Usługa Creative Cloud lub Document Cloud dla przedsiębiorstw umożliwia użytkownikom końcowym bezpieczne przechowywanie plików. Można również udostępniać pliki i współpracować z innymi. Dostęp do plików można uzyskać za pomocą serwisu Creative Cloud, aplikacji Creative Cloud Desktop oraz aplikacji mobilnej Creative Cloud. Przestrzeń dyskowa w chmurze w ramach wdrożenia Creative Cloud lub Document Cloud dla przedsiębiorstw jest dostępna tylko wtedy, gdy taka usługa została uwzględniona w umowie danej organizacji z Adobe.

Chociaż wszystkie dane w chmurach Creative Cloud i Document Cloud są szyfrowane, można wprowadzić dodatkowe warstwy kontroli i bezpieczeństwa, uzyskując od Adobe dedykowany klucz szyfrowania wszystkich lub niektórych katalogów w organizacji. Zawartość będzie wówczas szyfrowana z użyciem tego dedykowanego klucza. W razie potrzeby klucz szyfrowania można odwołać, posługując się serwisem Admin Console.

Dedykowane klucze szyfrowania są dostępne tylko w przypadku tych planów Creative Cloud lub Document Cloud dla przedsiębiorstw z usługami wspólnymi, które obejmują przestrzeń dyskową i usługi.

Przed włączeniem dedykowanych kluczy szyfrowania dla używanych katalogów zapoznaj się z omówieniem zabezpieczeń Adobe Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub opisem zabezpieczeń Adobe Document Cloud.

Aby rozszerzyć plan subskrypcyjny o przestrzeń dyskową i usługi, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta w Adobe.

Zarządzanie kluczami szyfrowania katalogów

W poszczególnych katalogach należących do organizacji można używać dedykowanych kluczy szyfrowania.

Korzystając z dedykowanych kluczy szyfrowania, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Aby było możliwe włączenie dedykowanych kluczy szyfrowania katalogów, upewnij się, że zawarte w nich domeny zostały przypisane i aktywowane.
 • Po włączeniu dedykowanego klucza szyfrowania nie można już będzie wrócić do stosowania standardowych kluczy szyfrowania.
 • W razie potrzeby dedykowany klucz szyfrowania można odwołać. Odwołanie klucza szyfrowania spowoduje, że użytkownicy utracą dostęp do zawartości zaszyfrowanej z jego użyciem. Jeśli na przykład wystąpi podejrzenie naruszenia zabezpieczeń danych, można natychmiast odwołać dedykowany klucz szyfrowania, posługując się serwisem Admin Console.
 • Aby przywrócić dostęp do zawartości zaszyfrowanej z użyciem odwołanego klucza, należy ponownie aktywować ten klucz w serwisie Admin Console.

Następujące dane nie są szyfrowane z użyciem dedykowanego klucza szyfrowania, więc dostęp do nich nie zostanie zablokowany w przypadku odwołania tego klucza:

 • Dane tych użytkowników w organizacji, którzy mają konto Adobe ID (chyba że użytkownik taki uczestniczy we wspólnej pracy nad zawartością, a współpraca została zainicjowana przez użytkowników posługujących się identyfikatorem Enterprise ID lub Federated ID).
 • Metadane (nazwa pliku, nazwa kolekcji, używane czcionki, typ MIME i inne atrybuty niezbędne przy przeglądaniu kolekcji).
 • Materiały wideo opublikowane za pomocą Premiere Clip i Adobe Spark Video.
 • Zdjęcia z programu Lightroom.
 • Kolory zapisane za pomocą usługi Adobe Color.
 • Wszystkie dane zarządzane przez usługi Behance i Adobe Fonts.
 • Wszystkie dane zarządzane przez usługę Marketing Cloud.
 • Zapisane preferencje aplikacji.
 • Informacje o posiadaczu konta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, licencje i inne podstawowe dane konta.

Włączanie dedykowanych kluczy szyfrowania

Aby używać dedykowanego klucza szyfrowania katalogu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Ustawienia > Identyfikatory.

  Na stronie Tożsamość znajduje się karta Katalog, zawierająca listę katalogów skonfigurowanych w organizacji.

 2. Kliknij nazwę katalogu, aby włączyć dedykowany klucz szyfrowania.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie wyświetlona strona Ustawienia katalogu.

  Ustawienia katalogu
 4. Kliknij opcję Włącz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Włączanie dedykowanego klucza szyfrowania.

  Włączanie dedykowanego klucza szyfrowania (okno dialogowe)
 5. Kliknij przycisk Włącz, aby zatwierdzić.

  Po pomyślnym włączeniu klucza szyfrowania jest wyświetlany komunikat informujący o sukcesie. Jeśli w domenie istnieją już zasoby, rozpoczyna się ich szyfrowanie i jest wyświetlany status postępów. Użytkownicy mogą bez zakłóceń kontynuować pracę w trakcie procesu szyfrowania.

Jeśli z jakiegoś powodu włączenie klucza nie powiedzie się lub jeśli klucz zostanie włączony, ale nie powiedzie się szyfrowanie zasobów, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Odwoływanie dedykowanych kluczy szyfrowania

Po odwołaniu dedykowanego klucza szyfrowania dane zaszyfrowane tym kluczem nie będą już dostępne dla użytkowników.

Uwaga:

Użytkownicy mogą nadal mieć możliwość przeglądania plików i folderów oraz wyświetlania ich atrybutów.

Aby wycofać dedykowany klucz szyfrowania katalogu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Ustawienia > Identyfikatory.

  Na stronie Tożsamość znajduje się karta Katalog, zawierająca listę katalogów skonfigurowanych w organizacji.

 2. Kliknij nazwę katalogu, aby wycofać jego dedykowany klucz szyfrowania.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie wyświetlona strona Ustawienia katalogu.

  Ustawienia katalogu
 4. Kliknij opcję Cofnij.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wycofaj dedykowany klucz szyfrowania.

  Wycofaj dedykowany klucz szyfrowania
 5. Kliknij opcję Wycofaj, aby potwierdzić tę operację.

  Po pomyślnym odwołaniu klucza szyfrowania zostanie wyświetlony komunikat informujący o powodzeniu. 

  Wycofanie zostało wykonane pomyślnie

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online