Logowanie się do aplikacji i serwisu Adobe za pomocą służbowego lub szkolnego adresu e-mail

Informacje o tym, jak zalogować się na konto Adobe przy użyciu szkolnego lub służbowego adresu e-mail. Rozwiązania problemów związanych z logowaniem.

Uwaga:

Aby udostępnić takie korzyści, jak przestrzeń dyskowa w modelu korporacyjnym i inne funkcje dla przedsiębiorstw, Adobe przekształca wszystkie istniejące identyfikatory Adobe ID w identyfikatory Business ID. Użytkownicy zespołów u wszystkich nowych klientów biznesowych będą mieli już identyfikatory Business ID.

Firma Adobe poinformuje każdą organizację z wyprzedzeniem o terminie zaplanowanej dla niej migracji. Więcej informacji podano we wprowadzeniu do identyfikatorów Business ID i nowych funkcji przestrzeni dyskowej. W organizacjach, które migracji jeszcze nie przeszły, nadal uzyskuje się dostęp za pomocą identyfikatorów Adobe ID.  Korzystanie z identyfikatorów Adobe ID będzie zarezerwowane tylko dla użytkowników indywidualnych.

Aby połączyć się z produktami i usługami firmy Adobe udostępnionymi przez Twoją firmę lub szkołę, musisz użyć identyfikatora Business ID, Enterprise ID lub Federated ID. Takie identyfikatory Enterprise ID i Federated ID mogą tworzyć i usuwać, a także przetwarzać w inny sposób, tylko administratorzy działu informatycznego.

Logowanie się na konto służbowe lub szkolne


Podaj szkolny lub służbowy adres e-mail i kliknij opcję Kontynuuj

Zaloguj się

Jeśli firma lub szkoła korzysta z logowania SSO, nastąpi przekierowanie do skonfigurowanej przez nią strony logowania.


Wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Hasło

Uwaga:

Nie można wyczyścić tekstu wyświetlonego w polu Adres e-mail? Po prostu kliknij w tym polu i zacznij pisać.

Wybór między profilem biznesowym a osobistym

(Jeśli Twoja organizacja korzysta z biznesowej przestrzeni dyskowej Adobe)

Jeśli masz wiele planów Adobe powiązanych z tym samym adresem e-mail i przynajmniej jeden z nich to plan dla firm, Adobe utworzy osobne profile na potrzeby każdego planu i przydzieli każdemu profilowi osobną przestrzeń dyskową. W tym przypadku po wprowadzeniu danych logowania może zostać wyświetlony selektor profilów. Wybierz odpowiedni profil, aby kontynuować. Zasoby i plany indywidualne (na przykład Plan fotograficzny Creative Cloud) są powiązane z Twoim profilem osobistym. Plany udostępnione przez firmę są powiązane z profilami biznesowymi. Twoje dane nie są automatycznie przekazywane ani przenoszone.

Więcej informacji: Zarządzanie profilami Adobe.


Podaj adres e-mail i hasło, aby się zalogować.

 

 

Zaloguj się


Aby przejść do ekranu hasła (Enterprise ID) lub logowania SSO skonfigurowanego przez organizację (Federated ID), wybierz opcję Konto firmowe lub szkolne.

Selektor profilu

Wybierz konto osobiste albo służbowe/szkolne

(Jeśli Twoja organizacja nie została przeniesiona na konta Business ID i nadal korzysta z kont Adobe ID).

Jeśli masz zarówno konto osobiste (Adobe ID), jak i szkolne/służbowe (Enterprise ID lub Federated ID) powiązane z tym samym adresem e-mail, zostanie wyświetlony ekran wyboru konta. Wybierz na nim konto, z którego chcesz korzystać. Oba konta mają wprawdzie ten sam adres e-mail, ale są to w rzeczywistości odrębne konta. Twoje dane nie są automatycznie przekazywane ani przenoszone.


Podaj szkolny lub służbowy adres e-mail i kliknij opcję Kontynuuj.  Zostanie wyświetlony ekran wyboru konta.

Zaloguj się


Aby przejść do ekranu hasła (Enterprise ID) lub logowania SSO skonfigurowanego przez organizację (Federated ID), wybierz opcję Konto firmowe lub szkolne.

Wybór typu konta

Częste pytania

Konta Enterprise ID i Federated ID mogą być tworzone i usuwane, a także przetwarzane w inny sposób, tylko przez administratorów z działu informatycznego. Aby uzyskać identyfikator odpowiedniego typu,skontaktuj się z administratorem w swojej szkole lub firmie.

Jeśli wyświetlane jest ostrzeżenie, że wpisano nieprawidłowe hasło, lub jeśli nie pamiętasz hasła, wykonaj poniższe czynności, aby je zresetować.

 1. Na ekranie Wpisz hasło kliknij opcję Zresetuj hasło.

 2. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z instrukcjami resetowania hasła. Jeśli w skrzynce odbiorczej nie widać takiej wiadomości, przejrzyj folder spamu lub niechcianej poczty.

  Jeśli e-mail mimo to nie przychodzi, skontaktuj się ze swoim administratorem.

Twój identyfikator Business ID lub Enterprise ID odpowiada adresowi e-mail użytemu przez firmę lub szkołę podczas tworzenia Twojego konta. Otwórz ekran Zaloguj się i spróbuj się zalogować za pomocą służbowego lub szkolnego adresu e-mail.

Możesz także spróbować zresetować hasło lub skorzystać z poniższych wskazówek.

Jeśli zostanie wyświetlony błąd Sprawdź e-mail, skontaktuj się ze swoim administratorem.

Porady dotyczące rozwiązywania błędu z wiadomością e-mail

 • Spróbuj użyć innej przeglądarki.
 • Jeśli pliki cookie są wyłączone, włącz ich obsługę w przeglądarce. Ponadto wyczyść pliki cookie oraz pamięć podręczną przeglądarki. (Instrukcje znajdują się w dokumentacji przeglądarki).
 • Jeśli oczekiwana wiadomość e-mail od Adobe nie dotarła, przejrzyj folder spamu lub niechcianej poczty.
 • Ponownie wpisz adres e-mail i hasło. Upewnij się, że klawisze Caps Lock i Num Lock są wyłączone.

Opcję Nie wylogowuj mnie należy wyłączyć, gdy korzysta się z urządzenia publicznego lub współużytkowanego. Opcja Nie wylogowuj mnie jest domyślnie włączona. Dzięki temu użytkownicy posługujący się identyfikatorami Adobe ID lub Enterprise ID nie muszą wielokrotnie się logować. Ustawienie to nie ma jednak zastosowania do użytkowników z identyfikatorami Federated ID (logowanie SSO). W tym przypadku honorowane są opcje skonfigurowane przez ich organizację. Zazwyczaj zamknięcie wszystkich okien przeglądarek lub wylogowanie się z serwisów internetowych Adobe powoduje zakończenie sesji użytkownika.

Jednak w przypadku identyfikatorów Enterprise ID można włączyć opcją Nie wylogowuj mnie, która powoduje, że sesja będzie kontynuowana przez maksymalnie 2 tygodnie, nawet po zamknięciu okna przeglądarki — aż do momentu, gdy użytkownik wyloguje się ręcznie.

Z Twoim służbowym adresem e-mail może być już powiązany identyfikator Adobe ID. Twoje konto Adobe ID mogło zostać założone z użyciem tego samego adresu e-mail, co konto Enterprise ID lub Federated ID. W takim przypadku system wyświetli ekran wyboru konta i poprosi o wybranie, na które konto chcesz się zalogować.

Profile Adobe są konfigurowane dla tych użytkowników, którzy mają wiele planów Adobe powiązanych z tym samym adresem e-mail (pod warunkiem, że przynajmniej jeden z tych planów jest planem biznesowym). Dlatego po wprowadzeniu danych logowania może zostać wyświetlony selektor profilów.

Oba konta lub profile mają wprawdzie ten sam adres e-mail, ale są to w rzeczywistości odrębne konta. Twoje dane nie są automatycznie przekazywane ani przenoszone.

Być może logujesz się za pomocą innego konta. Jeśli ten sam adres e-mail jest powiązany zarówno z identyfikatorem Adobe ID, jak i Enterprise ID lub Federated ID, dochodzi do powstania dwóch różnych kont. Być może wybrano inny profil (jeśli z kontem powiązanych jest wiele profilów).

Pliki i zasoby przechowywane na jednym koncie nie są dostępne z drugiego. Możesz jednak ręcznie przenieś swoje zasoby.

Aby odszukać swoje zasoby, spróbuj zalogować się na inne konto lub do innego profilu.

 • Jeśli logujesz się na konto Enterprise ID przy użyciu adresu e-mail, który jest również powiązany z kontem Adobe ID, wyloguj się i zaloguj na konto Adobe ID.
 • Z Twoim kontem może być powiązany inny adres e-mail. Wyloguj się i zaloguj się za pomocą innego adresu e-mail.
 • Jeśli logujesz się za pomocą konkretnego profilu, wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie, używając drugiego profilu. Potem przenieś zasoby między profilami.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto