Awaria podczas uruchamiania | Brakująca wtyczka

Problem z awarią programu Illustrator przy uruchomieniu i wyświetlaniem błędu braku wtyczki lub CANT? Skorzystaj z poniższego rozwiązania.

 1. Przejdź kolejno do opcji Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Microsoft Visual C++ Redistributable (2012-2017) i wybierz opcję Napraw.
 3. Zresetuj preferencje programu Illustrator. Plik preferencji programu Illustrator jest dostępny w następujących lokalizacjach:
  [Windows] Nazwa użytkownika > App Data > Roaming > Adobe > Adobe Illustrator numer-wersji Settings
  [macOS] /Users/<Username>/Library/Preferences/Adobe Illustrator 24 Settings
 4. Uruchom ponownie komputer i otwórz program Illustrator.

Przykładowe komunikaty o błędzie

Błąd

Błąd

Problem

Podczas próby uruchomienia programu Adobe Illustrator CS2 lub CS3 aplikacja zwraca następujący lub podobny błąd: „Brak wymaganych wtyczek: narzędzie Ołówek BRS. ExpandS. Pakiet Odnajdywanie ścieżek”.

Rozwiązanie

Zastosuj jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Odtwórz pliki preferencji programu Illustrator.

Błąd „Brak wymaganych wtyczek” może być spowodowany uszkodzeniem plików preferencji programu Illustrator. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ponownie utworzyć pliki preferencji.

Ostrzeżenie: Gdy ponownie utworzysz pliki preferencji, utracisz wszystkie utworzone przez siebie operacje, które nie zostały zapisane. Aby zapisać utworzone operacje przed wykonaniem poniższych instrukcji, z menu palety Operacje w programie Illustrator wybierz opcję Zapisz operacje. Aby wczytać własne operacje do programu Illustrator po ponownym utworzeniu folderu preferencji, wybierz polecenie Wczytaj operacje z menu palety Operacje.

Uwaga: Instrukcje dotyczące systemu Windows w tym rozwiązaniu wymagają dostępu do ukrytych plików i folderów. Eksplorator Windows domyślnie nie wyświetla ukrytych plików i folderów. Instrukcje włączania widoczności takich elementów podano w artykule „Pokazywanie ukrytych plików i folderów (Windows XP, Vista)” (nota techniczna kb402324).

Aby odtworzyć pliki preferencji programu Illustrator CS2:

 1. Zamknij program Illustrator CS2.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:  • Mac OS: Zmień nazwę folderu Ustawienia Adobe Illustrator CS2 (na przykład na Stare ustawienia Adobe Illustrator CS2) w folderze /Użytkownicy/[Twoja nazwa użytkownika]/Biblioteka/Preferencje. Zmień nazwę pliku com.adobe.illustrator.plist (na przykład na Stary com.adobe.illustrator.plist) w tym samym folderze.

  • Windows XP: Zmień nazwę folderu Ustawienia Adobe Illustrator CS2 (na przykład na Stare ustawienia Adobe Illustrator CS2) w folderze C:\Dokumenty i ustawienia\[Twoja nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Adobe.

  • Windows Vista: Zmień nazwę folderu Ustawienia Adobe Illustrator CS2 (na przykład na Stare ustawienia Adobe Illustrator CS2) w folderze C:\Użytkownicy\[Twoja nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Roaming\Adobe.

 3. Otwórz program Illustrator CS2. Program Illustrator utworzy nowe pliki preferencji.

Aby odtworzyć pliki preferencji programu Illustrator CS3:

 1. Zamknij program Illustrator CS3.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:  • Mac OS: Zmień nazwę folderu Ustawienia Adobe Illustrator CS3 (na przykład na Stare ustawienia Adobe Illustrator CS3) w folderze /Użytkownicy/[Twoja nazwa użytkownika]/Biblioteka/Preferencje. Zmień nazwę pliku com.adobe.illustrator.plist (na przykład na Stary com.adobe.illustrator.plist) w tym samym folderze.

  • Windows XP: Zmień nazwę folderu Ustawienia Adobe Illustrator CS3 (na przykład na Stare ustawienia Adobe Illustrator CS3) w folderze C:\Dokumenty i ustawienia\[Twoja nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Adobe.

  • Windows Vista: Zmień nazwę folderu Ustawienia Adobe Illustrator CS3 (na przykład na Stare ustawienia Adobe Illustrator CS3) w folderze C:\Użytkownicy\[Twoja nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Roaming\Adobe.

 3. Otwórz program Illustrator CS3. Program Illustrator utworzy nowe pliki preferencji.

Jeśli problem nie ustąpi, przyczyną nie jest uszkodzony plik preferencji. Aby przywrócić ustawienia niestandardowe, usuń nowe foldery preferencji i przywróć oryginalne nazwy poprzednich. W systemie Mac OS usuń też nowy plik com.adobe.illustrator.plist i przywróć nazwę poprzedniego pliku preferencji.

Jeśli problem nie ustąpi, przyczyną nie jest uszkodzony plik preferencji. Aby przywrócić ustawienia niestandardowe, usuń nowe foldery preferencji i przywróć oryginalne nazwy poprzednich. W systemie Mac OS usuń też nowy plik com.adobe.illustrator.plist i przywróć nazwę poprzedniego pliku preferencji.

Rozwiązanie 2 (tylko program Illustrator CS3 na urządzenia z systemem Windows): Sprawdź, czy wymagana czcionka jest zainstalowana i aktywna.

Błąd „Brak wymaganych wtyczek” może wynikać z faktu, że czcionka systemu Windows wymagana przez program Illustrator CS3 została wyłączona lub usunięta.

Na urządzeniach z systemem Windows XP program Illustrator CS3 wymaga czcionki Tahoma. Na urządzeniach z systemem Windows Vista program Illustrator CS3 wymaga czcionki Segoe-UI.

Aby sprawdzić, czy wymagana czcionka jest zainstalowana i aktywna, użyj ikony Czcionki w Panelu sterowania lub własnego narzędzia do zarządzania czcionkami.

Jeśli czcionka Tahoma lub Segoe-UI nie jest już zainstalowana, skontaktuj się z firmą Microsoft, aby uzyskać instrukcje dotyczące ponownej instalacji tej czcionek oraz wszelkich innych brakujących czcionek systemowych.

Rozwiązanie 3: Uruchom program Illustrator na nowym koncie z uprawnieniami administratora.

Uszkodzone konto użytkownika lub konto z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi może być przyczyną błędu „Brakujące wtyczki”. Utwórz nowe konto administratora, zaloguj się na nie, a następnie spróbuj uruchomić program Illustrator na nowym koncie.

Aby utworzyć nowe konto administratora, skontaktuj się z administratorem systemu lub wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Mac OS: Zapoznaj się z tematem „Instalacja lub uruchamianie aplikacji firmy Adobe z nowego konta użytkownika (Mac OS X)” (nota techniczna kb404927).
 • Windows XP: Wybierz menu Start > Pomoc i wsparcie i zapoznaj się z artykułem „Dodawanie nowego użytkownika do komputera”.
 • Windows Vista: Zapoznaj się z tematem „Tworzenie nowego konta administratora lokalnego (Windows Vista)” (nota techniczna kb404912).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online