Odinstalowanie programu Flash Player | Windows

Te instrukcje NIE dotyczą programu Flash Player dołączonego do przeglądarki Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8 lub nowszym ani przeglądarki Google Chrome we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych. Odwiedź stronę pomocy programu Flash Player, aby przeczytać instrukcje włączania (i wyłączania) programu Flash Player w różnych przeglądarkach.

Jeśli używasz komputera Mac, zobacz temat Odinstaluj program Flash Player | Komputer Mac.

Informacje o programie Flash Player

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Flash Player, w poniższym oknie zostanie wyświetlona wersja programu i system operacyjny. Jeśli program Flash Player nie jest zainstalowany, pojawi się komunikat o błędzie.

Problem

 Nie udało się zainstalować programu Flash Player.

Rozwiązanie: Pobierz i uruchom narzędzie do odinstalowywania

1. Pobierz narzędzie do odinstalowywania programu Flash Player

Narzędzie do odinstalowywania działa zarówno w wersjach 64-bitowych, jak i 32-bitowych systemów operacyjnych Windows.

Zapisz plik w lokalizacji umożliwiającej jego łatwe znalezienie po ponownym uruchomieniu komputera. Na przykład: zapisz go na pulpicie systemu Windows.

Uwaga: Aby odinstalować program Flash Player beta, użyj odpowiedniego narzędzia do odinstalowywania, które jest dostępne w witrynie Adobe Labs.

2. Zakończ wszystkie przeglądarki i inne programy wykorzystujące aplikację Flash

Narzędzie do odinstalowywania nie działa, jeśli programy wykorzystujące aplikację Flash są uruchomione na komputerze.

 1. Spójrz na pasek zadań. Jeśli na pasku zadań znajdują się ikony przeglądarki lub gier wykorzystujących aplikację Flash, kliknij prawym przyciskiem myszy każdą ikonę i wybierz opcję Zamknij. W tym przykładzie przedstawiono przeglądarkę w pasku zadań:
Kliknij program na pasku zadań prawym przyciskiem myszy, aby zamknąć

Na pasku zadań można zobaczyć, które programy są uruchomione w tle. Przykładowe programy to AOL Instant Messenger lub Yahoo! Messenger i gry, w których używany jest program Flash (plik z rozszerzeniem .swf). Jeśli zobaczysz taką ikonę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zamknij, jak pokazano na przykładzie:

Kliknij prawym przyciskiem myszy Yahoo! Komunikator w pasku systemowym do zamknięcia

3. Uruchom narzędzie do odinstalowywania

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia do odinstalowywania pobranego na komputer. 
 2. Postępuj zgodnie z komunikatami. Kliknij przycisk Tak w przypadku wyświetlenia komunikatu „Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na tym komputerze?”
 3. Usuń pliki i foldery programu Flash Player.

  1. Wybierz polecenia Start > Uruchom.

  2. Skopiuj i wklej następujący element i kliknij przycisk OK. C:\Windows\system32\Macromed\Flash

  3. Usuń wszystkie pliki w tym folderze.

  4. Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w punktach a, b oraz c dla następujących folderów:
   C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash
   %appdata%\Adobe\Flash Player
   %appdata%\Macromedia\Flash Player

   Uwaga:

   Począwszy od wersji 11.5 programu Flash Player odinstalowanie tego programu powoduje przywrócenie domyślnych ustawień AutoUpdateDisable i SilentAutoUpdateEnable w pliku mms.cfg, które są następujące:

   • AutoUpdateDisable=0
   • SilentAutoUpdateEnable=0

   W przypadku uruchomienia narzędzia do odinstalowywania programu Flash Player jako części procesu wdrożenia należy ponownie wdrożyć wszelkie niestandardowe zmiany wprowadzone w ustawieniu AutoUpdateDisable lub SilentAutoUpdateEnable.

4. Sprawdź, czy odinstalowywanie zostało ukończone

 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Otwórz przeglądarkę i sprawdź stan programu Flash Player.

Aby sprawdzić wartości rejestru dla programu Flash Player, przejdź do katalogu:  

Urządzenie 32-bitowe:

 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player NPAPI
 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player ActiveX
 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player Pepper 

Urządzenie 64-bitowe:

 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player NPAPI
 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player PPAPI
 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player Pepper
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto