Dowiedz się, jak zalogować się na konto Adobe za pomocą firmowego lub szkolnego adresu e-mail. Znajdź rozwiązania problemów związanych z logowaniem.

Aby połączyć się z produktem i usługami firmy Adobe, wymagany jest identyfikator Enterprise ID lub Federated ID dostarczony przez szkołę lub firmę. Tylko administratorzy IT organizacji mogą tworzyć i usuwać identyfikatory Enterprise ID i Federated ID oraz zarządzać nimi.

Zaloguj się na konto firmy lub szkoły


Podaj służbowy adres e-mail i kliknij opcję Kontynuuj.

Zaloguj się

Jeśli Twoja organizacja lub szkoła korzysta z logowania jednokrotnego, nastąpi przekierowanie do strony logowania organizacji.

 
Wprowadź hasło i kliknij przycisk Kontynuuj.

Hasło

Uwaga:

Nie możesz usunąć tekstu w polu Adres e-mail? Kliknij to pole i zacznij pisać.

Wybierz konto osobiste lub oficjalne

Jeśli z adresem e-mail powiązane jest zarówno konto osobiste jak i konto oficjalne, pojawi się ekran wyboru konta. Otrzymasz prośbę o wybór konta, którego chcesz użyć. Konta mają ten sam adres e-mail, ale są osobne. Żadne dane nie są udostępniane, ani przesyłane automatycznie.


Podaj służbowy adres e-mail i kliknij opcję Kontynuuj. Nastąpi przejście na ekran wyboru konta.
 

Zaloguj się


Aby przejść na ekran hasła (Enterprise ID) lub ekran logowania jednokrotnego organizacji (Federated ID), wybierz opcję Konto firmowe lub szkolne.

Wybór konta

Często zadawane pytania

Tylko administratorzy IT mogą tworzyć identyfikatory Federated ID i Enterprise ID oraz zarządzać nimi. Aby zdobyć odpowiedni identyfikator, skontaktuj się z administratorem IT organizacji.

Uwaga:

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie identyfikatora Enterprise ID. Jeśli masz identyfikator Federated ID i nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem IT.

Jeśli pojawia się ostrzeżenie o nieprawidłowym haśle lub nie pamiętasz hasła, wykonaj te kroki, aby je zresetować.

  1. Na ekranie Wprowadź hasło kliknij przycisk Zresetuj hasło.

  2. Otrzymasz wiadomość z instrukcjami resetowania hasła na podany adres e-mail. Jeśli wiadomości nie ma w skrzynce odbiorczej, sprawdź folder spam lub kosz.

    Jeśli nadal nie otrzymasz wiadomości e-mail, skontaktuj się z administratorem IT.

Identyfikator Enterprise ID to adres e-mail użyty podczas rejestracji przez organizację lub szkołę. Przejdź na ekran logowania i spróbuj zalogować się za pomocą służbowego adresu e-mail.

Możesz również spróbować zresetować hasło lub skorzystać z poniższych wskazówek.

Jeśli pojawi się błąd Sprawdź swój adres e-mailskontaktuj się z administratorem IT.

Wskazówki rozwiązania problemu z adresem e-mail

  • Użyj innej przeglądarki.
  • Zezwalaj na pliki cookie w przeglądarce oraz usuń pliki cookie i pamięć podręczną przeglądarki. Zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki, aby znaleźć potrzebne informacje.
  • Jeśli wiadomości od firmy Adobe nie ma w skrzynce odbiorczej, sprawdź folder spam lub kosz.
  • Ponownie wpisz adres e-mail i hasło. Upewnij się, że klawisze Caps Lock i Num Lock są wyłączone.

Wyłącz opcję Nie wylogowuj mnie, jeśli używasz publicznego lub współdzielonego urządzenia. Opcja Nie wylogowuj mnie jest domyślnie włączona, a użytkownicy Adobe ID oraz Enterprise ID nie otrzymują wielokrotnych monitów o logowanie. Ustawienie to nie dotyczy jednak użytkowników Federated ID (logowania jednokrotnego) i stosowane są ustawienia ich organizacji. Sesja użytkownika kończy się zwykle po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki lub wylogowaniu się z witryn Adobe.

W przypadku identyfikatorów Enterprise ID, po włączeniu opcji Nie wylogowuj mnie sesja trwa maksymalnie dwa tygodnie, nawet przy zamkniętym oknie przeglądarki, aż do ręcznego wylogowania.

Możliwe, że masz już identyfikator Adobe ID powiązany z Twoim służbowym adresem e-mail. Być może rejestracji dokonano za pomocą identyfikatora Adobe ID używającego tego samego adresu e-mail, co identyfikator Enterprise ID lub Federated ID. W takim przypadku system wyświetli ekran wyboru konta i poprosi o wybór konta, na które chcesz się zalogować. 

Oba konta mają ten sam adres e-mail, ale są oddzielnymi kontami. Żadne dane nie są udostępniane ani przesyłane automatycznie.

Możliwe, że dokonano logowania na inne konto.Przypisanie adresu e-mail do identyfikatora Adobe ID i Enterprise ID lub Federated ID skutkuje dwoma różnymi kontami. Pliki i zasoby przechowywane na jednym koncie nie są dostępne z drugiego. Możesz jednak ręcznie przenieść zasoby.

Aby odnaleźć zasoby, spróbuj zalogować się na inne konto.

  • Jeśli zalogowano się za pomocą identyfikatora Enterprise ID z adresem e-mail powiązanym również z kontem Adobe ID, wyloguj się i zaloguj na konto Adobe ID.
  • Z kontem może być powiązany inny adres e-mail. Wyloguj się i użyj innego adresu e-mail do logowania.