Przed włączeniem dedykowanych kluczy szyfrowania dla używanych katalogów zapoznaj się z omówieniem zabezpieczeń Adobe Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub opisem zabezpieczeń Adobe Document Cloud.

Aby rozszerzyć plan subskrypcyjny o przestrzeń dyskową i usługi, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta w Adobe.

Dla każdej aktywnej domeny organizacji można wykorzystać dedykowany klucz szyfrowania.

Tak. Serwis Admin Console wyświetli powiadomienie, kiedy obecna zawartość zostanie zaszyfrowana.

Tak, klucz szyfrowania można odwołać. Odwołanie klucza szyfrowania spowoduje, że użytkownicy utracą dostęp do zawartości zaszyfrowanej za pomocą tego klucza.

Aby przywrócić dostęp do zawartości zaszyfrowanej z użyciem odwołanego klucza, należy ponownie aktywować ten klucz w serwisie Admin Console.

Tak, użytkownicy mogą przeglądać pliki, ale nie mają dostępu do ich zawartości.

Operacja synchronizacji plików nie powiedzie się.

Następujące dane nie są szyfrowane z użyciem dedykowanego klucza szyfrowania, więc dostęp do nich nie zostanie zablokowany w przypadku odwołania tego klucza:

  • Dane tych użytkowników w organizacji, którzy mają konto Adobe ID (chyba że użytkownik taki uczestniczy we wspólnej pracy nad zawartością, a współpraca została zainicjowana przez użytkowników posługujących się identyfikatorem Enterprise ID lub Federated ID).
  • Metadane (nazwa pliku, nazwa kolekcji, używane czcionki, typ MIME i inne atrybuty niezbędne przy przeglądaniu kolekcji).
  • Materiały wideo opublikowane za pomocą Premiere Clip i Adobe Voice.
  • Zdjęcia z programu Lightroom.
  • Kolory zapisane za pomocą usługi Adobe Color.
  • Wszystkie dane zarządzane przez usługi Behance i Adobe Font.
  • Wszystkie dane zarządzane przez usługę Marketing Cloud.
  • Zapisane preferencje aplikacji.
  • Informacje o posiadaczu konta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, licencje i inne podstawowe dane konta.

Skontaktuj się z obsługującym przedsiębiorstwo kierownikiem obsługi klienta Adobe, aby uzyskać więcej informacji.

Nie, standardowe klucze szyfrowania nie zostaną zastosowane. Użytkownicy nie będą mogli przesłać danych, ponieważ nie ma ważnego klucza.