Dowiedz się, co zrobić, jeśli wklejanie kompozycji trwa długo bądź w dokumentach programu Illustrator są nieoczekiwane dane.

Problem

Wklejanie obiektu graficznego w programie Illustrator lub pomiędzy jego plikami trwa znacznie dłużej niż oczekiwano lub w docelowym dokumencie są nieoczekiwane obiekty globalne (np. próbki, symbole i pędzle).

Rozwiązania

Wypróbuj co najmniej jedno z następujących rozwiązań, w zależności od używanej wersji programu Illustrator.

Wybierz wersję programu Illustrator:

Naprawianie błędnych nazw obiektów globalnych wtyczki (system Mac OS i Windows; wersje CS6 i CC)

 1. Sprawdź, czy używana jest najnowsza wersja programu Illustrator. Wybierz polecenia Pomoc > Uaktualnienia lub zaktualizuj program Illustrator za pomocą aplikacji komputerowej Creative Cloud.

 2. Pobierz następujący plik ZIP i wypakuj znajdujący się w nim skrypt (plik JSX).

  Pobierz

 3. Uruchom program Illustrator i wykonaj skrypt: wybierz polecenia Plik > Skrypty > Inne skrypty lub przeciągnij skrypt do okna programu Illustrator. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: „fixBadPluginGlobalObjectNames preference has been turned ON” (Preferencja fixBadPluginGlobalObjectNames została włączona).

 4. Wykonaj skrypt ponownie, jeśli zostanie wyświetlony taki komunikat: „fixBadPluginGlobalObjectNames preference has been turned OFF” (Preferencja fixBadPluginGlobalObjectNames została wyłączona).

 5. Zamknij program Illustrator i uruchom go ponownie, a następnie otwórz plik programu Illustrator z błędem, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązania dotyczące wersji CS5 i starszych

Rozwiązanie problemu w programie Illustrator w wersji CS5 i starszej wymaga wykonania jednej z dwóch następujących procedur. Jeśli pierwsze rozwiązanie nie pozwoli rozwiązać problemu, wypróbuj drugie rozwiązanie.

Rozwiązanie 1 (wersja CS5 i starsza): włącz tryb odzyskiwania zawartości 

 1. Zamknij program Illustrator.

 2. Znajdź plik preferencji programu Adobe Illustrator. Na przykład plik preferencji programu Illustrator w wersji CS5 jest w następującej lokalizacji:

  • Mac OS: /[użytkownik]/Library/Preferences/Adobe Illustrator CS5 Settings/[język]/
  • Windows 7/Vista: Users/[użytkownik]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator CS5 Settings/[język]/AIPrefs
  • Windows XP: Documents and Settings/[użytkownik]/Application Data/Adobe/Adobe Illustrator CS5 Settings/AIPrefs

  Uwaga:

  W systemie Windows foldery Application Data i AppData są ukryte domyślnie. Więcej informacji o pokazywaniu ukrytych plików można znaleźć na stronie Pokazywanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń nazw plików.

 3. Otwórz plik preferencji w edytorze zwykłego tekstu, takim jak TextWrangler (Mac OS) lub Notatnik (Windows). (Można też użyć tradycyjnego procesora tekstu. W takim przypadku jednak należy zapisać plik jako zwykły tekst, nie zezwalając na ukrycie rozszerzenia *.txt).

 4. W pliku preferencji znajdź obszar podobny do tego:

  /aiFileFormat {

  /PDFCompatibility 1

  /enableATEReadRecovery 0

  /enableContentRecovery 0

  /enableATEWriteRecovery 0

  /clipboardPSLevel 3

  }

 5. Zmień wartość parametru enableContentRecovery z 0 na 1. Jeśli obszar /aiFileFormat nie zawiera wiersza z parametrem enableContentRecovery, dodaj go. Po zakończeniu edycji wiersz powinien wyglądać następująco:

  /enableContentRecovery 1

 6. Zapisz plik preferencji, nie zmieniając jego nazwy ani rozszerzenia.

Rozwiązanie 2 (wersja CS5 i starsza): edycja odzyskanego pliku 

 1. Uruchom program Illustrator.
 2. Aby otworzyć dokument, wybierz polecenia Plik > Otwórz lub naciśnij kombinację klawiszy Command+O.

  Nie otwieraj dokumentu, klikając go dwukrotnie, używając listy Otwórz ostatnie pliki ani przeciągając plik na ikonę aplikacji Illustrator.  

 3. W oknie dialogowym wyszukiwania pliku wybierz plik, który ma być naprawiony.

 4. Naciśnij klawisze Command+Option+Shift (Mac OS) lub Ctrl+Alt+Shift (Windows), a następnie w oknie dialogowym Otwórz kliknij przycisk Otwórz.

 5. Zamknij puste okno bez zapisywania.

 6. W aplikacji Finder (Mac OS) lub Eksplorator Windows (Windows) w tym samym katalogu, w którym jest oryginalny plik, znajdź kopię pliku z prefiksem w postaci znaku podkreślenia. Jeśli na przykład otwarto wcześniej plik „ZepsutyPlik.ai”, nazwą pliku będzie „_ZepsutyPlik.ai”.

 7. Otwórz plik z podkreśleniem w edytorze zwykłego tekstu, takim jak TextWrangler (Mac OS) lub UltraEdit (Windows). (Użytkownicy systemu Windows mogą użyć programu WordPad lub Notatnik). Jeśli uszkodzony plik jest duży, jego otwarcie może zająć dużo czasu. Jeśli używany edytor tekstu ma ograniczenie maksymalnej wielkości otwieranego pliku, użyj innego edytora tekstu.

 8. W pliku ze znakiem podkreślenia w nazwie wyszukaj wszystkie wystąpienia następującego ciągu znaków:

  %AI8_BeginPluginObject

 9. Sprawdź, czy ten wiersz pasuje do jednego z następujących ciągów znaków:
  (Adobe Calligraphic Brush Tool)
  (Adobe Scatter Brush Tool)
  (Adobe ArtOnPath Brush Tool)
  (Adobe Pattern Brush Tool)

 10. Jeśli wiersz nie pasuje dokładnie (wielkość liter ma znaczenie) do żadnego z tych czterech ciągów znaków, zaznacz cały tekst w komentarzu ciągu znaków %AI8_BeginPluginObject oraz pierwszy kolejny komentarz ciągu znaków %AI8_EndPluginObject. Następnie usuń same komentarze oraz zaznaczony fragment.

 11. Powtórz czynności 9 i 10 w odniesieniu do każdego wystąpienia komentarza %AI8_BeginPluginObject w pliku.

 12. Zapisz plik.
 13. Otwórz plik w programie Illustrator.
 14. Usuń wszystkie symbole, a następnie wszystkie pędzle. Jeśli plik zawiera potrzebne symbole lub pociągnięcia pędzlem, wykonaj akcję Usuń nieużywane elementy panelu (wybierz polecenia Akcje > Usuń nieużywane elementy panelu, a następnie kliknij Odtwórz bieżące zaznaczenie). 

 15. Zapisz plik z nową nazwą (np. „Naprawiony plik.ai”).

 16. (Ważne) Zamknij plik.

 17. Ponownie otwórz plik w programie Illustrator. Sprawdź, czy plik jest naprawiony, wybierając dowolny obiekt, a następnie kopiując go i wklejając do nowego pustego pliku.

Dodatkowe informacje

Nieoczekiwana zawartość wynika z problemów starszych wersji programu Illustrator, które zostały naprawione w bieżącej wersji. Jeśli dokument został zapisany w poprzedniej wersji programu Illustrator, jego otwarcie w bieżącej wersji może nie umożliwić rozwiązania problemu.

Nieoczekiwane obiekty globalne mogą wyświetlać się w odpowiednich panelach, ale nie muszą. Próby usunięcia nieoczekiwanych obiektów globalnych mogą się nie powieść bądź spowodować niestabilną pracę programu Illustrator lub jego nieoczekiwane zamknięcie.

Po zapisaniu dokumentu jego rozmiar może się znacznie zwiększyć z powodu liczby dodanych do nie niego obiektów globalnych. Nieprawidłowe dane mogły być w dokumencie od bardzo dawna, dlatego otwarcie dokumentu w poprzednich wersjach nie zawsze pozwala rozwiązać problem. Nieprawidłowe dane mogą się powielać, gdy obiekt graficzny jest kopiowany między dokumentami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online