Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Informacje o tym, jak za pomocą programu Creative Cloud Desktop dodawać tysiące czcionek do wykorzystania w aplikacjach i serwisach WWW.

Instrukcje dodawania i usuwania czcionek Adobe Fonts

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij ikonę czcionek w prawym górnym rogu. Następnie wybierz opcję Przeglądaj czcionki.

  Przycisk Przeglądaj czcionki w programie Creative Cloud Desktop przekierowuje do serwisu internetowego, w którym można przeglądać więcej czcionek

  Uwaga:

  Ekran wygląda inaczej?Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji programu Creative Cloud Desktop. 

  Zostanie otwarte okno przeglądarki i zalogujesz się w serwisie fonts.adobe.com.

 3. Przeglądaj lub wyszukaj czcionki. Użyj filtrów po lewej stronie, aby zawęzić wyniki. 

 4. Gdy znajdziesz odpowiadającą Ci czcionkę, kliknij opcję Dodaj rodzinę, aby dodać tę rodzinę czcionek do programu Creative Cloud Desktop.

  Kliknij opcję Dodaj rodzinę czcionek, aby dodać czcionki do programu Creative Cloud Desktop

 5. Otwórz menu Dodaj czcionki. Następnie kliknij przełącznik, aby dodać lub usunąć całą rodzinę czcionek albo poszczególne grubości lub style.

  Dodane czcionki będą dostępne na panelu Dodane czcionki w programie Creative Cloud Desktop oraz na liście czcionek w aplikacjach komputerowych. Niektóre aplikacje komputerowe, takie jak Microsoft Word, mogą wymagać ponownego uruchomienia po dodaniu nowej czcionki.

Jak usunąć wszystkie czcionki Adobe Fonts

Uwaga:

Lista dodanych czcionek powinna być krótka, ponieważ pozwala to wydajnie pracować. Usunięte czcionki są dostępne na karcie Poprzednio dodane w programie Creative Cloud Desktop, skąd można je w razie potrzeby wygodnie dodać.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij menu Więcej opcji w prawym górnym rogu i wybierz jedną z opcji Usuń wszystkie.

  Przycisk Usuń wszystkie czcionki
  Wybranie przycisku Usuń wszystkie czcionki powoduje usunięcie czcionek z listy Dodane.

Nie udaje się dodać lub usunąć czcionek Adobe Fonts w systemie macOS Ventura?

 Jeśli element logowania Adobe Creative Cloud w ustawieniach systemu Mac został wyłączony, to mogą występować problemy z dodawaniem lub usuwaniem czcionek Adobe Fonts. Wyłączenie tej opcji zamyka również procesy w tle wymagane do działania usług Adobe Fonts. Dowiedz się, jak włączyć element logowania Adobe Creative Cloud. Po jej włączeniu będzie można ponownie używać czcionek Adobe Fonts.

Używanie czcionek Adobe Fonts bez połączenia z siecią

Jeśli program Creative Cloud Desktop zostanie uruchomiony w chwili, gdy komputer nie ma połączenia z siecią, czcionki te nie będą wyświetlane na listach czcionek w aplikacjach. Jeśli jednak połączenie z siecią zostanie przerwane w chwili, gdy program Creative Cloud Desktop jest już uruchomiony, to dodane czcionki będą nadal widoczne i dostępne do użycia.  

Używanie czcionek w starszych wersjach aplikacji Creative Cloud i aplikacjach firm zewnętrznych

Czcionki Adobe, które nie były używane przez ponad 150* dni, muszą zostać ponownie zainstalowane, aby można było z nich korzystać w starszych aplikacjach Creative Cloud i aplikacjach firm zewnętrznych. Usługa Creative Cloud zapewnia płynne działanie aplikacji, okresowo usuwając te czcionki. (* Ta liczba dni może ulec zmianie).

Czcionki można szybko ponownie zainstalować na stronie Adobe Fonts, klikając ikonę chmury obok nazwy czcionki na liście Dodane czcionki. Po reinstalacji czcionki te będą wyświetlane tak jak zwykle we wszystkich menu czcionek.

Zaleca się regularne aktualizowanie oprogramowania Creative Cloud w celu uzyskania najlepszego środowiska pracy z czcionkami. Informacje o reinstalowaniu czcionek, które nie są już używane.

Instalowanie czcionek za pomocą przycisku Instaluj na liście czcionek wyświetlanej w programie Creative Cloud Desktop

Instrukcje wyłączania usługi Adobe Fonts

Wyłączenie usługi Adobe Fonts spowoduje usunięcie wszystkich czcionek dodanych uprzednio na komputerze i uniemożliwi dodawanie nowych czcionek z tej usługi.

 1. Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje

  Uwaga:

  Ekran wygląda inaczej?Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

 2. Kliknij opcję Usługi na pasku bocznym. Następnie usuń zaznaczenie z opcji Adobe Fonts.

  Wyłączanie usługi Adobe Fonts
  Wyłączanie usługi Adobe Fonts

 3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto