencjach umożliwia dostosowanie kolorów, którymi program Dreamweaver oznacza poszczególne obszary szablonów, elementy biblioteki, znaczniki innych producentów, elementy układu i kod.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje i wybierz kategorię Podświetlanie.

 2. Kliknij pole koloru obok obiektu, którego kolor podświetlenia chcesz zmienić, i wybierz nowy kolor z próbnika kolorów lub wpisz jego wartość szesnastkową.

 3. Aby włączyć lub wyłączyć podświetlanie danej opcji, zaznacz lub usuń zaznaczenie z pozycji Pokaż.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online