Informacje o tym, jak za pomocą aplikacji komputerowej Creative Cloud dodawać tysiące czcionek do wykorzystania w aplikacjach i serwisach WWW.

Instrukcje aktywacji i dezaktywacji czcionek Adobe Fonts

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij ikonę czcionek w prawym górnym rogu. Następnie wybierz opcję Przeglądaj czcionki.

  Wyszukiwanie czcionek

  Ekran wygląda inaczej?Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

  Zostanie otwarte okno przeglądarki i zalogujesz się w serwisie fonts.adobe.com.

 3. Przeglądaj lub wyszukaj czcionki. Użyj filtrów po lewej stronie, aby zawęzić wyniki. 

 4. Gdy znajdziesz odpowiadającą Ci czcionkę, kliknij opcję Wyświetl rodzinę, aby wyświetlić stronę z rodziną tej czcionki.

  Kliknij opcję Wyświetl rodzinę
 5. Otwórz menu Aktywuj czcionki. Następnie kliknij przełącznik, aby aktywować lub dezaktywować całą rodzinę czcionek albo poszczególne grubości lub style.

  Aktywacja rodzin czcionek

  Aktywowane czcionki będą dostępne na panelu Aktywne czcionki w programie Creative Cloud Desktop oraz na liście czcionek w aplikacjach komputerowych. Niektóre aplikacje komputerowe, takie jak Microsoft Word, mogą wymagać ponownego uruchomienia po aktywowaniu nowej czcionki.

Jak dezaktywować wszystkie czcionki Adobe Fonts

 Lista aktywnych czcionek powinna być krótka, tak aby ułatwić wydajną pracę. Każda dezaktywowana czcionka jest widoczna na karcie Wcześniej aktywne w programie Creative Cloud Desktop, dzięki czemu można ją łatwo i w dowolnym momencie aktywować ponownie.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij menu Więcej opcji w prawym górnym rogu i wybierz jedną z opcji dezaktywacji.

  Dezaktywuj wszystkie nieużywane czcionki

Używanie czcionek Adobe Fonts bez połączenia z siecią

Jeśli aplikacja Creative Cloud Desktop zostanie uruchomiona w chwili, gdy komputer nie ma połączenia z siecią, czcionki te nie będą wyświetlane na listach czcionek w aplikacjach. Jeśli jednak połączenie z siecią zostanie przerwane w chwili, gdy aplikacja Creative Cloud Desktop jest już uruchomiona, to aktywowane czcionki będą nadal widoczne i dostępne do użycia.  

Używanie czcionek w starszych wersjach usługi Creative Cloud i aplikacjach firm zewnętrznych

Czcionki Adobe, które nie były używane przez ponad 60 dni, muszą zostać ponownie zainstalowane, aby moża było z nich korzystać w starszych aplikacjach Creative Cloud i aplikacjach firm zewnętrznych. Usługa Creative Cloud zapewnia płynne działanie aplikacji, okresowo usuwając te czcionki.

Czcionki można szybko ponownie zainstalować na stronie Adobe Fonts, klikając ikonę chmury obok nazwy czcionki na liście Aktywne czcionki. Po reinstalacji czcionki te będą wyświetlane tak jak zwykle we wszystkich menu czcionek.

Zaleca się regularne aktualizowanie oprogramowania Creative Cloud w celu uzyskania najlepszego środowiska pracy z czcionkami. Informacje o reinstalowaniu czcionek, które nie są już używane.

Ponowne instalowanie czcionek

Instrukcje wyłączania usługi Adobe Fonts

Wyłączenie usługi Adobe Fonts spowoduje dezaktywację wszystkich czcionek aktywowanych uprzednio na komputerze i uniemożliwi aktywowanie nowych czcionek z tej usługi.

 1. Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje

  Ekran wygląda inaczej?Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

 2. Kliknij opcję Usługi na pasku bocznym. Następnie usuń zaznaczenie z opcji Adobe Fonts.

  Wyłączanie usługi Adobe Fonts
  Wyłączanie usługi Adobe Fonts
 3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany.