Treść dokumentu

Drukowanie do pliku z programu Illustrator 10.0.x w Mac OS X v10.1 lub nowszym
Drukowanie do pliku z programu Illustrator  CS - CS5

Używanie opcji drukuj do pliku:

  • Tworzenie plików Postscript w programie Adobe Illustrator, które można wysłać do drukarki RIP lub Postscript.
  • Przetwarzanie za pomocą programu Adobe Acrobat Distiller, aby utworzyć plik Adobe PDF.

Możesz utworzyć wielostronicowe pliki PDF z programu Illustrator CS i starszych wersji:

  1. Konfiguracja opcji Dzielenia na strony w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.
  2. Drukowanie do pliku.
  3. Przetwarzanie wynikowego pliku Postscript w programie Acrobat Distiller.

Możesz skorzystać z polecenia Utwórz wielostronicowy dokument PDF z kafelków stron w oknie dialogowym Zapisz Adobe PDF, by utworzyć wielostronicowe pliki PDF bezpośrednio z programu Illustrator CS2-CS5. Możesz również wydrukować rozbarwienia do pliku, a następnie przetworzyć plik w programie Acrobat Distiller, tworząc wielostronicowy plik PDF, w którym każda strona reprezentuje inną płytkę wydruku.

Opcje dzielenia na mniejsze strony w programie Illustrator nie zostały utworzone specjalnie pod kątem tego obiegu pracy, a wyniki różnią się w zależności od używanej wersji programu Illustrator i systemu operacyjnego.

Wersje

Illustrator CS5 i starsze wersje

Drukowanie do pliku z programu Illustrator 10.0.x w systemie Mac OS X v10.1 lub nowszym

Podczas drukowania do pliku z użyciem wielu sąsiadujących stron, program Illustrator tworzy tylko jeden plik Postscript, zawierający tylko jeden kafelek lub stronę. Zwykle program Illustrator umieszcza ostatni kafelek lub stronę w dokumencie Illustrator w pliku PostScript. Na przykład, podczas drukowania do pliku dokumentu Illustrator z sześcioma kafelkami stron, Illustrator umieści w pliku PostScript tylko szósty i ostatni kafelek.

Podczas drukowania do pliku z użyciem rozbarwień, program Illustrator tworzy jeden plik Postscript. Podczas przetwarzania tego pliku, Acrobat Distiller tworzy wielostronicowy plik PDF. Liczba stron zależy od ilości wydrukowanych płytek.

Drukowanie do pliku z programu Illustrator CS - CS5

Podczas drukowania do pliku wielu stron ułożonych obok siebie lub przy użyciu rozbarwień, program Illustrator tworzy jeden plik Postscript. Podczas przetwarzania tego pliku, Acrobat Distiller tworzy wielostronicowy plik PDF. Liczba stron zależy od liczby kafli w dokumencie (dla plików, w których aktywne są opcje dzielenia na strony) lub od liczby drukowanych płytek (dla plików, z których są drukowane rozbarwienia).

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online