Drukowanie wielostronicowego dokumentu PDF do pliku z użyciem wielu sąsiadujących stron lub rozbarwień

Informacje o tym, jak korzystać z opcji drukowania do pliku, która umożliwia:

  • Tworzenie plików Postscript w programie Adobe Illustrator, które można wysłać do drukarki RIP lub Postscript.
  • Przetwarzanie za pomocą programu Adobe Acrobat Distiller, aby utworzyć plik Adobe PDF.

Wersje

Informacje o tym, jak drukować do pliku w następujących wersjach programu:

Tworzenie wielostronicowych dokumentów PDF

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć wielostronicowe dokumenty PDF w programie Illustrator CS i wcześniejszych wersjach:

  1. Ustaw opcje funkcji Dzielenie na strony w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.

  2. Wydrukuj do pliku.

  3. Wykonaj przetwarzanie wynikowego pliku PostScript w programie Acrobat Distiller.

Za pomocą polecenia „Utwórz wielostronicowy dokument PDF z segmentów stron” w oknie dialogowym Zapisz Adobe PDF można tworzyć wielostronicowe pliki PDF bezpośrednio w programie Illustrator CS2–CS5. Można również wydrukować rozbarwienia do pliku, a następnie przetworzyć ten plik w programie Acrobat Distiller, aby uzyskać wielostronicowy plik PDF, w którym każda strona reprezentuje inną kliszę wydruku.

Opcje segmentacji strony w programie Illustrator nie zostały utworzone specjalnie pod kątem tego obiegu pracy, a możliwe do uzyskania rezultaty zależą od używanej wersji programu Illustrator i systemu operacyjnego.

Drukowanie do pliku w programie Illustrator CS–CS5

Podczas drukowania do pliku wielu stron ułożonych obok siebie lub przy użyciu rozbarwień, program Illustrator tworzy jeden plik Postscript. Podczas przetwarzania tego pliku, Acrobat Distiller tworzy wielostronicowy plik PDF. Liczba stron zależy od liczby kafli w dokumencie (dla plików, w których aktywne są opcje dzielenia na strony) lub od liczby drukowanych płytek (dla plików, z których są drukowane rozbarwienia).

Drukowanie do pliku z programu Illustrator 10.0.x w systemie Mac OS X v10.1 lub nowszym

Podczas drukowania do pliku z użyciem wielu sąsiadujących stron, program Illustrator tworzy tylko jeden plik Postscript, zawierający tylko jeden kafelek lub stronę. Zwykle program Illustrator umieszcza ostatni kafelek lub stronę w dokumencie Illustrator w pliku PostScript. Na przykład, podczas drukowania do pliku dokumentu Illustrator z sześcioma kafelkami stron, Illustrator umieści w pliku PostScript tylko szósty i ostatni kafelek.

Podczas drukowania do pliku z użyciem rozbarwień, program Illustrator tworzy jeden plik Postscript. Podczas przetwarzania tego pliku, Acrobat Distiller tworzy wielostronicowy plik PDF. Liczba stron zależy od ilości wydrukowanych płytek.


Powiązane tematy

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie poznamy Twoje opinie i zobaczymy utworzone przez Ciebie dzieła.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?